(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 98. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. (Hluk v jednacím sále.)

Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo hlasuje s kartou náhradní, nechť mi to přijde říct. Děkuji.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 98. schůze dne 1. dubna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. (Poslanec Feri přichází k předsedajícímu a mimo mikrofon sděluje: Dobrý den, s přednostním právem, prosím. Děkuji.) Tak mám zase celou řadu přihlášek. Ale já bych ještě rád, poprosím kolegyně a kolegy, abyste se už usadili na svých místech. Poprosím o klid v sále.

Už byla zahájena 98. schůze a já bych v úvodu rád přivítal nového pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a popřál mu hodně štěstí a úspěchů v jeho nové pozici. (Potlesk, pískot.) Toho si nevšímejte. (Reakce předsedajícího na pískot v sále.)

 

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Dolínka. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? (Gong.) Nikoho nevidím. Já ještě přivolám kolegy z předsálí. (Hluk a neklid v jednacím sále přetrvává, někteří poslanci diskutují v hloučcích.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, konstatuji, že jsme ověřovateli 98. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Krutákovou a pana poslance Petra Dolínka. Pro hlasovalo 115 z přítomných 117.

 

Z dnešního dne se omlouvají z poslanců: Ivan Adamec, pracovní důvody, Jana Černochová, pracovní důvody, Miroslav Grebeníček, zdravotní důvody, Lenka Kozlová, zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Hamáček, zdravotní důvody, Jana Maláčová, pracovní důvody, a Lubomír Metnar, pracovní důvody.

Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 98. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak je uvedeno na pozvánce, a já bych vás rád nejprve seznámil - tedy až bude klid v sále. (Zvonek.)

Nejprve návrh grémia. Grémium navrhuje za prvé bod 54, tisk 793, o notářích a jejich činnosti, notářský řád, z bloku druhých čtení zařadit za bod 11, sněmovní tisk 894, o návykových látkách.

Body v třetích čteních projednávat v pořadí: bod 338, tisk 780, o podpoře regionálního rozvoje, poté bod 341, tisk 374, o provozu na pozemních komunikacích, a bod 344, tisk 545, občanský soudní řád.

Dále bychom postupovali dle návrhu pořadu, tak jak ho máte před sebou: bod 314, sněmovní tisk 1185, o úpravách poskytování - s kartou náhradní číslo 24 hlasuje kolega Mališ - jedná se o tisk 1185, navrhuje se jeho pevné zařazení na středu 14. dubna jako první bod ve 14.30 hodin.

Dále grémium navrhuje body 8 a 9, tisky 1008 a 1009, stavební zákon a související, druhé čtení, bod 14, tisk 290, o pomoci v hmotné nouzi, druhé čtení, tisk (správně bod) 313, sněmovní tisk 1177, o úpravách poskytování ošetřovného, první čtení, § 90 odst. 2, a bod 349, tisk 1170, o volbách do Parlamentu České republiky, třetí čtení - tak u těchto konstatujeme, že byly projednány na mimořádných schůzích, a proto již nebudou součástí schváleného pořadu. Netřeba o tom hlasovat.

Grémium také navrhlo, abychom ve čtvrtek 15. dubna - teď prosím dávejte pozor - 15 minut po skončení bodu 528, odpovědi na písemné interpelace, pokračovali přerušenou 93. schůzí, na které jsou zařazeny v tuto chvíli dva body, a to Národní plán obnovy a Operační programy a čerpání peněz z fondů Evropské unie pro období 2021 až 2027. 98. schůze by poté pokračovala ve 14.30 hodin, a to bodem 529, ústní interpelace.

To je z mé strany a ze strany grémia vše, a nyní tedy je prostor pro podání návrhů na změnu pořadu schůze. Já v tuto chvíli eviduji s přednostním právem místopředsedu klubu TOP 09 Dominik Feri k pořadu schůze, poté pan předseda Chvojka, z místa se hlásí. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vítejte v Poslanecké sněmovně... která se jistě uvede lépe... (Předsedající zvoní pro uklidnění v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji vám, pane předsedo. Třebaže se může zdát, že v opatřeních se toho příliš mnoho nezměnilo, tak tomu není tak, protože jsme přestoupili do režimu zákona, který jsme tady všichni společnými silami, ať z koalice, či z opozice, napsali. Jsme v režimu - z opozice s výjimkou SPD tedy... (Hluk v sále trvá.) ... jsme v režimu takzvaného pandemického zákona. A s tím se pojí nejenom opatření, ale pojí se s tím i institut náhrady škody, který je v tomto zákoně specificky upraven.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, opravdu, schůze již byla zahájena. Prosím, jestli diskutujete, běžte do předsálí. Prosím o klid!

 

Poslanec Dominik Feri: Nejedná se o banální věc, protože podle vyjádření paní ministryně financí z jednání, kterého jsme se účastnili, se jedná o přibližně 50 miliard korun měsíčně, a myslím si, že by mělo být zjevné, jak je na to vláda připravena, jak je na to připraveno Ministerstvo financí, jestli jsou již zadministrovány formuláře pro pohledání takové náhrady škody, a o tom bychom chtěli být informováni. To je jedna věc, která se týká pandemického zákona.

Další spadá do gesce nového pana ministra zdravotnictví a dotýká se otázky opatření. Jistě jste v médiích zaznamenali omezení setkávání, nejprve debatováno na 20 a 10, poté 2 a 2, se specifickou úpravou pro sporty. My máme za to, že to je právně velmi složitá záležitost, která není úplně tak jasná. Je to myslím zjevné i z toho nekonsenzu ústavních právníků kupříkladu a i správních právníků, kdy není úplně zjevné, jestli podle pandemického zákona můžeme omezit to, že se setkáte se svými rodinnými příslušníky, jestli už je to tedy ta soukromá akce, kdy dochází ke kumulaci osob, nebo nikoliv. A na to bychom velmi chtěli znát právní názor pana ministra a konkrétní označení právníků, se kterými to konzultoval a kteří došli k jakému názoru, a samozřejmě také i určitou představu o tom, co se bude dít, pakliže nějaké podání k Nejvyššímu správní soudu napadne, a že ho velmi pravděpodobně napadne, a v případě, že by bylo rozhodnuto v neprospěch státu, v neprospěch vlády, tak jestli je si vědom všech konsekvencí, které jsou s tím spojené, například povinnosti k náhradě škody podle takového opatření. Takže to se týká otázky setkávání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP