(14.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Zároveň by pan ministr mohl i osvětlit ty kroky, které se týkají aktuálních opatření, která jsou dost zmatečně komunikována od pátku nejenom z hlediska sportovních možností, ale především i z hlediska omezování pohybu osob. Takže to jsou dva body, které si dovoluji navrhnout, respektive jeden navrhuji a jeden dávám ve dvou variantách návrh na předřazení těchto bodů, abychom je projednali. U té Bečvy tam zbývá hlasování. Ten bod jsme schopni mít za 20 minut, možná i rychleji, hotový. Takže děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Můžu to jenom upřesnit? Aktuální situace v oblasti očkování? Tak bychom nazvali ten bod? Děkuji.

S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Přicházím s jednoduchým návrhem. Týká se bodu 342, je to nízkouhlíková energetika. Mám dva návrhy. První, aby byl tento bod vyřazen z programu schůze, druhý, aby byl zařazen na konec třetích čtení. Je to z toho důvodu, že by měla zasednout vládní komise k jádru. Do té doby, než budeme znát odpovědi, si myslím, že není vhodné tento návrh zákona projednávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Návrh na vyřazení už předložila paní poslankyně Langšádlová, k tomu se připojujete. Zařazení na konec třetích čtení můžeme hlasovat. Jako další k pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Lukáš Černohorský, poté s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Mám těch návrhů několik.

První je bod 346 návrhu sněmovní tisk 911 zařadit za sněmovní tisk 545 podle návrhu z grémia. Pokud jsem tady zaznamenal správně, tak grémium navrhlo přesunout tento bod, já navrhuji ho zasunout nebo přesunout za to. Jedná se o návrh zákona, který mění odměny pěstounů a mění další věci, po kterých volají lidé z praxe.

Druhý návrh se týká bodu číslo 19, sněmovní tisk 944 návrhu, a to zařadit ho za bod číslo 13 návrhu. Mělo by to být za sněmovní tisk 603, což je odškodnění za sterilizace s tím, že tento návrh transformuje ústavy péče o nezletilé na zřízení center komplexní péče o děti se zdravotním znevýhodněním.

Třetí návrh se dotýká bodů číslo 214 návrhu, sněmovní tisk 695. Ten bych rád zařadil na středu na 14.30 jako první bod. Jedná se o úpravu otcovské a rozšíření okruhu osob u ošetřovného, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti.

Čtvrtý návrh se týká návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Jedná se o body návrhů číslo 113, 114 a 115, sněmovní tisky jsou to 1150, 955 a 1151. Rád bych navrhl zařadit všechny tyto tři body za bod 62, což by měl být sněmovní tisk 1106. Jedná se o zákon, který má zařídit ochranu případných oznamovatelů. Jde o to, že má začít za chvíli platit směrnice, která požaduje po členských státech Evropské unie přijetí právní normy na ochranu oznamovatelů, a to nejpozději do 17. prosince 2021. Myslím, že je načase tento bod otevřít v prvním čtení co nejdřív, ať máme možnost tento návrh zákona projednat ještě v tomto volebním období.

A ještě bych se chtěl, pane předsedající, zeptat: návrh pana předsedy Faltýnka na ty volby, jestli by to šlo potom hlasovat po bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tomu návrhu vyhovím. Navíc se hlásí pan předseda Faltýnek, předpokládám, že ještě k tomu.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Ano, já bych se rád opravil ve svém návrhu, který jsem vznesl na termín voleb, a to nové znění zní: body 399 až 404, protože bod 398 jsou změny v orgánech Sněmovny, které nejsou žádné navrhovány. Takže jenom tyto body.

A ještě prosím krátká reakce na návrh Mariana Jurečky ohledně ne Bečvy, ale informace ministra zdravotnictví. My jsme dneska na grémiu diskutovali o v podstatě totožném nebo velmi podobném návrhu pana kolegy Feriho. Já jsem u nás na klubu to projednal s panem ministrem zdravotnictví a s paní ministryní Schillerovou, protože ten návrh se týkal jednak zdravotnických věcí ve vztahu ke covidu, očkování a tak dále, ale současně vyplácení covidových náhrad. A oba mi potvrdili, že jsou připraveni podpořit návrh pana kolegy Feriho, aby to bylo tuto středu v 18.30 napevno zařazeno, a tam nejsme omezeni časem, protože to není zákon. Čili jenom mě překvapilo, že kolega Jurečka navrhuje de facto totéž, akorát na jiný termín. To je jenom na vysvětlenou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Leo Luzar, a než se dostaví pan poslanec, já bych rád vyzval jako tradičně pana kolegy Volného a Bojka, aby si nasadili ochranu úst a nosu, protože to vládní opatření platí, nemáme žádnou výjimku jako Poslanecká sněmovna. Pánové nevypadají, že si chtějí nasadit ochranu úst a nosu, takže já vám uděluji napomenutí v souladu s jednacím řádem. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já si dovolím upřít vaši pozornost na aktuální problémy, a ne nějaké imaginární Sputniky a nebezpečí Dukovan.

Navrhuji zařadit nový bod do programu pod názvem Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu. Nevím, jestli vám neunikla informace, ale ocelářský průmysl v Evropě se v rámci Guptovy ocelářské skupiny řítí do obrovského problému. Jedním z významných závodů tohoto konglomerátu je huť Liberty v Ostravě, jediná zatím zisková huť, která v jeho ocelářském gigantu existuje. Problémy, které tam momentálně jsou, zasáhnou celý Moravskoslezský kraj a můžou zasáhnout i celou republiku. Nevím, jestli vám je známo, tak firma získala od státu 2 miliardy korun jako provozní úvěr. Ostravská Nová huť z toho nečerpala ani korunu a nikdo neví, kde ty peníze skončily. Pan ministr by nám měl odpovědět na to, kde tyto 2 miliardy českých daňových poplatníků nakonec skončily.

Nevím, jestli víte, že se připravuje velký kšeft s emisními povolenkami. Ostravská Nová huť má emisní povolenky a ty, které nevyužije, chce využít pro modernizaci svého podniku. Přesto je tlak akcionářů a tlak majitele, aby tyto povolenky skončily v Rumunsku, které je prodalo, vydělalo cash a momentálně je nemá. Takovéto obchody vyžadují určitý tlak i v rámci takovéhoto gigantu, jakým Guptovy podniky jsou, přesto se snaží donutit ostravskou Novou huť, potažmo v současném stavu Liberty Steel, k tomu, aby takovéto operace provedla.

Je to alarmující, co se momentálně děje v tomto ocelářském gigantu, a může to mít dalekosáhlé důsledky na celý průmysl v České republice. Chci pouze upozornit také na to, že Moravskoslezský kraj je docela těžce postihován i ohlášenou budoucností, nebo spíše nebudoucností OKD a těžby černého uhlí v tomto revíru, které je ze 70 % potřebné k zajištění tepla v Moravskoslezském kraji. Je to také problém, který zůstává viset ve vzduchu a který není dlouhodobě řešen. Pro ty, kteří nevědí, tak z černého uhlí se vyrábí koks. Koks se netěží, koks se musí vyrobit, a slouží právě pro bezproblémové fungování hutí, tavby železa a zušlechťování kovů. Je to velký problém, který se momentálně objevuje a může postihnout celý náš Moravskoslezský kraj.

Proto bych byl velice rád, aby pan ministr spolu s ministerstvem připravil odpovědi na tyto otázky, které jsem zde položil a které považuji za velice důležité, aby se jimi Sněmovna zabývala, protože může v nejbližší době zasáhnout i Evropská komise, která vzala v rámci reorganizace a prodeje části podniku po odchodu Mittal Steelu pod svá křídla, může přinutit současného majitele Guptu k rychlým krokům, které můžou nenávratně poškodit Českou republiku a můžou nenávratně poškodit i ekonomické zájmy České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP