(20.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Je zde také důležité - a tady si myslím, že o to se jedná - že člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v radě.

Dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Jedná se o to, že v okamžiku, kdy z adresy tohoto institutu odchází mail, který je podepsán členkou Rady Českého rozhlasu, tak jsem přesvědčen, že v tomto případě dochází k porušení tohoto zákona, protože ona vystupuje jménem tohoto institutu, a z toho důvodu já jsem dneska poslal dopis a tady se obracím na vás, kolegyně a kolegové z volebního výboru, abyste nechali zpracovat právní analýzu, zda skutečně došlo, nebo nedošlo k porušení zákona, protože v případě, že jejím chováním došlo k porušení zákona, jsem přesvědčen, že v tom případě bychom měli hlasovat o jejím odvolání. Ten text dopisu, když budete chtít, tak bude na stránkách volebního výboru a určitě vám dají k nahlédnutí, nejedná se o žádný tajný dokument.

Jsem také přesvědčen, že další volby směrem k Radě České televize by měly probíhat až poté, co volební výbor jasně stanoví, zda došlo, nebo nedošlo k porušení zákona, protože jestliže je někdo v kontrolní funkci, tak především pro něj platí, aby respektoval zákony a ctil je. Takže není možné, aby někdo kontroloval a současně porušoval zákon, a v tom jsem přesvědčen, že si musíme nejprve udělat jasno.

Vzhledem k tomu, o jak zásadní věc se jedná, a vzhledem k tomu, že souhlasím i s předchozím návrhem kolegy Piráta, že by se k tomu měl vyjádřil volební výbor, kdy k tomu není vůle, tak jsem přesvědčen, že je potřeba pro volební výbor získat možný čas k tomu, aby to mohli projednat. A také s ohledem na zaměstnance Poslanecké sněmovny jsem se rozhodl, že si vezmu dvě hodiny pro poradu poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já přeruším jednání do 22.03 hodin. (Předsedající se radí.) Tak je to jasné, a protože jsme neprodloužili, takže já tím pádem ukončím program dnešní schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání skončilo ve 20.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP