(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní s přednostním právem předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl v prvé řadě poděkovat kolegům z grémia, kde jsme se dohodli na tom, jak poskládat tenhle týden a najít nějaký kompromis i ve vztahu ke třetím čtením. Nicméně jedna věc, na které jsme se nedohodli, je otázka voleb. Máme ten blok voleb, body 398 a 404 k pořadu schůze, nemáme je pevně zařazeny. Já bych si proto dovolil jménem našeho klubu navrhnout, abychom tento blok voleb, body 398 a 404, zařadili dneska napevno na 18.30. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. To je zatím z přednostních práv vše, jestli se dobře rozhlížím. Poprosím paní poslankyni Langšádlovou, která je přihlášena k pořadu schůze.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mrzí mě, že tady v tuto chvíli není pan premiér, protože pro něj mám znepokojivé informace - znepokojivé informace spočívající v tom, že jeho ministři podávají naprosto rozporuplné informace o tom, jak jsou hájeny a plněny bezpečnostní zájmy státu v oblasti zadávací dokumentace k jadernému tendru v Dukovanech. Z toho důvodu - a samozřejmě vás s tím seznámím, protože i vy byste měli vědět, co se v tak závažné otázce děje - budu navrhovat vyřazení tisku 966 - to je zákon o nízkouhlíkové energetice - a zařazení bodu Informace vlády o zajištění bezpečnostních zájmů státu při stavbě nového jaderného bloku.

Jistě si tady pamatujete všichni, jakou jsme zažili frašku s bezpečnostním dotazníkem. Ano, měl být bezpečnostní dotazník, který neviděla bezpečnostní skupina. Dneska se k nám dostávají informace, že nějaký díl tohoto bezpečnostního dotazníku bude zpracovávat bezpečnostní skupina, ale ta byla odvolána od zasedání Bezpečnostní rady státu. Došlo k tomu, že byl záměr předat zadávací dokumentaci k tendru uchazečům, a to přesto, že tak, jak tady opakovaně zdůrazňuji, nebyly do zadávací dokumentace promítnuty bezpečnostní zájmy státu schválené vládou.

Na to tady mám několik důkazů. Takto jsem se obrátila na ministra průmyslu a obchodu s dotazem, jak byly bezpečnostní zájmy státu promítnuty, a ten ve svém dokumentu, ve své odpovědi, ujišťuje, že byly tyto bezpečnostní zájmy státu promítnuty do zadávací dokumentace, ale v této ruce držím také odpověď ministra vnitra a já bych si vám dovolila z této odpovědi citovat: "Některé požadavky státu byly úspěšně vypořádány, ty klíčové však nikoliv." V tom samém dopise mně ministr vnitra sděluje: "Vzhledem k tomu, že tyto zájmy nebyly zohledněny dostatečně, stále trvá zásadní připomínka." Jedná se o zásadní připomínku bezpečnostní skupiny, která byla ustanovena k tomuto účelu pod Ministerstvem vnitra, kde jsou zástupci jak bezpečnostní komunity, tak zpravodajských služeb. Stále trvá zásadní připomínka poukazující na vysoké riziko, že celý projekt skončí neúspěchem pro nedodržení podmínek § 29a, zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy výjimky ze zadávacího řízení kvůli obavě z ohrožení základních bezpečnostních zájmů státu.

Dámy a pánové, já tady mluvím o základních bezpečnostních zájmech státu, které nebyly promítnuty do zadávací dokumentace, a já bych chtěla varovat nepřítomného pana ministra Havlíčka, že pokud by, aniž by tyto základní bezpečnostní zájmy státu byly promítnuty do zadávací dokumentace, takto nedodělanou, takto nedokončenou, zadávací dokumentaci komukoliv předal, komukoliv předal, tak on sám se dopouští velmi závažného pochybení.

V tomto dopise, který píše ministr vnitra, je naprosto jasně řečeno, že tato skupina nemá dostatek informací o aktuálním stavu zadávací dokumentace, aby mohla plnit své úkoly. Takže, dámy a pánové, opakuji to tady ještě jednou a varuji před tím. Je naprosto nezbytné, aby nás vláda informovala o tom, jak budou zapracovány bezpečnostní zájmy státu do zadávací dokumentace. Varuji před tím, aby byla komukoliv tato zadávací dokumentace do doby, než budou promítnuty bezpečnostní zájmy státu schválené vládou, předána. Proto ještě jednou navrhuji zařazení bodu Informace vlády o dostavbě, o zajištění bezpečnostních zájmů státu při stavbě jaderného bloku Dukovany, a to na 15. 4. od 12.30.

Opravdu jsme tady přítomni naprosté frašce, kdy se tady hazarduje s naší bezpečností, kdy dochází k tomu, že nejsou vládou schválené bezpečnostní zájmy promítnuty do zadávací dokumentace. Je to tady doloženo dopisem ministra vnitra a tato situace je opravdu nesmírně vážná. Vy tady hazardujete s tím, že se tady úplně rozvrátí budoucnost celého tohoto energetického segmentu, že budou poškozeny i ty firmy, které by se mohly a měly zúčastnit - české firmy - na tomto projektu a že bude vlastně zpochybněn celý ten proces.

Já to považuji za nesmírně nebezpečné. Chtěla bych zdůraznit, že jsme také požádali jako zástupci pěti opozičních demokratických stran o předčasné svolání vládního výboru pro dostavbu jádra. Dopis jsme zaslali už 26. 3. panu premiérovi, do dneška na to nebylo reagováno. Právě proto důrazně prosím, aby byl zařazen tento bod a abychom byli informováni o postupu vlády.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, neodcházejte. Vy jste to navrhla na čtvrtek 15. 4. a předsedové všech poslaneckých klubů se dohodli, že tam bude ta 93. schůze, Národní plán obnovy. Takže bych vás poprosil případně o nějaký... Pátek? Prosím na mikrofon.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Já se moc omlouvám, pane předsedo. Navrhuji v pátek 16. 4. od 11 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně, děkuji. S přednostním právem pan předseda Jurečka k pořadu schůze.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl na pořad této schůze zařadit a navrhnout dva body.

První bod se týká dojednání toho, co už Sněmovna měla částečně projednáno, a sice bod zřízení vyšetřovací komise k ekologické havárii na řece Bečvě. Je to sněmovní dokument, pokud se nepletu, 7332 a prosím o jeho zařazení na pátek jako první bod, případně na středu jako první bod odpoledního jednání. Omlouvám se, tak je to k návrhu pod bodem 504, takže poprosím jenom o předřazení tohoto bodu, aby byl projednán v těchto dvou alternativních návrzích.

Dále prosím, abychom dnes jako první bod jednání této schůze zařadili vystoupení ministra zdravotnictví - případně tu informaci, aby doplnil pan premiér, a sice aktuální situace a strategie v oblasti očkování a kroky v oblasti registrace vakcíny Sputnik V. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP