(14.40 hodin)
(pokračuje Luzar)

Navrhuji tedy tento bod zařadit na úterý 20. dubna jako první bod našeho jednání, abychom si mohli vyslechnout opatření, které Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít připraveno a bude vědět, jak postupovat dále. Ve hře jsou opět možnosti, zájmy státu, buď ovlivnit to dění, které se tam momentálně děje, popřípadě vstoupit i majetkově například do tohoto ocelářského gigantu, popřípadě hledat jiná řešení, která již v minulosti ministr Havlíček naznačoval pod dojmem záchrany pracovních míst. Na to chci tady důrazně a jasně upozornit, v podniku Liberty Steel je vyhlášena stávková pohotovost. Hrozí ohrožení velkého množství pracovních míst a uvrhnutí Moravskoslezského kraje do těžké průmyslové krize. Prosil bych tedy o podporu zařazení tohoto bodu jako prvního bodu v úterý 20. dubna. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášen ke změn pořadu pan poslanec Tomáš Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych tu nejdříve připomenout, že komise pro sdělovací prostředky Senátu připomíná programové prohlášení vlády: budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb, zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií, budeme důsledně podporovat jejich nezávislost. Dále daná komise přijala usnesení, které žádá Poslaneckou sněmovnu, aby odložila volbu členů Rady České televize do vyjasnění pochybností o splnění zákonných podmínek navrhujících organizací.

Ve většině zemí Evropské unie se dvěma komorami rozhodují o složení mediálních rad Sněmovna i Senát. Náš zákon o České televizi se připravoval v době, kdy Senát ještě neexistoval, ale i tak je nutné respektovat jeho názory. U nominujících spolků kandidátů pro hlasování v Poslanecké sněmovně existují určité pochybnosti. Šest z nich nemá zákonem požadovanou účetní uzávěrku v Obchodním rejstříku. Většina nominujících spolků má jen několik členů a vyvíjí úzce vymezenou lokální činnost, přestože zákon o České televizi požaduje nominace zastupující významné regionální, politické, sociálně-kulturní názorové proudy. Neuspěli naopak kandidáti z celostátních profesních, akademických, novinářských, filmových asociací a univerzit včetně Univerzity Karlovy, Českého klubu turistů, Akademie věd, Národního divadla, České rady dětí a mládeže, které sdružují stovky tisíc členů a podporovatelů. Ti by se dle nového zjištění mohli i soudit. U kandidátů minimálně jeden se zvolením může dostat do střetu zájmů, dva figurují na seznamu spolupracovníků StB v režimu důvěrník.

Důležité je zdůraznit, že nerespektování zákona při volbě kandidátů do Rady České televize snižuje jak důvěryhodnost a legitimitu volby, tak samotného orgánu rady. Člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, v politických hnutích nebo občanských sdruženích ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch. Neodbornost a procesní pochybení se čím dál častěji projevují i v jednání samotné Rady ČT, která jedná čím dál častěji s vyloučením veřejnosti, mimo zákonem definované výjimky, ale i s vyloučením části samotné Rady České televize.

Tyto skutečnosti vedou nejen k čím dál častějším trestním oznámením, ale snižují i reputaci České republiky, která díky podezření z nezákonnosti a politizace kontrolního orgánu České televize čelí kritice respektovaných mezinárodních institucí, v poslední době například Evropská vysílací unie EBU, jejíž prohlášení podepsali generální ředitel ORF, ZDF, RAI a dalších veřejnoprávních médií, Aliance veřejnoprávních médií PMA, jejíž prohlášení podepsali generální ředitel BBC, prezident France Télévisions, švédské SVT, australské ABC a dalších velkých veřejnoprávních médií, dále Mezinárodního tiskového institutu IPI, Evropského centra pro svobodu tisku a médií ECPMF, Evropské federace novinářů EFJ a dalších organizací a sdružení, které adresovaly dopisy poslancům.

Na volbu členů rad máme času dost, současné volební období stávajících členů končí až koncem května. Proto dnes navrhuji vyřazení bodu Volby Rady ČT, bod 403, aby mohly být nejdříve projednány všechny pochybnosti za přítomnosti hostů ze Senátu i legislativního odboru na volebním výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Není-li námitek, tak bychom to vyřazení možná hlasovali ještě před návrhem na pevné zařazení. S přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji zařadit sněmovní tisk 956, novela zákona o střetu zájmů kolegů poslanců Petra Sadovského, Zuzany Ožanové, Michala Ratiborského, Taťány Malé, Jiřího Maška, Věry Kovářové, Marka Výborného, Radka Rozvorala, Jana Chvojky a Leo Luzara napevno, a to na zítřek - středu 14. 4. odpoledne, a pakliže budou schváleny další návrhy na pevné zařazení bodů, tak jako posledního v tom bloku pevně zařazených bodů zítra odpoledne. Jde o problematiku, která tady leží už delší dobu a reaguje na nález Ústavního soudu, že je potřeba doplnit náležitosti týkající se ukládání majetkových přiznání, protože Ústavní soud tuto úpravu zrušil a je potřeba ji nově doplnit. A je to napříč politickým spektrem. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Okamžik. Takže můžu to brát tak, že po pevně zařazených bodech, jestli budou přijaty v rámci hlasování dosavadních návrhů.

 

Poslanec Jakub Michálek: A pokud nebudou žádné jiné zařazené body, tak jako první. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak jako první. Ano. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrhy, které přednesu, nepředkládám zcela mimořádně jménem poslaneckého klubu občanských demokratů, ale jménem Dočasné komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID, my tomu říkáme covid-komise, kterou jsme loni na podzim zřídili. 30. března jsme měli další zasedání naší komise. Přijali jsme dvě sady usnesení - jednu směrem k vládě a jednu sadu usnesení směrem k Poslanecké sněmovně. Jednak vás chci s tím usnesením seznámit a jednak v duchu toho usnesení chci navrhnout přednostní projednání některých bodů.

Naše komise žádá Poslaneckou sněmovnu o urychlené projednání těchto sněmovních tisků:

Za prvé sněmovní tisk číslo 1039 - návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2, takzvaný odškodňovací zákon, druhé a třetí čtení. My ho můžeme projednávat od zítřka, takže já navrhuji, pane předsedo, zařazení těchto dvou bodů, to znamená druhé čtení sněmovního tisku 1039 a třetí čtení sněmovního tisku 1039. U druhého čtení navrhuji pevně zařadit zítra odpoledne jako druhý bod. V té komisi je nás devět, každý poslanecký klub má svého zástupce. Pro toto usnesení hlasovalo všech devět členů naší komise jednomyslně.

Za druhé covid-komise žádá Poslaneckou sněmovnu o urychlené projednání tisku 1025 - vládní návrh o zaměstnanosti, zvaný jako kurzarbeit. Opět pro něj hlasovalo všech devět členů komise, to znamená zástupci všech poslaneckých klubů. Já vím, že nějaký návrh načítal i pan předseda Chvojka, nicméně abych splnil usnesení naší komise, tak navrhuji, aby tento sněmovní tisk 1025, druhé čtení, byl zařazen jako třetí bod zítra odpoledne, protože první bod je navržen z grémia. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP