(14.10 hodin)
(pokračuje Feri)

A poslední záležitost, která se týká pandemického zákona a opatření obecně, tak je plán rozvolňování. My jsme dlouhou dobu apelovali na vládu, aby představila jasný plán toho, kdy se bude rozvolňovat. Nemyslíme data, i my jsme v našem návrhu, tak jako například to bylo uděláno v Německu, nepracovali s konkrétními daty, ale s nějakými orientačními ukazateli a indikátory, a v tom našem plánu jsme například vždycky uvedli nejdříve toto datum. Pan ministr řekl, napsal: Zapomeňte! Dobře, zapomenout na systém PES nebude zas tak těžké, ale chtěli bychom vědět, s čím přichází vláda dále, jaký je jízdní řád rozvolňování nebo lépe návratu k normálu, a co tedy máme očekávat. Můj návrh je tedy, abychom zítra v 18.30 projednali bod s názvem Informace vlády k pandemickému zákonu. O tomto bylo informováno politické grémium a pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek mě informoval, že je možno zajistit přítomnost paní ministryně financí a pana ministra zdravotnictví a že takto to podporuje. Tudíž věřím, že to bude bod informativní. Nejedná se o žádné interpelace, ale chceme znát, a nejenom my, ale i veřejnost, to, jak se bude rozvolňovat, jak půjde nahrazovat škodu nebo žádat o náhradu škody, jak je to s tím setkáváním a jaký je právní názor pana ministra. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Je zde tedy návrh na nový bod. Znovu vás žádám o klid, aby vás nemuseli kolegové překřikovat. Teď je s přednostním právem pan předseda Chvojka, poté s přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, něco mi říká, že tato schůze, která před chvílí začala, bude velmi zajímavá, ale ostatně to je vlastně každá schůze.

Mám jeden návrh, který bohužel nebyl úspěšný na grémiu, tudíž se pokusím o to, aby byl úspěšný zde, na jednání pléna Sněmovny. Já jsem se snažil o to, aby v bloku druhých čtení jako bod číslo 4, to znamená po bodu MŽP - invazivní nepůvodní druhy, po bodu Ministerstva zdravotnictví o návykových látkách a po tom třetím bodu, kterým je notářský řád, byla jako bod číslo 4 zařazena novela zákona o zaměstnanosti alias všem známý pod názvem kurzarbeit, je to tisk číslo 1025. Podle mých informací již konečně byla učiněna politická dohoda nad tím, jak by měl ve finále tento tisk vypadat, jak by se ve finále mělo o tomto tisku hlasovat ve třetím čtení. Tudíž musíme si zopakovat čtení druhé po tom... než ho pošleme do závěrečného čtení třetího.

Prosím tedy ještě jednou, abychom do toho bloku bodu druhých čtení zařadili novelu zákona o zaměstnanosti, tisk 1025, jako bod číslo 4, to znamená po novele notářského řádu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala, poté pan místopředseda Filip.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, ještě než začnu, tak se zeptám, pane předsedo Sněmovny, chci navrhovat bod na zítřejší odpoledne a chci se zeptat, jestli už tam máme nějaké pevně zařazené body.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ne, budeme schvalovat teprve program jako celek, zatím ještě nemáme nic. (To je dobře.) Je tam jeden návrh jako první bod odpoledne.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobře, tak já dávám také návrh na zítřejší odpoledne, jde o bod číslo 15, sněmovní tisk 652, jedná se o dokončení druhého čtení projednávání návrhu na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, jehož cílem je ukončení zneužívání sociálních dávek a nastavení jasných pravidel do této oblasti. My už jsme to druhé čtení začali dvakrát, dvakrát jsme ho nedokončili a my bychom ho tedy chtěli co nejdříve dokončit. Navrhuji to tedy na středu, na zítra, na středu jako první bod na 14.30, protože podle vašeho vyjádření tam zatím nejsou zařazeny - jako druhý bod, jako druhý bod na zítřejší odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Je tam ten kompromisní návrh, je tam tisk projednávaný v režimu § 90 - 1185 tuším.

Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Karel Schwarzenberg dnes ze zdravotních důvodů.

S přednostním právem pan místopředseda Filip.

S náhradní kartou číslo 27 hlasuje pan poslanec Kolářík, je tomu tak? Ano. Přišla ke mě ta informace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já budu stručný, já si dovolím jenom navrhnout zařazení nebo předřazení jednoho z prvních čtení, jedná se o tisk číslo 638, už podle čísla je to docela historický text, který tady leží rok a půl, a to za bod číslo 55, což je také zákon o střetu zájmů, ten má číslo 956, čili ten jsme trochu předřadili, a já bych rád, abychom ten tisk 638 v prvním čtení projednali, a rovnou říkám, že do tisku 956 načtu pozměňovací návrhy, které jsou součástí tisku 638, s tím, že v prvním čtení po projednání tisku 638 bych navrhl jeho přerušení až do dokončení toho zákona o střetu zájmů v tisku 956, abychom vůbec byli schopni do konce volebního období střet zájmů, který byl součástí politických programů všech devíti politických stran v této Sněmovně, dokončit tak, abychom měli určitý výsledek, který občané očekávají. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tedy zařadit bod 206 za bod 55, bude-li projednáván, to je možné. Pan předseda Farský s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás trošku paradoxně chtěl požádat o podporu pevného zařazení vládního návrhu zákona, a to zákona pod sněmovním tiskem 1073, který je myslím bodem 101 této schůze, a to na úterý příští týden jako první bod. Důvod vám lehce představím. Možná si vzpomínáte, že tento zákon sem vláda poslala někdy loni na podzim. Poslala ho dokonce s dovětkem toho, že ho máme přijmout ve stavu legislativní nouze, protože ten zákon je opravdu potřeba projednat co nejrychleji.

Důvody pro rychlé projednání jsou, řekl bych, dva. Jeden z nich je ten, že je potřeba. My tady máme 400 000 lidí v dluhové pasti, každá krize se tak během dvouletého skluzu promítne i do této oblasti a určitě přibude hodně lidí v této situaci, kdy budou neschopni splácet jakékoliv dluhy, a ti lidé dneska nemají žádnou šanci. Ono řešení situace těchto 400 000 lidí, skrz něž je zasaženo více než milion lidí, je pro nás pro všechny hrozně důležité, potřebné a výhodné pro tuto společnost sociálně, vzdělanostně i ekonomicky, protože těchto 400 000 lidí je v situaci, kdy vědí, že i když se budou snažit jakkoli o splacení svých dluhů, tak vzhledem k tomu, že jim dluhy naskakují kvůli různému úročení, poplatkům a dalším nákladům tohoto druhu, naskakují rychleji, než jsou schopni měsíčně splácet, tak se k tomu splacení dluhu ani po desítkách let nedostanou, což vede k tomu, že se samozřejmě přemísťují do šedé ekonomiky, a nejenže neplatí daně, ale často i pobírají různé dávky. Když tyto lidi z této sféry dostaneme do funkční ekonomiky, tak na tom všichni neuvěřitelně vyděláme.

Druhý důvod, proč je tento zákon důležité projednat, je i ten, že jsme součástí Evropské unie a je přijata směrnice, kterou musíme do našeho právního řádu zapracovat do července letošního roku. Ministerstvo spravedlnosti si toho je vědomo -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, že vás přeruším, pane kolego, ale prosím opravdu o klid! Ta hladina hluku je nezvykle vysoká, já musím slyšet, co je vůbec navrhováno!

 

Poslanec Jan Farský: A Ministerstvo spravedlnosti si je této potřebnosti vědomo, proto také navrhlo tento zákon, navrhlo ho v legislativní nouzi. Když jsme tuto legislativní nouzi neschválili v Poslanecké sněmovně s tím, že to nelze navázat na pandemickou situaci, tak padly přísliby, že sice to neschválíme v legislativní nouzi, ale budeme to maximálně rychle projednávat. Od té doby se ten zákon nedostal na jednání ani v prvním čtení. Tento zákon přímo ovlivňuje životy milionů lidí v České republice a z dluhových otroků, kterými dneska jsou, může udělat slušné daňové poplatníky. Pojďme jim tu šanci dát.

Prosím, zařaďme tento vládní návrh zákona na příští úterý jako první bod projednání. Děkuji vám za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP