(19.20 hodin)

 

Poslanec Stanislav Berkovec: "Poslanecká sněmovna potvrzuje podle § 16" - (Zpravodaje oslovuje mimo mikrofon poslanec Lubomír Volný.) Pardon, ano, takže pokud je tady protinávrh, tak nejdříve bychom hlasovali o tomto protinávrhu pana poslance Lubomíra Volného, který navrhuje, aby Poslanecká sněmovna deklarovala "nulitu obou výroků usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 170 z 36. schůze ze dne 16. 2. 2021, kterými mandátový a imunitní výbor konstatoval, že poslanec pan Mgr. Lubomír Volný se svým jednáním ve čtvrtek 21. ledna roku 2021 na 80. schůzi Poslanecké sněmovně pokusil o násilné převzetí řízení schůze, přičemž napadl místopředsedu Tomáše Hanzela, dále hrubě odstrčil poslance Jana Chvojku a posléze udeřil pana poslance Michala Ratiborského, čímž se měl dopustit nedůstojného a agresivního jednání, které je v přímém rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, a za to mu byla uložena pokuta ve výši jednoho měsíčního platu".

To je tedy návrh pana poslance Lubomíra Volného, o kterém bychom měli hlasovat jako o prvním, jako o protinávrhu. A potom bychom tedy měli hlasovat o mnou navrženém usnesení Poslanecké sněmovny, které je v souladu s rozhodnutím mandátového a imunitního výboru. Já ho s dovolením přečtu ještě jednou: "Poslanecká sněmovna potvrzuje podle § 16 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění změn a doplňků, usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 170 ze dne 16. února roku 2021."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Já slyším z mnoha stran žádost o odhlášení, té jsem právě vyhověl. Prosím vás, abyste se přihlásili. (Chvilku čeká.) V tuto chvíli již zasedáme v polovičním formátu, kvorum je naplněno, jsme usnášeníschopní.

 

Hlasujeme tedy nejprve o návrhu pana poslance Volného, který před chvilkou přečetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 168, přihlášeno 99, pro 14, proti 72. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: A nyní bychom tedy hlasovali o návrhu mandátového a imunitního výboru, respektive návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je v souladu s rozhodnutím mandátového a imunitního výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 169, přihlášeno je 105 poslanců, pro 89, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Já vám děkuji, pane zpravodaji, a končím tento bod. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů tedy budeme pokračovat bodem 530, kterým tímto znova otevírám.

 

530.
Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014

Bod byl přerušen v okamžiku... K hlasování pan poslanec Feranec.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Vážení pánové, já jenom při hlasování 168 - záznam zápisu neodpovídá mojí vůli. (Smích v sále.) Nezpochybňuji hlasování. (Pobavení v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Byl jste pro, nebo proti tedy, pane kolego? Já jsem to...

 

Poslanec Milan Feranec: 168 - záznam, že jsem byl pro, neodpovídá mojí vůli. Nezpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Já jsem neslyšel to "pro". Omlouvám se. Takže budeme pokračovat v rozpravě. S přednostním právem - a teď nevím, jestli byl přerušen někdo... (Hlásí se poslanec Bartošek.) ... k hlasování. Pan předseda Bartošek. Jinak dám slovo panu poslanci Volnému, protože ten byl přerušen. (Poslanec Bartošek hovoří s předsedajícím mimo mikrofon.) Tak já poprosím pana poslance Volného, který byl z časových důvodů přerušen v rozpravě, aby dokončil svůj projev.

S náhradní kartou číslo 26 hlasuje pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Lubomír Volný: Tak já si musím jenom připomenout, kde jsem skončil. Takže to asi zopakuji od začátku, abychom si to zopakovali. Nejdůležitější je říct, co se stalo v roce 2014. V roce 2014 někdo od nás vyhodil do vzduchu sklad ve Vrběticích, protože jsme potřebovali zamaskovat to, že jsme dodávali zbraně a střelivo muslimům z Islámského státu a ukrajinským neonacistům.

Předpokládám, že mezitím si mohli diváci, kteří sledovali přímý přenos České televize i přímý přenos na mé facebookové stránce, ověřit tato fakta z veřejného prostoru. Takže naše zbraně byly evidentně používány jak členy Islámského státu, tak ukrajinskými neonacisty a dodnes se nepodařilo zjistit, přestože všechny ty zbraně mají svou identifikaci, tak se nepodařilo zjistit, odkud se ty u nás vyrobené zbraně do Islámského státu anebo k těm ukrajinským neonacistům z Pravého sektoru dostaly.

Co se děje dnes? Dnes se děje to, že si tady úzká skupina lidí, která je... no, to není dobré, tady musíme jít... která je ekonomicky zainteresovaná v tom, aby Rosatom byl vyloučen ze stavby českých jaderných elektráren, a která je ekonomicky zainteresovaná v tom, aby tyto elektrárny dostavěl dnes již kanadský zbankrotovaný Westinghouse, tak se tady snaží vyvolávat primitivní rusofobní tendence v této zemi podobnými vyjádřeními, jako například ministr kultury, který tady hovořil rasisticky o typickém ruském chování, a také porušováním zásad právního řádu, kdy nás tady pan ministr kultury nekulturně vyzýval k tomu, abychom ve 21. století nečekali na důkazy, nechtěli důkazy, abychom nechtěli soudní přezkum, abychom nechtěli znát pravdu a abychom rozhodovali jenom na základě svých politických názorů a na základě politické objednávky. Tak jak to říkal, že to bylo skvělé v tom holandském parlamentu a v holandské vládě, kde ani jeden z nich nečekal na to, co zjistí vyšetřování, nečekal na to, co zjistí soud, a to vůbec nevadí, že nebyl soud, podstatné je jenom to, že byli jednotní. A jak tohle mi připomíná sovětské politbyro a možná dnešní čínské politbyro, to ani nemůže být prostě přesnější. My nepotřebujeme zákony. Nepotřebujeme policii, nepotřebujeme vyšetřování, nepotřebujeme soudy. My se prostě rozhodneme, kdo to udělal, my si to odhlasujeme jako komunisti v Sovětském svazu anebo komunisti dneska v Číně. Pak toho člověka vezmeme na stadion, tam ho popravíme a rozebereme na orgány. To je opravdu uvažování hodné neofašisty dnešních dnů, protože skutečný demokrat a člověk, který ctí svobodu a právní řád a právní stát, nikdy nedopustí, aby se rozhodovalo bez vyšetřování, aby se rozhodovalo bez soudu.

Víte, jaký je rozdíl mezi údajně úspěšnou českou BIS a tou strašně neschopnou ruskou nebo ruským bezpečnostním aparátem? Že zatímco my nemáme nic, co by se tady mohlo zveřejnit, protože my nemáme ani na veřejnosti ty fotky, tak ti Rusové mají ve vězení dva reálné lidi, proti kterým mají reálné důkazy o tom, že se chystali zavraždit běloruského prezidenta i s jeho rodinou. Mají důkazy o tom, že v tom měla prsty americká CIA. Takhle já si představuji práci zpravodajské komunity. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP