(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 9 hodin, budeme pokračovat. Zahajuji druhý jednací den 98. schůze a všechny vás tu vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, tak jsem vás právě odhlásil. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou omluveni nebo nejsou přítomni, se považují za omluvené na základě dohody poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343 a 344, tisky 780, 314, 545, 966, 317, 535, 911, 9611116. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákonů druhých čtení.

Připomínám, že ve 14.30 máme pevně zařazené body, a to 310, tisk 1185, novela zákona o úpravách poskytování ošetřovného, první čtení podle § 90 odst. 2, a bod 11, sněmovní tisk 1025, novela o zaměstnanosti, takzvaný kurzarbeit, druhé čtení.

V 18 hodin bychom se věnovali pevně zařazenému bodu 513, Informace vlády o očkovací strategii, a dále máme v 18.30 pevně zařazený bod 523, Informace vlády k pandemickému zákonu.

Než budeme pokračovat v dnešním programu, poprosil bych předsedu volební komise, pana poslance Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky včerejších voleb. (Není zapnutý mikrofon.) Pardon. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem to avizoval včera v rozpravě, že s výsledky voleb vás seznámím, protože proběhly večer, dnes ráno, před zahájením programu, takže stručně.

 

První volba byla:

 

394.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Ti se volili dva. Bylo to druhé kolo volby a bohužel nebylo úspěšné. Vydali jsme 186 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení bylo 94. Odevzdáno bylo 183 lístků, 3 lístky odevzdány nebyly.

Výsledky jsou následující: Robert Čep 85 hlasů, Jan Kysela 58, Jan Trlifaj 29 a Mirka Wildmannová 20 hlasů. V této volbě nebyl zvolen nikdo, volba končí a Sněmovna bude muset vypsat na dvě místa novou výzvu.

 

Další volba:

 

395.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

I zde jsme obsazovali dvě místa, bylo to první kolo. Vydáno 185 hlasovacích lístků, kvorum 93. Odevzdáno bylo 184 lístků, 1 lístek neodevzdán. Jindřich Kadrnka získal 59 hlasů, Pavel Kováčik 93, Jaroslav Lempera 11 a Zdeněk Tréšek 85.

V prvním kole do Dozorčí rady Vinařského fondu byl zvolen Pavel Kováčik. Jedno místo zůstává neobsazené a postupují na něj dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, Jindřich Kadrnka s 59 a Zdeněk Tréšek s 85 hlasy.

 

396.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Tři členové. Tato volba byla úspěšná a orgán je obsazen. 186 vydaných hlasovacích lístků, kvorum 94. Odevzdáno 181 lístků, 5 neodevzdáno.

Výsledky: Helena Bendová 120, Ludmila Cviková 96, Aleš Hudský 4, Jaromír Kallista 24 a Marta Švecová 119 hlasů. Zvoleny byly: Helena Bendová se 120 hlasy, Ludmila Cviková s 96 a Marta Švecová se 119 hlasy. Volba byla úspěšná a končí.

 

397.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

13 členů. Zvoleni byli všichni nominovaní kandidáti, respektive navrženi panem ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Vydáno bylo 186 lístků, kvorum 94. Odevzdáno 184 lístků, 2 neodevzdány.

Výsledky následující, budu číst jen příjmení, abych to zkrátil: pan Ašer 113, pan Beneš 130, Dědeček 132, Doubrava 129, Giebish 130, Jevičová 131, Kareninová 135, Křižanovský 129, Levínský 131, Merger 128, Michálek 129, Stránská 131, Vacková 131. Zvoleni byli všichni nominovaní kandidáti, volba končí.

 

A konečně první kolo volby sedmi členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

399.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Vydáno 186 lístků, kvorum 94. Odevzdáno 184 lístků, 2 neodevzdané.

Výsledky následující: Milan Bouška 135, Petr Dolínek 34, Jiří Janeček 138, Daniel Köppl 16, Lenka Králová 77, Jiří Maceška 138, Václav Mencl 138, Daniel Novák 102, Marek Poledníček 68 a Marta Smolíková 125. Obsadili jsme 6 míst. Zvoleni byli: Milan Bouška se 135, Jiří Janeček se 138 hlasy, Jiří Maceška se 138, Václav Mencl se 138, Daniel Novák se 102 hlasy a Marta Smolíková 125.

Jedno místo zůstalo neobsazené a na něj postupují do druhého kola Lenka Králová se 77 hlasy a Marek Poledníček s 68 hlasy.

Předpokládám předběžně, že druhá kola by se mohla uskutečnit za týden, pokud Sněmovna bude opět zasedat v počtu 200 poslanců. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, a nyní tedy přistoupíme k vystoupení poslanců ke schválenému pořadu. Jako první se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Černohorský - a vyhnal pana předsedu ven. Dobře, stejně jste se hlásil první, ono je to jedno, i bez přednostního práva. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych rád navrhl projednání novely zákona o střetu zájmů. Jedná se o sněmovní tisk číslo 956. Rád bych ho navrhl dneska jako... vychází to odpoledne jako třetí bod, mělo by to být po bodu číslo 11, sněmovní tisk 1025. Vzhledem k tomu, že tady včera byla vůle Poslanecké sněmovny zároveň za tím mít i sněmovní tisk 638 o střetu zájmů, takže by to bylo zařazeno jako bod za tím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále se hlásil pan poslanec Dolínek k pořadu schůze.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý den, já bych chtěl navrhnout pevně zařadit dva body. Konkrétně je to bod 273, Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a také bod 288, Návrh poslanců Petra Dolínka, Jana Hamáčka, Jana Birkeho a dalších na vydání zákona o podmínkách k poskytování sdílného ubytování distančním způsobem prostřednictvím digitálních platforem. Chtěl bych navrhnout tyto dva body na příští středu od 18 hodin. Oba dva body se zabývají sdíleným ubytováním.

V tuto chvíli víme, že to sice tak velký problém není, ale s tím, jak se bude doba normalizovat, tak samozřejmě to sdílné ubytování by mělo být řešeno. Navíc návrh Prahy jakožto kraje, který má právo na iniciativu zákonodárnou, si myslím, že by bylo vhodné projednat a nenechat ho zde několik let ležet. Ale navrhl bych to, jak říkám, na příští středu, 21. dubna od 18 hodin. Tím pádem by to nemělo nějak zásadně narušit náš program. Myslím si, že u obou zákonů by mohla být sloučená diskuze a z prvního čtení bychom mohli poslat ty zákony do výboru k projednání. Takže to je taková slušná prosba a doufám, že ji podpoříte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze? (Gong.) Nikoho nevidím, zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o předložených návrzích.

S náhradní kartou číslo 21 hlasuje pan poslanec Kolářík? Zapamatoval jsem si to dobře? 21, tak.

 

Nejprve tedy návrh pana místopředsedy Černohorského, abychom dnes jako třetí bod projednali tisk 956 a jako čtvrtý bod tisk 638. Jedná se o novelu zákona o střetu zájmů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 96, pro 44, proti 2. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Dolínek navrhl dva tisky a navrhl je po sobě. Jestli není námitka, zvládli bychom to jedním hlasováním. Je to bod 273 a 288 a připadaly by na příští středu 21. 4. od 18 hodin.

S přednostním právem pan předseda Kováčik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP