(18.20 hodin)
(pokračuje Drahoš)

Od řady ředitelů, s nimiž jsem v kontaktu, vím, že ve svých učitelských sborech měli skvělé lidi, kteří učili velmi kvalitně, aniž by měli příslušné pedagogické minimum. Víte, často záleží daleko více na schopnostech daného člověka a na jeho ochotě se dále vzdělávat. A naopak studium na pedagogické fakultě automaticky z nikoho neudělá ani kvalitního učitele, ani kvalitního člověka.

Pan ministr také zmínil, že novela zákona o pedagogických pracovnících navazuje platy pedagogických pracovníků na hospodářský růst, a učitelé tak budou mít jistotu, že jejich plat bude průběžně valorizován s tím, jak poroste průměrná mzda. Když byla tato změna zde ve Sněmovně přijata formou pozměňovacího návrhu, už to tady také padlo, zůstaly v ní některé nepřesnosti, vesměs technického rázu, a já jsem rád, že jsme ve spolupráci s výborem, ministrem školství, Ministerstvem školství i s předkladatelem návrhu panem kolegou Bartoněm připravili a v Senátu hladce schválili pět změn, které máte před sebou.

První změna se týká přesnější specifikace adaptačního období uvádějícího učitele, a to na dva roky od vzniku jeho prvního pracovního poměru.

U druhé změny jde o lepší provázání se zákoníkem práce.

Třetí změna opravuje technickou číselnou chybu v tabulce, která stanoví procentuální růst platů učitelů.

Čtvrtá se týká přechodného období na rok 2022. Tato změna reaguje na makroekonomický odhad, podle něhož dojde ke zpomalení růstu průměrné nominální mzdy.

A nakonec ta nejdůležitější změna v bodě 4, který upravuje výklad zakotvení finančních prostředků na nejméně jednu šestinu objemu stanovených ve školském zákoně. Bez této úpravy by ministerstvo nebylo s to vypočítané normativy aplikovat a ovlivňovat poměr pevné a variabilní části platu.

Jak můžete vidět, jde o zcela technické úpravy, které, a to zdůrazňuji, Senát schválil drtivou většinou hlasů. Celá novela je přitom obsahově totožná s verzí, kterou jste zde rovněž schválili téměř všemi hlasy poslanců před odesláním do Senátu.

Takže, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolím si na vás apelovat, abyste podpořili senátní verzi novely zákona o pedagogických pracovnících, kde jde o pootevření profese odborníkům praxe, a zejména po technických opravách v Senátu o bonus pro všechny učitele ve formě navázání jejich platů na ekonomický růst. Pevně věřím, že jejich očekávání nezklamete a zákon v senátní verzi podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem našeho garančního výboru byl pan poslanec Lukáš Bartoň. Ptám se ho, jestli si přeje vyjádřit se. Ne, nepřeje, tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Antonín Staněk. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, za vaše slovo - nebo za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé paní poslankyně, páni poslanci, pane senátore, pane ministře, při projednávání této novely zákona o pedagogických pracovnících jsem byl kritizován za to, že zde vystupuji a podle mínění některých záměrně prodlužuji projednávání tohoto zákona tím, že jsem si dovolil vás seznámit se stanoviskem pedagogických fakult, které připravují primárně budoucí učitele na své povolání. Samozřejmě že vím, že to nejsou jen pedagogické fakulty, které připravují budoucí učitele na jejich pedagogické povolání, ale jsou to i další fakulty univerzit v České republice.

Rozumím i tomu, že pan ministr ve svém vystoupení, které jsem původně chtěl komentovat už dříve, zakončoval jedno ze svých vystoupení slovy o nějakém pouvoiru pana poslance Staňka vyjadřovat se vůbec k zákonu o pedagogických pracovnících. Chvíli jsem přemýšlel, jestli ta slova pana ministra byla náznakem snad nějakého pokusu o vyhrožování poslanci Parlamentu České republiky, ale řekl jsem si, že po té době, byť něco málo přes rok, co jsem s panem ministrem seděl ve stejné vládě... (Rozhovor u lavice zpravodajů.) ... pane ministře, já vím, že se k vám obracím ne zcela přímo a vím, že jste nebyl ten, kdo inicioval tento rozhovor u pultíku, ale chci říci, že věřím tomu, že opravdu nešlo o pokus vyhrožovat nebo jakýmkoliv způsobem naznačovat cokoliv, ale bohužel jsem už uvykl tomu, že čas od času se i tady v Poslanecké sněmovně někdo pokusí takzvaně kvalifikovaně zasmradit vzduch, to znamená, pronést nějakou zajímavou myšlenku, naznačit či jiným způsobem odklonit debatu tak, aby ti, kteří potom mají o věci přemýšlet, měli nad čím přemýšlet a zamýšlet se, co vlastně za tou poznámkou bylo skryto.

Ano, připouštím skutečnost, že jsem se dostal do situace, kdy v důsledku covidové infekce, kterou jsem měl, jsem musel omezit zčásti svou pedagogickou činnost na pedagogické fakultě v Olomouci, a pak v souvislosti s dalšími přednášet v určitém módu, který nebyl pro mě samozřejmě komfortní, a to je samozřejmě mód distančního vzdělávání.

Za velmi komické pak považuji, když novináři, a to nevím, jestli najatí, zaplacení nebo jiným způsobem motivovaní, začnou psát o tom, co vlastně ten či onen docent pedagogické fakulty či jiné fakulty napsal za svou docentskou práci nebo nenapsal, jestli podle názvu té práce mohu hodnotit její obsah nebo podobně. Chci s veškerou zodpovědností říci, že si stojím za svým pedagogickým působením na pedagogických fakultách, že si ho nesmírně vážím, protože každý pedagog, který přijde na pedagogickou fakultu učit budoucí učitele, si zaslouží úctu a respekt, a nechtěl bych být ten, který by svým působením těmto studentům jakkoliv snižoval jejich úroveň připravenosti. Trochu mi to připomnělo dobu po roce 1989, kdy jsou studenti dotazováni na to, jestli vyučující pedagog je dostatečně kvalifikovaný na to, aby je vzdělával. Neberu nikomu právo hodnotit vzdělavatele na vysokých školách. Ano, jsou mezi nimi pedagogové, kteří jsou skvělí odborníci, kteří ovšem mají samozřejmě problém tu svou odbornost smysluplně a rozumně prezentovat svým studentům. Ano, jsou mezi námi i ti, kteří nejsou úplně ti skvělí odborníci, ale taková jsou už všechna povolání.

Vážené kolegyně a kolegové, stojíme před rozhodnutím, zda budeme hlasovat pro sněmovní, nebo senátní verzi předloženého návrhu zákona o pedagogických pracovnících. Za sebe musím říci, že nebudu hlasovat s největší pravděpodobností pro žádnou z navržených podob zákona. Důvodem toho je § 9a, který degraduje budoucí vzdělávání učitelů, který je v rozporu s mým svědomím a s tím, o čem jsem přesvědčen, že by mezi učiteli nemělo být dopuštěno. Je to pro mě naprosto nepřijatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP