(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stejný bod byl navržen paní poslankyní Valachovou, takže budeme první hlasovat tento protinávrh, poté bychom hlasovali návrh paní poslankyně. Paní poslankyně Válková vystoupí k pořadu schůze jako další.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, pane předsedo, já bych vás poprosila o podporu zařazení jako pevného bodu na jednání Poslanecké sněmovny ve variabilním týdnu 5. 5. ve středu ve 14.30 sněmovní tisk 603 - zkráceně odškodnění nezákonných sterilizací. Budeme potřebovat velmi krátký čas, druhé čtení. Petiční výbor projednal, takže bych vás poprosila, abychom posunuli tento tisk dále, o jeho podporu na zařazení na předmětný den. Je to sněmovní tisk 603, nemýlím-li se, bod číslo 13. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom radši pro upřesnění. První bod před třetí čtení, nebo první bod odpoledne?

 

Poslankyně Helena Válková: Ne, jako první bod odpoledního jednání, to znamená ve 14.30, jestli tedy začne odpolední jednání standardně, 5. 5. ve středu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Přednostní právo, pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, abych vám to ulehčil, tak jsem to vzal chronologicky. Takže hned po bodu, který navrhovala paní poslankyně Válková, který podporujeme, a proto jsme ji i vyšli vstříc v tom, aby ten bod byl umístěn před naše body, které jsme avizovali na grémiu, tak navrhuji, abychom ve středu 5. května jako druhý a třetí bod projednali body 12, respektive 60, programu schůze, což je sněmovní tisk 390, druhé čtení - klouzavý mandát a sněmovní tisk 965, což je první čtení doprovodného zákona ke klouzavému mandátu, na středu odpoledne od 14.30 jako druhý a třetí bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře, děkuji. K pořadu schůze nyní paní poslankyně Hyťhová.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěla navrhnout dva body. Omlouvám se, zapomněla jsem tam dopsat dvě slova.

Byla by to Informace vlády o otevření druhého stupně základních škol, středních škol a vysokých škol. To by byl první bod. Druhý bod, který bych chtěla navrhnout, je Informace vlády o podmínkách vstupu do škol. Jedná se tedy o roušky a testy, což je z toho zřejmé.

Jinak pevné zařazení jsem tam (otáčí se na předsedajícího) napsala. První bod, a to otevření základních škol neboli druhého stupně, středních škol a vysokých škol, by bylo na pátek jako první bod, nebo v pátek ve 12 hodin, pokud by ten první návrh neprošel. Říkám to dobře? (Opět se otáčí na předsedajícího. Předsedající: Ano.)

A ten druhý bod, a to jsou podmínky vstupu do škol, jak jsem říkala, jde o testování a případně roušky a respirátory, by byl v pátek jako druhý bod. Pokud by neprošel, tak v pátek ve 13 hodin. Myslím si, že jsou to témata, která bychom měli znovu otevřít. Jsou to věci, které trápí naše občany. Mám opravdu stovky e-mailů, zpráv a tak dále, i dopisů od rodičů, učitelů, ředitelů, kteří mi píší v podstatě 24 hodin denně a prosí mě, abych zde toto téma otevřela a abych s tím něco udělala, protože mnoho rodičů své děti ani do školy neposlalo, a to právě z těchto důvodů.

A ty školy, které jsou zavřené, jedná se tedy o druhý stupeň základních škol a střední školy, tak samozřejmě ty by také byly rády, kdyby se výuka opět konala, a to za normálních podmínek, proto tedy i navrhuji ten druhý bod, a to jsou podmínky vstupu do škol. To je asi všechno, případně děkuji za podporu a věřím, že pokud vás to trápí stejně jako mě, tak tyto dva body podpoříte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále k pořadu schůze vystoupí paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych navrhla zařazení sněmovního tisku 695, bod 211 schůze, za již navržené body na variabilní týden, 5. 5. středu jako bod číslo 4. To znamená za sněmovní tisk 603, sněmovní tisk 390965, tedy jako čtvrtý bod toho odpoledního jednání ve středu ve variabilním týdnu.

Jde o návrh zákona, změny zákona o nemocenském pojištění. Přeložím: týká se dlouhodobého ošetřovného a moc vás prosím o podporu tohoto návrhu. Ten návrh zde ve Sněmovně leží už více jak rok. Několikrát jsme se ho pokoušeli - a nebyla jsem to jenom já, byli to kolegové od Pirátů, byli to i jiní, kteří se pokoušeli navrhnout tento návrh zákona k projednání, protože v této chvíli nabývá na důležitosti i v souvislosti s dlouhodobými důsledky covidu, protože zakotvuje princip, který mimochodem v minulém týdnu už zde prošel, to znamená, že se mohou o dlouhodobě nemocného postarat i rodinní příslušníci, kteří nesdílí společnou domácnost, ale také se snižuje podmínka počtu dní nutné hospitalizace, tak aby bylo možné čerpat dlouhodobé ošetřovné.

A mimo jiné, tento návrh posouvá i nárok na čerpání takzvané otcovské dovolené u dětí, které zůstávají v nemocnici déle než pár dní po narození, aby otec se mohl o své dítě postarat. Jsem přesvědčena, že tento návrh zákona uleví a pomůže všem rodinám, které mají to neštěstí, že mají ve své rodině člověka těžce nemocného, nebo dokonce nevyléčitelně nemocného, vytvoří jim podmínky tak, aby se o tyto své rodinné příslušníky mohli starat. Poprosím vás o podporu tohoto návrhu k zařazení, znova říkám 5. 5. ve středu jako čtvrtý bod po již navržených bodech v jednání. Děkuji vám za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. To jsou pro tuto chvíli... s přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl na variabilní týden, to znamená na středu 5. 5. odpoledne již po pevně zařazených bodech bod číslo 14, tisk 652 - novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, druhé čtení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A přesně ten čas nebo pořadí?

 

Poslanec Radim Fiala: Již po pevně zařazených bodech. (Předseda: Ano.) Tam jsou podle mě tři body a toto by byl čtvrtý bod.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Z místa se hlásí paní poslankyně Červíčková k pořadu schůze.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Dobrý den všem a děkuji. (V sále je hlučno.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A já poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Já bych si dovolila požádat o podporu návrhu na zařazení jako pevného bodu sněmovního tisku číslo 793. Jedná se o novelizaci notářského řádu, který umožňuje digitalizaci zakládání obchodních společností. Tento tisk má jít do druhého čtení. Je to myslím velmi krátká věc na projednání. Ústavně-právní výbor to již projednal se svým komplexním pozměňovacím návrhem.

Poprosím o zařazení na variabilní týden, 5. 5. ve středu, v odpoledních hodinách jako čtvrtý bod. Jsem si toho vědoma, že o tento bod žádala kolegyně Gajdůšková, velmi se omlouvám, ale tento bod, který žádám o zařazení, je opravdu na velmi krátké projednání. Proto si dovolím požádat o předřazení před bod paní Gajdůškové. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Budeme hlasovat postupně. V případě, že bude přijat... no, je to hlasovatelné, přijmeme bod paní... Budeme první hlasovat návrh paní poslankyně Gajdůškové, potom návrh paní poslankyně Červíčkové.

Tak ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze? Nikoho nevidím, tak zavolám naše kolegy. (Gong.) A vypořádáme se s jednotlivými návrhy, jak tady zazněly. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP