(15.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Já jsem otevřená, byla jsem otevřená ke každému návrhu. Digitální daň, která byla. Digitální poplatek na platformě OECD. Vždyť my se k tomu aktivně hlásíme už celou řadu let a právě bývalá americká administrativa to brzdila, to si řekněme na rovinu. Pak jsem podporovala i francouzského ministra financí, když přednesl na úroveň evropské... cokoli. Víte, že jsem i sem jménem vlády poslala zákon o digitální dani, což už bylo z nějakého takového zoufalství, že to nikdo neřeší. A máte se dívat na to, že v podstatě projíždí tady ten mezinárodní rychlík po našich kolejích, já to ráda srovnávám, a v podstatě my z toho nic nemáme. Oni nezaplatili - já vám to mohu vytáhnout, samozřejmě v anonymizované podobě - na dani téměř nic za 10 let, co podnikají na našich IT technologiích.

Takže já to podporuji, ale říkám, je to zásah do naší národní suverenity a prostě chceme znát ta střeva, chceme znát nějakou primární spravedlnost a chceme vědět, na jakých pilířích to stojí, to je celé. Takto bych řekla, že je úplná interpretace té vytržené věty, kterou vy jste tady citoval. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku. Je tomu tak? (Ano.) V tom případě je na řadě pan poslanec Petr Bendl, kterému dávám slovo, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený nepřítomný pane ministře, doufal jsem, že na jednání interpelací budete chodit, stejně jako činil váš předchůdce, se kterým jsem v mnohém nesouhlasil, ale doufám, že se nezařadíte mezi ministry, kteří dlouhodobě ignorují tuto část jednání Poslanecké sněmovny, protože by to bylo ke škodě informovanosti lidí, kteří mají zájem dozvědět se odpovědi na otázky, které poslanci pokládají.

Můj dotaz je směřovaný k vakcíně Sputnik, k vakcíně, která nemá patřičné náležitosti, není certifikována, není odzkoušena, a vy, jak je z médií zjevné, se snažíte prosadit tuto vakcínu a její aplikaci na území České republiky. Chci se vás zeptat, kdo ponese případné náklady, jestliže přinutíte lékaře, aby aplikovali tuto vakcínu, kdo ponese případné náklady, jestliže se objeví zdravotní problémy v souvislosti s vakcínou, protože to je vážná otázka, jestli se stane jakýkoli případ, kdy bude občan očkován necertifikovanou vakcínou, nevyzkoušenou, dostatečně nezkontrolovanou. Pokud se tak stane, dojde pravděpodobně k soudu. Tak by mě zajímalo, jestli ty náklady bude platit lékař, který vakcínu aplikoval, anebo jestli tyto náklady ponese stát. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemnou formou do 30 dnů. Slovo dávám panu poslanci Jakubovi Jandovi, aby přednesl svoji interpelaci na Petra Arenbergera, ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, musím bohužel konstatovat, že jedním z vašich prvních úkonů byl zmatek, který jste vnesl do podmínek pro amatérský a rekreační sport, což mimo jiné dopadá i na děti a mládež. Se znepokojením sleduji zprávy, jak trpí nedostatkem pohybu. Řada odborníků upozorňuje, že jedním z aktuálních akutních následků může být obezita. Snad víte, jaké negativní dopady to na ně a na jejich celkový zdravotní stav může mít v budoucnu. Řešení se přitom nabízí. Děti jsou ve školách testovány, tak proč je ve větší míře nepustit i na sportoviště? Nepotřebujeme vést pořád dokola diskuze, jestli jich má být 10, 20 anebo 6 krát 2. Vše se dá přece vyřešit i rozumněji - dodržováním běžných i zpřísněných hygienických opatření. Jinak nám děti zakrní, ztratíme možnost vypěstovat si nové vrcholové sportovce, uděláme z celé další generace generaci ztracenou. A chci věřit, že toto nikdo z nás nechce.

Ptám se tedy, kdy dáte alespoň trošku jasnější slovo, jak to bude s restrikcemi a možností volného pohybu lidí včetně sportování. Je tu více než 10 milionů tazatelů, kteří si zaslouží odpověď, a mezi nimi i děti a mládež, o něž by nám mělo jít v první řadě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Jako další byl vylosován pan poslanec Marian Bojko a bude interpelovat ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.

 

Poslanec Marian Bojko: Ještě jednou dobrý den. Pane ministře, před nedávnem skončil nouzový stav a s ním některé zákazy, mezi něž patřilo i scházení většího počtu osob. Nejdřív jste rozhodli, že to bude 20. Vy jste to změnil na dvě osoby. Už to řeší Nejvyšší správní soud. Policie predikovala, že dodržování tohoto nebude vymáhat. Uvědomujete si, že už teď chodí venku 80 % lidí bez roušky? Jak je přinutíte, aby to nedělali? Pohybovat se venku s rouškou na ústech je prostě nesmysl, který nikdo z Ministerstva zdravotnictví není schopen relevantně odůvodnit. Na základě jakých kritérií otevřete koupaliště? Dokážete se k tomu vyjádřit? To budete opravdu trestat pokutami lidi, kteří se půjdou vykoupat s dětmi někam na rybník? Bude tátovi nebo mámě klečet policajt na krku?

Pohyb venku je ten nejzdravější, ale bez roušky! Vy sám jste to před rokem uvedl v jednom článku, že prostě roušky nosit jenom tam, kde je to nutné, tedy uvnitř, ale venku ne. Jak jste tak rychle změnil názor za rok? Zaznamenal jste, že se velké množství obchodníků chystá otevřít své obchody i přes stávající zákaz? Už to prostě finančně nezvládají. Desetitisíce dětí ve školách bylo otestováno, pár promile bylo pozitivních. Když je učitel negativní, děti jsou negativní, proč mají proboha sedět ve škole v roušce? Je to prostě nesmysl.

Ještě bych chtěl vědět odpověď na otázku, kolik lidí zemřelo do tří měsíců po vakcinaci proti covidu. Nejvyšší správní soud zrušil opatření ministra zdravotnictví týkající se povinného testování na koronavirus ve firmách. Podle Nejvyššího správního soudu odporoval zákonu, protože neměl žádné odůvodnění. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď obdržíte v písemné podobě. Prosím o dezinfekci řečniště. (Probíhá očista.)

Následně byla vylosována jako 17. v pořadí paní poslankyně Jana Krutáková, bude interpelovat Richarda Brabce, ministra životního prostředí. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Vážený pane nepřítomný ministře, ráda bych se vás zeptala na problematiku plastového výmětu, tedy odpadu z vytříděných plastů. Na úvod bych zmínila skutečnost, že nikdo nezpochybňuje, že přibližně 30 % obsahu žlutých popelnic je možné úspěšně recyklovat. Se zbytkem obsahu zmiňovaných nádob však nyní vzniká velký problém, neboť na současném trhu s druhotnými surovinami pro ně není odbyt. Ze dne na den nám však v České republice začal platit zákon, který říká, že z procesu úpravy komunálních odpadů nesmí vzniknout nevyužitelný odpad, respektive vzniknout v praxi může a vznikne, ale vy jej nemůžete uložit nikam na skládku, i když pro něj prokazatelně nemáte žádné využití. Touto změnou v zákoně se tedy stalo to, že se z nevyužitelných výmětů najednou stala takzvaně na papíře využitelná surovina a odpadářské společnosti pro ně musí najít uplatnění. Zároveň Ministerstvo životního prostředí ve svém metodickém pokynu uvádí, že je možné v tuto chvíli směřovat 15 % tohoto využitelného materiálu na skládky. Bohužel, tento metodický pokyn odporuje zákonu, a tudíž si žádná společnost netroufne s 15 % výmětu takto naložit.

Ve světle těchto skutečností se tedy ptám, jak mají třídicí linky, odpadářské společnosti, zpracovatelé a obce tuto situaci řešit. Tyto organizace připravují otevřený dopis k vašim rukám, ale využívám i této možnosti a pokládám tuto otázku. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP