(18.30 hodin)
(pokračuje Staněk)

Mám však jeden velký problém, a proto si ponechávám určitá otevřená vrátka, a to jsou finance. Ano, mazaně bylo do tohoto zákona implementováno navýšení platů, v podstatě zařazení učitelů do takové skupiny, která jim významným způsobem přilepší na platech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny musíme se nyní věnovat volebním bodům, to znamená, že přerušuji vaši řeč, přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme si pamatovat a ve stenozáznamu bude, že tento bod byl přerušen uprostřed vašeho vystoupení. Takže v tuto chvíli předám řízení schůze a budeme se věnovat volebním bodům.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. A nyní tedy postoupíme k pevně zařazeným bodům, což jsou volby, takže jako první bod otevřu

 

394.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

První kolo proběhlo dne 27. ledna 2021 a já prosím předsedu volební komise, poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji dobrý večer a kolegyně, kolegové, navážu na to, co pověděl pan předsedající Okamura. Skutečně, u téhle volby první kolo neúspěšně proběhlo 27. ledna. Od konce ledna jsme nevolili, tak jsem rád, že konečně teď v dubnu se k tomu Sněmovna dostává. Chci tímto i poděkovat předsedům klubů, především tedy opozičních, že jsme nakonec nalezli shodu a dokázali jsme se dohodnout, že volební body dneska, alespoň ty, na kterých není nějaká neshoda, že zvládneme zorganizovat.

U prvního bodu Kontrolní rady Grantové agentury, jak bylo řečeno, jsou neobsazená dvě místa. Jsme ve fázi první volby a druhého kola. První kolo bylo neúspěšné 27. ledna a do druhého kola postupují čtyři kandidáti. Je to dvojnásobek členů míst, která jsou neobsazena, a těmi postupujícími jsou pan Robert Čep se 41 hlasy, Jan Kysela s 22 hlasy, Jan Trlifaj s 15 hlasy a paní Mirka Wildmannová se 44 hlasy.

Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, tak už se nekoná rozprava, ani vás nebudu seznamovat s usnesením. Pouze poprosím, pane předsedající, abyste přerušil tento bod a otevřel další.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, rozprava se nevede, byla již ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu. Nyní tedy přistoupíme k dalšímu návrhu

 

395.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Takže vás požádám jako předsedu volební komise a máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji. Ve Vinařském fondu také chybí dvě místa. Volba teprve začíná, je to tedy první volba, první kolo. Funkční období skončilo 1. března našemu panu kolegovi Pavlu Kováčikovi a zároveň panu Jiřímu Petrů. Na uvolněná dvě místa volební komise vyhlásila lhůtu do 12. února, obdržela od poslaneckých klubů návrhy na nové kandidáty, které promítla do usnesení číslo 179 z 12. února. Navrženými kandidáty jsou: Jindřich Kadrnka za TOP 09, Pavel Kováčik za KSČM, Jaroslav Lempera za sociální demokracii a Zdeněk Tréšek za hnutí ANO. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou a případně zvoleným členům započne jejich čtyřleté období dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste k této volbě nejdříve otevřel rozpravu a po rozpravě abyste nechal hlasovat o návrhu volební komise na provedení tajné volby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Nyní tedy bychom hlasovali o návrhu na tajné hlasování. Svolám poslance. (Gong.)

 

Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme s tím, že se bude hlasovat tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Hluk v jednacím sále přetrvává, někteří poslanci stojí v hloučcích.)

Hlasování pořadové číslo 47, přihlášeno 184 poslanců, pro 139, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Takže tím máme tento bod také pro tuto chvíli dořešen. Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

396.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Takže požádám zase, aby se ujal slova předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. U Rady Státního fondu kinematografie se nacházíme na začátku volby, první volba, první kolo. Na konci tohoto týdne 18. dubna skončí volební období třem členům Rady Státního fondu kinematografie: paní Heleně Bendové, Martě Švecové a Jaromíru Kallistovi. V případě tohoto orgánu návrhy na nominace Sněmovně podává ministr kultury pan kolega Lubomír Zaorálek, který 15. února odeslal předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi nominační dopis. Na tyto tři pozice nominoval šest kandidátů. Toto množství pan ministr zúžil z původně nominovaných 11 kandidátů navržených Státním fondem kinematografie. Tady to zúžení vyjadřuje určitou míru shody profesních organizací ohledně návrhu. Tedy na tři neobsazená místa jsou panem ministrem Lubomírem Zaorálkem navrženi tito kandidáti: paní Helena Bendová s 10 nominacemi profesních organizací, paní Ludmila Cviková s 6 nominacemi, Aleš Hudský se 3 nominacemi, Jaromír Kallista také se 3 nominacemi, Barbora Mudrová se 7 nominacemi a Marta Švecová s 9 nominacemi. Tento návrh volební komise projednala, shledala, že je v pořádku, a přijala usnesení číslo 182 z 2. března.

U této volby doplním dvě důležité informace. Za prvé, pokud budou dnes kandidáti zvoleni, tak jejich tříleté funkční období začíná až dnem 19. dubna, tedy následujícím dnem po uvolnění zmíněných míst, a za druhé doplňuji, že 1. dubna jsme obdrželi dopis od paní Barbory Mudrové, která se své kandidatury vzdala z osobních důvodů. Její dopis volební komise projednala, usnesení číslo 186 ze 7. dubna, z čehož rezultuje, že na volebním lístku budete mít k dispozici pouze pět nominovaných kandidátů a kandidátek. I v tomto případě zvláštní zákon nestanoví způsob volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

Pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. Rozhlédnu se, nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tím, že budeme hlasovat tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, přihlášeno 185 poslanců, pro 141, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu návrhu, a to je

 

397.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

A slovo má opět předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak ještě jednou, jsme v resortu pana ministra Zaorálka, teď je to Rada Státního fondu kultury. Tahle volba je důležitá, protože 2. dubna skončilo funkční období všem 13 členům Rady Státního fondu kultury, takže tato instituce teď nemá žádné členy. Předseda Sněmovny Radek Vondráček, tam je ten postup podobný, obdržel také dopis pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka 2. února. Pan ministr v něm nominoval na 13 pozic 13 za chvíli jmenovaných kandidátů podle jednotlivých oborů. A tady ještě doplním, že pan ministr nám poslal i dopis s dalšími 12 náhradníky podle jednotlivých specializovaných oborů v resortu kultury, ale až pro případnou druhou volbu, pokud by ta první nebyla úspěšná, což jsme si vydiskutovali v doplňujícím dopise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP