(18.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Všechny nominace včetně životopisů jsme rozeslali na členy volební komise i předsedy poslaneckých klubů a volební komise k tomu přijala usnesení č. 181 z 2. března, kde konstatuje, že panem ministrem Lubomírem Zaorálkem je tedy navrženo 13 členů, pan Ašer Štěpán, Beneš Luděk, Dědeček Jiří, Doubrava Stanislav, Giebish Roman, Jevičová Eliška, Kareninová Anna, Křižanovský Radek, Levínský René, Merger Jiří, Michálek Roman, Stránská Marcela a paní Vacková Ludmila. V tomto případě jsme v usnesení konstatovali, že funkční období začalo 3. března, pardon, 3. dubna, protože toto datum uplynulo, tak logicky nastává dnem volby, a i zde zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Prosím o otevření rozpravy a poté návrh na hlasování tajnou volbou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného, takže se rozhlédnu, nikdo se nehlásí, rozpravu končím

 

Nyní tedy budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme, že se bude hlasovat tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 185 poslanců, pro 140, proti 21. Návrh byl přijat.

 

A zatím poslední bod, tedy ten poslední návrh, je to

 

399.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Takže prosím, zase má slovo předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V tuto chvíli to bude poslední bod k projednání, než se odebereme do Státních aktů. U Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude neobsazeno sedm míst, je to tedy první volba, první kolo, do kterého vstupujeme. My jsme se rozhodli tu lhůtu vyhlásit malinko s předstihem, abychom tak velký počet míst stačili v případných dalších kolech obsadit, pokud bychom nebyli dnes úspěšní. Je to tak, že volební komise vyhlásila lhůtu do 23. března. Je to z toho důvodu, že sedm míst, která jsem zmínil, končí 25. května, funkční období skončí sedmi členům - panu Martinu Bezouškovi, Daně Jaklové, Ivanu Krejčímu, Václavu Menclovi, Radce Burketové, Danielu Novákovi a Marku Poledníčkovi. Tady ještě doplním, že se bude obnovovat ještě jedno, a to osmé místo, ale to bude až 27. července, za paní Zvěřinovou. Rozhodli jsme se toto místo zatím do této volby nevkládat a bude k němu případně vyhlášena - tedy bude k němu vyhlášena nová volba, případně by do ní bylo zařazeno další neobsazené místo, pokud bychom ve dvou kolech této volby, která dnes začíná, nebyli úspěšní.

K těm sedmi místům volební komise tedy vyhlásila lhůtu, přijala usnesení č. 185 z 23. března s těmito návrhy: Milan Bouška za ODS, Petr Dolínek za sociální demokracii, Jiří Janeček a Daniel Köppl za hnutí ANO, Lenka Králová za SPD, Jiří Maceška za hnutí ANO, Václav Mencl za ODS, Daniel Novák za KSČM, Marek Poledníček za KDU-ČSL a Marta Smolíková za Piráty. Kandidáty jsem představil v abecedním pořadí.

Případně zvoleným kandidátům započne šestileté funkční období dnem jmenování předsedou vlády, nejdříve však 25. května. Tady připomínám, že se nejedná o přímou volbu Poslanecké sněmovny podle zákona, ale o návrhy premiérovi, předsedovi vlády, a ten teprve následně členy této rady jmenuje.

Usnesení volební komise má číslo 185 z 23. března. Ani tady zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Opět prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté (hlasovat) o návrhu na tajné hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil do diskuze, takže rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tajnou volbou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 186 poslanců, pro 134, proti 23. Návrh byl přijat.

 

A teď nás seznamte s tím časovým harmonogramem.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Teď je to jednoduché, standardně prosím o přerušení jednání schůze Poslanecké sněmovny na provedení volby, stanovuji na to 21 minut, do 19.05, a poté můžeme pokračovat v jednání Sněmovny. Volební komise bude sčítat výsledky. Předpokládám, že výsledky bychom oznámili buď ve večerním čase, anebo zítra v 9 hodin ráno před zahájením zítřejší schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já vyhlašuji pauzu na hlasování 21 minut a sejdeme se tady v 19.05.

 

(Jednání přerušeno v 18.44 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP