(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Beitl to stihl akorát. Tak, prosím, pane poslanče, máte slovo. Můžete přednést svoji interpelaci na ministra školství Roberta Plagu. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, v mimořádném opatření vydaném Ministerstvem školství řešíte osobní přítomnost na vzdělávání dětí z mateřských škol a žáků prvního stupně základních škol tak, aby mohli chodit do školy pořád, tedy neměly rotační výuku a jejich rodiče se tak mohli věnovat výkonu svého povolání. Je úplně v pořádku, že jde o děti zdravotníků i pedagogických pracovníků, příslušníků složek IZS a dětí sociálních pracovníků. Méně pochopitelné to ale je v případě zaměstnanců Finanční správy, úřadů práce nebo České správy sociálního zabezpečení. Jsou totiž i jiné potřebné profese, ale budiž.

Zajímá mě však, zda si uvědomujete, že s provozem například škol, ale třeba i nemocnic jsou spojeny i jiné profese než zdravotnické nebo pedagogické. Ptám se, zda chápete, že potíže s hlídáním malých školních a předškolních dětí mají díky vašemu opatření každý druhý den rodiče, kteří se podílejí na provozu otevřených škol nebo nemocnic. Mám na mysli uklízečky nebo kuchařky a další, bez jejichž činnosti škola nemůže fungovat. Například u nás v Libereckém kraji jde v průměru o tři až čtyři děti na jedno školské zařízení, jejichž rodiče pracují ve školách, ale nejsou přímo pedagogy a jejich přítomnost na pracovišti, tedy ve škole, je pro její chod důležitá. Asi se shodneme, že oběd se na dálku uvařit nedá.

Ptám se tedy, jaký bude další postup Ministerstva školství a jak rychle jste schopni tuto nesrovnalost napravit. (Předsedající: Váš čas, pane poslanče!) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr je omluven z pracovních důvodů z celého dnešního jednacího dne. Odpověď obdržíte písemně. A prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou, aby přednesla svou interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já musím říci, že mě velmi rozčiluje, že byť mám až 11. interpelaci, tak už je moje interpelace na řadě, a to z důvodu četných omluv, které jsou tady dneska v naprosté převaze naproti tomu, aby tady byli v převaze přítomní ministři. Chtěla bych vás tedy požádat, pane předsedo Sněmovny, aby, byť už se chýlíme ke konci volebního období - možná někteří ministři už si balí - tak aby opravdu nezanedbávali tuto svoji povinnost, abyste je k tomu vyzval jako jejich stranický kolega a aby se zkrátka nedělo to, že má většina vlády, ani ne polovina, ale většina vlády Poslaneckou sněmovnu na salámu.

Teď k interpelaci, kterou jsem chtěla podat i na pana Hamáčka - protože se omluvil, ani ji nepodávám, na pana Babiše - protože je omluven, také ji ani nepodávám, a na pana Arenbergera, který se omluvil na poslední chvíli, takže ta otázka zase zůstane zodpovězena, až možná za měsíc, kdy už možná bude dávno neaktuální.

Každopádně mám strašně jednoduchý dotaz a ten dotaz se dá zodpovědět buď jenom ano, anebo ne. Opravdu prosím jenom o takovouto stručnou odpověď a byla bych velmi ráda, když už není vůle se sem dostavovat fyzicky, tak aby to netrvalo těch 30 dní, ale aby si aspoň s ní dali záležet a uspíšili ji. A ptám se nepřítomného pana ministra, zda on stejně jako jeho předchůdce pan Blatný spojí svoje fungování na postu ministra s tím, že pokud bude ministrem, tak se u nás nebude očkovat necertifikovanou neschválenou vakcínou. Stačí mi, jestli ano, nebo ne. Žádnou další podrobnější odpověď ani nežádám. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně, těch stranických kolegů ve vládě moc nemám, možná jenom tři, ale ujišťuji vás o tom, že se mi to také nelíbí, že tady nejsou. Takže slibuji, že se obrátím na vládu, abychom interpelace nějakým způsobem řešili důstojnou formou.

Poprosím paní poslankyni Balcarovou, ta ovšem není přítomna v sále, tak dle jednacího řádu tato interpelace propadá. Další v pořadí byl vylosován pan poslanec Martin Jiránek a bude přednášet interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní ministryně. Kolegyně, kolegové, prezident Biden chce celosvětově dohodnout určitou formu minimální sazby korporátní daně. První návrh zní 21 %, ale mluví se interně i třeba o 15 nebo 25. Naše Ministerstvo financí se k tomu do médií vyjádřilo negativně, že to, cituji, "znamená riziko omezení suverenity zemí v oblasti zdaňování příjmů". Nám tato myšlenka amerického prezidenta v oblasti boje proti daňovým rájům dává celkem smysl a vidíme tam víc pozitiv než negativ, už proto, že státy po celém světě tratí kvůli daňovým rájům ročně zhruba 200 až 300 miliard dolarů. I pro Česko by to znamenalo kolem 10 miliard korun plus minus v rozpočtu navíc. Můžete tedy negativní postoj ministerstva trochu rozvést, abychom mohli do svých úvah zapracovat i váš pohled? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane poslanče, ráda ho rozvedu. Víte, ono se vždycky vytrhne z nějakého vyjádření jedna věta, a kdyby se to vyjádření přečetlo celé, tak - a nejlépe jste to udělal, že jste mě interpeloval. Já to velmi ráda vysvětlím. Já jsem naopak uvítala aktivitu nové americké administrativy v čele s panem prezidentem Bidenem, který řekl, že se chce vrátit k jednacímu stolu třeba i na téma zdaňování digitálních různých gigantů nadnárodních napříč světem. A pak to trochu posunul a řekl, že nechce řešit jenom zdanění digitálních firem, ale že chce řešit zdanění globálních firem. Já to velmi podporuji, protože tady jsou obrovské nespravedlnosti. Ale samozřejmě ten návrh, on ten návrh už je nějakou dobu, ale byl trochu u ledu, ono se to diskutuje na platformě OECD a ten návrh počítá s nějakou minimální daní, tak jak jste řekl, daní firemních korporací na 21 %.

Já si myslím, víte, ono to není tak jednoduché. Musíte znát střeva toho návrhu, protože může se stát, že třeba v určité zemi je statutární korporátní daň 21 %, ale existuje odpočet, který to sníží na 10,5. Třeba máme určité země, to mám konkrétní vytažené příklady. Takže ono to není nikdy černé nebo bílé, je to černobílé. My chceme znát parametry toho návrhu a já jsem to jenom řekla, daň z příjmu, což je i korporátní daň, zatím byla vždy a je výsostně národní politickou otázkou. To není ani harmonizovaná daň, takže bude to zásah do určité naší politické suverenity národní a to jsem velmi ostražitá a věřím, že bude kdokoliv ostražitý. A pak musíme znát přesně střeva.

Já chci zdanit globální giganty, pozor, chci! Protože vidím, že tam je celá řada nespravedlností. Digitální firmy, klasický příklad, a možná to nejsou jenom ony. A prosím, nazývat to daňovými ráji, to je hrozně zjednodušující, protože to by bylo jiné téma, možná na jinou interpelaci, co je vlastně daňový ráj, co není daňový ráj. My už dneska máme zdanění do třetích zemí, třeba u srážkové daně 35 % a tak dále, to teď nebudeme, to bych vám odešla někam jinam. Takže já myšlenku zdanění globálních firem v podstatě podporuji, chci ale vědět její přesné podmínky. Ten návrh byl poprvé oficiálně přednesen minulý týden. On v podstatě už existoval nějaký návrh, ale teď ten konkrétní, ten návrh byl předložen úplné opuštění sledování vybraných typů aktivit. Nejde tedy nově o řešení digitální ekonomiky, ale chtějí se řešit všechny nadnárodní společnosti. Já říkám, proč ne. Jde o cirka 100 největších nadnárodních skupin. Vlastně neřeší se ale příliš ta problematika přesouvání a eroze daňového základu, to, čeho vy se bojíte, to se tam příliš neřeší. Ale zase, abych byla naprosto spravedlivá, my neznáme podrobně parametry toho návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP