(14.10 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych si dovolil jménem našeho klubu učinit následující návrh. Je to v podstatě jediný návrh, který neprošel na grémiu, nebo kde jsme neměli shodu, a sice chtěl bych po dohodě s panem ministrem průmyslu Havlíčkem zařadit bod číslo 339, což je tisk 966 - Novela zákona o nízkouhlíkové energetice, pracovně Dukovany, za bod číslo 243, tedy na konec bloku třetích čtení, které je možné projednávat. Čili za bod číslo 243, na konec bloku třetích čtení, které je možno projednávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Další k pořadu schůze je přihlášena paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, vážená vládo, já samozřejmě slyším shodu na politickém grémiu na dnešním programu, ten nemám ambice bořit. Nicméně navazuji na svůj návrh z minulého týdne, protože včera odstartovaly praktické části maturit a z území toho včerejšího dne plyne mimořádná neúspěšnost našich maturantů a maturantek. Tudíž tak jak jsme se shodli jako Sněmovna většinově na zařazení bodu Maturity a závěrečné zkoušky 2021 do pořadu této schůze, tak dnes znovu vás prosím, abychom po schváleném programu z politického grémia jako bod zařadili časově právě toto téma, to znamená Maturity a závěrečné zkoušky 2021. To znamená po bodu Vrbětice, Liberty a rozvolňování. Koneckonců s tématem rozvolňování také souvisí aktuální situace našich maturantů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další přihláška - pan poslanec Lubomír Volný k pořadu schůze. Ještě než dojde k pultíku, tak samozřejmě upozorňuji, že opět nedodržuje opatření, a uděluji mu tímto napomenutí. Kolega Bojko taktéž.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Už jsem se bál, že na to zapomenete. Takže k pořadu schůze bych chtěl nejdříve uveřejnit omluvu lékařům a petentům Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím, protože ve svém minulém vystoupení jsem ji zaměnil za petici Zdravé fórum. Za toto se hluboce a veřejně omlouvám. Bylo to způsobeno tím, že když jsem tu petici hledal, tak ve své podstatě mnozí z těch petentů, mnozí z těch lékařů, jsou podepsaní pod oběma těmito peticemi, proto jsem je zaměnil. Takže se omlouvám autorům jak petice Zdravé fórum, tak Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím.

Tímto navrhuji projednání obou dvou těchto peticí v pátek jako první a druhý bod našeho jednání s tím, že zároveň budu navrhovat, aby se jednání Sněmovny zúčastnili odborní garanti jak petice Zdravé fórum, tak Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím. Obě dvě tyto petice obsahují podpisy špičkových odborníků v imunologii, ve vakcinologii, v medicíně, ve virologii. Myslím si, že vzhledem k tomu, že stále hlasujeme nebo jednáme ve stavu legislativní nouze - jak jste si teď odsouhlasili prakticky všichni kromě dvou nezařazených poslanců - tak by vás mělo zajímat, jestli ten stav legislativní nouze je odborně udržitelný, anebo ne.

Na půdě Poslanecké sněmovny neprobíhá stále za celý rok trvání covidové krize žádná odborná debata na toto téma. Prezentují se tady pouze názory vlády a pouze údajné názory odborníků, které jsou zprostředkovávány ministrem zdravotnictví. Protože to je věc celostátního přesahu a celostátního dopadu, tak bychom měli umožnit, aby v této Sněmovně vystoupili i odborníci, kteří považují vládní opatření za natolik nebezpečná a za natolik špatná, že nejenže zlikvidovala značnou část ekonomiky této země, ale že zavraždila tisíce a možná desetitisíce lidí.

Chtěl bych vás poprosit, abyste na mě nekývali hlavou, že to není pravda, ale chtěl bych vás poprosit, abyste těmto odborníkům umožnili vystoupit na půdě Poslanecké sněmovny tak, aby se o jejich názorech dozvěděla široká veřejnost. Opravdu nerozumím tomu, proč to před tou širokou veřejností tajíte, nebo respektive, já tomu rozumím. Řeknu to tak, jak Lubomír Volný obvykle mluví: Vy se jich bojíte.

Vy jste zbabělci, vy jste mafiáni a víte, že máte na rukou krev desetitisíců lidí a bojíte se, že to uslyšíte od někoho jiného, než je Lubomír Volný. Bojíte se, že to uslyšíte od lidí, kteří jsou profesoři, lékaři, kandidáti věd, Ph.D. a mají za sebou desetitisíce zachráněných životů. A toho vy se bojíte, že vám to tady řeknou do očí. Proto neumožníte lidem, neumožníte svým voličům, aby znali pravdu. I když i já se občas zmýlím - je to neuvěřitelné, ale občas ano, občas se i já spletu - takže je docela možné, že ve svém hlasování tento návrh podpoříte.

Takže prosím vás, podpořte změnu programu této schůze tak, aby se v pátek jako první a druhý bod mohly projednat obě dvě tyto petice, pod kterými jsou podepsáni lidé, kteří jsou stoprocentně intelektuálně i odborně asi tak o dvě třídy výš, než je průměr této Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás poprosím, pane poslanče, kdybyste mi to třeba na kousku papíru přinesl ty dva názvy. Vy chcete dva body a máte... nemusí to být teď, zatímco budeme projednávat další.

Jako další k pořadu schůze pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Poprosím vydezinfikovat pult. (Zaměstnankyně úklidu dezinfikuje řečnický pult a mikrofon.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu zařazení nového bodu, a to bodu s názvem Konec likvidace českého maloobchodu, a to na čtvrtek jako druhý bod pořadu této schůze. Stručné odůvodnění: situace maloobchodu je skutečně naprosto kritická i v situaci, kdy není doloženo, že by to byl maloobchod, kde se šíří nákaza. Tady likvidujeme celý jeden segment našeho hospodářství, a přitom pro to není epidemický důvod.

To je prostě jenom zvůle státu, která je ještě korunovaná tím, že pandemický zákon plošné uzavření maloobchodu neumožňuje. V pandemickém zákonu je jasně napsáno, že je možné maloobchod omezit, ale není možné ho zakázat. Z těchto důvodů my stále apelujeme na vládu, aby skutečně toto opatření změnila. Věříme, že dřív nebo později k tomu dojde soudní cestou, ale je škoda, aby mezitím další firmy zbytečně bankrotovaly, a věřím, že ve čtvrtek by se mohlo podařit přijmout usnesení, které vládu zaváže k tomu, ty malé krámy otevřít. Děkuji za podporu zařazení tohoto bodu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Karel Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Vzhledem k aktuální situaci ve středním a odborném školství navrhuji pevně zařadit bod, který je veden pod číslem 528, Informace - maturity a závěrečné zkoušky 2021, a to na tuto středu v 18 hodin 30 minut. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP