(14.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Za třetí covid-komise žádá Poslaneckou sněmovnu o urychlené projednání sněmovního tisku číslo 947 - návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších, kterým se mění zákon č. 300/2000 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Je to znovuzavedení programu Antivirus C. Připomínám, že už dvakrát v posledních týdnech a měsících plénum Poslanecké sněmovny požádalo vládu buď o zpracování takového tisku, takového návrhu zákona, nebo o projednání toho, který tady leží, a vláda na to úplně kašle. Takže naše komise doporučuje, abychom to projednali urychleně, takže navrhuji, abychom sněmovní tisk 947, je to první čtení, projednali zítra odpoledne jako čtvrtý bod programu.

A poslední návrh, který přichází z naší komise, je sněmovní tisk 648 - návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 136, o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění. Je to odpuštění minimálních záloh sociálního pojištění pro naše živnostníky. Stejně jako u programu Antivirus C Poslanecká sněmovna v minulých týdnech dvakrát vyzvala vládu, aby tento bod, tento návrh buď zpracovala sama, nebo aby umožnila projednání v Poslanecké sněmovně. Navrhuji, aby to bylo zítra odpoledne jako pátý bod.

Pan předseda má ty tisky a návrhy k dispozici. Měli jsme to na grémiu, takže já jsem je navrhl jako body 2, 3, 4 a 5 zítřejšího odpoledního programu. Požádám o oddělení hlasování, protože u každého usnesení, aspoň u toho třetího a čtvrtého, byla jiná většina. Tam už to jednomyslné nebylo, to musím přiznat zcela otevřeně.

Zejména ty body, co se týkají programu Antivirus C a odpuštění minimálních záloh, jsou kroky, které se ukázaly v loňském roce jako kroky účinné, které byly byrokraticky nenáročné. V podstatě to u těch živnostníků mělo nárokový charakter, reálně to ušetřilo každému živnostníkovi zhruba 30 000 korun, protože tam bylo i zdravotní pojištění. My si myslíme, že je to správné, vhodné a je to věc, která by malým a drobným podnikatelům a OSVČ mohla pomoci.

To samé platí u tříměsíčního odpuštění platby sociálního pojištění zaměstnanců pro firmy do 50 zaměstnanců. Když to zaokrouhlím a řeknu to přibližně, tak první program Antivirus C využilo přibližně 100 000 malých firem. Myslím si, že je to zase pomoc rychlá, účinná, finančně zajímavá, bez byrokratických překážek a bez zbytečných vyplňování formulářů. Pevně věřím, že ti členové komise, kteří vás tam reprezentují a kteří pro tato usnesení hlasovali, vás přesvědčí a že stejně jako v té komisi to pokud možno jednomyslně nebo alespoň většinově schválíme a o těchto důležitých bodech, které se týkají zvládnutí ekonomické krize zejména pro malé a střední podnikatele, budeme zítra debatovat a případně hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jenom technicky: kdyby se stalo, že třeba druhý bod projde, třetí neprojde, tak automaticky ze čtvrtého bude třetí a tak dále. Je s tím souhlas? (Ano.) Děkuji. Pan poslanec Jiří Valenta k pořadu schůze.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám navrhl do programu této schůze pevně zařadit dlouhodobě neprojednané body o činnosti a hospodaření České televize za roky 2018 a 2019. Jedná se tedy o čtyři sněmovní tisky. Sami už musíte registrovat, že předmětné výroční zprávy, přestože se pravidelně objevují v programech našich schůzí, jsou námi naprosto opomíjeny. A já se ptám proč? Že by nebylo jejich schvalování již takovou rutinní formalitou, jako bylo ještě před několika lety? Již jednou jsem se snažil tyto zprávy zařadit takzvaně napevno, ostatně obdobně se o to pokusil na jiné schůzi i kolega Dolínek ze sociální demokracie, ale sněmovní většina byla bohužel vždy opačného názoru.

Dámy a pánové, situace ve veřejnoprávní České televize je již dlouhodobě neutěšená a nespokojenost stále narůstá. Poměrně významná část společnosti, tedy samotní koncesionáři, se již odmítá smiřovat s neprůhledným hospodařením, se sedmimiliardovým rozpočtem, množícími se podezřeními z nehospodárnosti a klientelismu, s mediálně propíranými střety zájmů některých klíčových manažerů nebo i s informacemi ze zpravodajství a publicistiky, které často ani náznakem nedisponují standardy kladenými zákonem o České televizi na nejvýznamnější veřejnoprávní médium v zemi.

Dle mého názoru také účelové neposkytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů ve zpravodajských a publicistických pořadech vedoucích k účelové manipulaci s veřejným míněním, a to ve prospěch některých politických subjektů a lobbistických skupin, často také intenzivně napojených na televizní penězovody, rozhodně nemůže být atributem, kterým by se mohla Česká televize veřejnosti chlubit. Nemusím z tohoto místa opakovat, že Poslanecká sněmovna je ze zákona nadána významnou kontrolní funkcí směrem k Radě České televize a také přirozeně k dokumentům, které jsou jí ve formě zpráv o činnosti a hospodaření každoročně předkládány. Fakt, že námi doposud nejsou ještě projednány tyto zprávy, opakuji z let 2018 a 2019, které by mohly napomoci nasvítit skutečné a objektivní postavení České televize ve veřejném prostoru, je pro nás nespornou a také ničím neomluvitelnou ostudou, ať již by byl výsledek hlasování nebo projednávání těchto zpráv jakýkoliv.

Dámy a pánové, účelové brzdění projednávání těchto zmíněných dokumentů jistými politickými proudy v naší Sněmovně nepovažuji za korektní a odpovědný přístup, byť jejich strach a obavy zvyšující se s blížícími se volbami rozhodně chápu, ovšem přirozeně je nesdílím. Dle mého názoru také hloupá a ničím neopodstatněná slova o pokusech o ukradení České televize občanům politiky nejsou skutečně namístě a slouží spíše jen k vyvolávání společenského nesváru a chaosu, který může pomoci kamuflovat či alespoň odvést pozornost od věcí a problémů, jež je skutečně nutno v souvislosti s Českou televizí začít v zájmu koncesionářů neprodleně řešit. Z morálního, ale i čistě profesionálního hlediska přece nemůžeme rozhodně připustit, aby se tyto již vousaté výroční zprávy se všemi eventuálními zákonnými důsledky jejich schválení či neschválení pouze nezodpovědně přelily do dalšího volebního období.

A proto i z uvedených důvodů tedy navrhuji body Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2018, sněmovní tisk 441, Výroční zpráva o hospodaření České televize z roku 2018, sněmovní tisk 562, Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2019, sněmovní tisk 796, a Výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2019, sněmovní tisk 960, pevně zařadit v tomto pořadí na jednání Poslanecké sněmovny tento čtvrtek po odpovědích na odmítnuté písemné interpelace, konkrétně tedy na 11. hodinu jako první body, nebo alternativně na příští čtvrtek v 11 hodin též jako první body ve stejném pořadí. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Petr Třešňák k pořadu schůze.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, současná pandemie ukázala, že vlastně celá česká společnost se v mnoha případech v boji s pandemií opírala o pomoc mediků a dobrovolníků. Nicméně pokud jde o vstřícnost k mladým lékařům, tak aby skutečně byli motivováni k tomu, aby nadále zůstávali v oboru, aby nadále zůstávali i v České republice, tak v tom se zatím ze strany vlády nic pozitivního neudálo. Přitom právě vzdělávání lékařů je pro nás, a mělo by být tedy i pro vládu, jedním z prioritních témat, neboť situace mladých lékařů v českém zdravotnictví není dlouhodobě uspokojivá, ať už se to týká platových - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP