(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Mám tady různé přihlášky, takže předseda STANu Vít Rakušan s přednostním právem, připraví se Lubomír Volný. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající, dobrý den. Ještě jednou bych se chtěl přihlásit k návrhu usnesení, který podávám jménem klubu Starostů a Pirátské strany, který jsem přednesl podrobně v obecné rozpravě. Rekapituluji:

"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby požádala o solidaritu a koordinovanou akci státy EU a NATO, aby požádala o svolání summitu EU, aby snížila počet ruských diplomatů na úroveň diplomatů České republiky v Rusku.

Konstatuje, že poskytnuté odškodnění pozůstalým, vlastníkům, dotčeným obcím a jejich občanům, ať náhrada škody skutečné, ušlého zisku, či zadostiučinění za výbuchy, bylo dosud zcela nedostačující zejména z důvodu nezjištěného viníka. Žádá vládu České republiky, aby poskytla součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám a případně zodpovědnému státu.

Vyzývá vládu České republiky, aby zabezpečila plnohodnotný pyrotechnický průzkum a zabezpečení zasaženého území, aby vzhledem k úmrtí dvou občanů České republiky postupovala Česká republika podle článku 33 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, to je po vyšetření věci oznámila Evropskému soudu pro lidská práva skutečnosti o případném porušení úmluvy vysokou smluvní stranou, tedy Ruskou federací.

Požaduje po vládě České republiky písemné vysvětlení, jak je možné, že ve skladech v těsné blízkosti několika obcí byla skladována nebezpečná munice, která ohrozila životy občanů a přilehlých obcí."

Dané usnesení má pan zpravodaj v písemné podobě k dispozici, můžu předat i panu předsedajícímu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stačí panu zpravodajovi, ale děkuji za nabídku. Nyní tedy na faktickou poznámku pan poslanec Vojtěch Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jenom k tomuto návrhu - on není očíslován, ty jednotlivé body. Většinou bývá u těchto návrhů to potom hlasovat po částech, takže bych jenom konstatoval, že by potom ty jednotlivé části na začátku byly římskými čísly a ty podbody potom písmeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Lubomír Volný a připraví se pan poslanec Jan Bartošek.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych se chtěl jenom přihlásit k tomu návrhu usnesení, které jsem načetl v obecné rozpravě, a teď ho odevzdám zpravodaji. Já myslím, že to bude stačit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Bartošek a připraví se pan poslanec Leo Luzar. (O slovo se hlásí poslankyně Langšádlová.) Takže za poslance Jana Bartoška? (Ano.) Vystupujete vy. Tak dobře. Vy jste ta koalice, že? Takže... (Probíhá dezinfekce řečniště.) Tak super, je to postříkáno. Takže pan poslanec Jan Bartošek... Pardon, paní poslankyně Helena Langšádlová. Pardon, já jsem byl trošku setrvačný.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla pouze za koalici SPOLU přihlásit k těm návrhům, které tady přednesl můj kolega Jan Bartošek v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já jenom drobounkou úpravu. Za prvé, na žádost zpravodaje jsem tam dopsal za prvé, za druhé, za třetí, aby to bylo. A teď přečtu to usnesení, protože tam je drobná formulační úprava, na kterou jsem byl upozorněn:

"I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá jakékoliv násilné činy cizích zpravodajských služeb na území jiných států bez rozdílu jako metodu nedůstojnou politice 21. století.

II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zásadně odmítá jakékoliv aktivity zahraničních zpravodajských služeb na území České republiky, požaduje vyšetření a také potrestání viníků výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014, ať se jedná o občany České republiky, či občany Ruské federace nebo jiných států.

III. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby odškodnila postižené občany Vrbětic a následně vymáhala škody po vinících.

IV. Poslanecká sněmovna trvá na zveřejnění informací o cílové zemi určení zbraní a munice z vybuchlých skladů. Zároveň žádá objasnění informací rozporných od oficiálních údajů, které uvádí Imex Group, s. r. o., bulharského obchodníka se zbraněmi.

V. Přes dlouhou dobu od událostí žádáme prošetření licencí u vlastníka zbraní a munice i jeho obchodních partnerů, a to jak z pohledu českého právního řádu, tak z pohledu mezinárodních právních závazků České republiky a embarga na dodávku zbraní do oblasti válečných konfliktů.

VI. Poslanecká sněmovna žádá o zahájení jednání s vládou Ruské federace za účelem objasnění okolností souvisejících s důvodným podezřením na účasti tajných služeb Ruské federace na výbuchu ve Vrběticích."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě se přihlásil předseda klubu TOP 09 Vlastimil Válek, tak prosím, pane poslanče, máte slovo. Zatím poslední přihláška. Ano, tak ještě pan ministr.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se strašně omlouvám. Před závěrečným hlasováním pět minut pauzu, těch návrhů usnesení je moc. Jenom se potřebujeme rychle poradit. Pět minut, moc se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No ne, ale před závěrečným hlasováním jste říkal? (Ano.) Takže ještě pojedeme, protože už se někteří poslanci sbírali ze svých míst, tak jenom aby to nebylo předčasně. Tak prosím, pan ministr Zaorálek v podrobné rozpravě.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Pane místopředsedo, já předpokládám, že mohu vystoupit kdykoliv. (Místopředseda Okamura: Můžete.) Dobře, takže tedy teď ani nevystupuji v podrobné rozpravě, ale já jsem tady absolvoval souboj s přítelem Alzheimerem, abych si vybavil to, co bylo v roce 2014, k čemuž mě vyprovokoval pan poslanec Luzar, a pak jsem dospěl k celkem pevnému názoru, za kterým si teď stojím, že v roce 2014, když vezmu Ukrajinu, tak jsem si jist, že mi nenajdete nikde žádné rozhodnutí o embargu na vývoz zbraní na Ukrajinu. Nic takového prostě v té době neexistovalo.

Takže já to říkám proto, že jestli jsem dobře porozuměl panu poslanci Luzarovi, tak on říkal, že není jasný motiv. Ale ten motiv, myslím si, že to mohu říci, že to je věc z veřejných zdrojů, ten motiv byl prostě v tom, že existoval bulharský obchodník se zbraněmi, který měl uložené zbraně v tom skladu ve Vrběticích, v těch dvou skladech, a ty zbraně se dalo předpokládat, že mohou být řekněme odvezeny na Ukrajinu, což mohl být tedy ten motiv, s tím, že mohly vybuchnout třeba až tam, což by bylo ideální, takže proto ten časovaný výbuch.

A co se týče toho, že bychom tady byli svědky něčeho takového jako černého vývozu zbraní na bojiště, tady bylo řečeno vývoz zbraní na bojiště, kde bylo embargo zbraní, a já tady tvrdím, že žádné embargo zbraní na vývoz na Ukrajinu v té době neexistovalo, protože jsem v té době samozřejmě byl na Ukrajině asi sedmkrát a samozřejmě že jsem se kolem těchto věcí musel pohybovat a zajímat se o ně. Takže tím neříkám, že Česká republika něco dodávala. V tom si myslím, že my jsme byli poměrně velmi zdrženliví. Ale protože jsem se tím musel zabývat, tak si vzpomínám dobře, že žádné embargo nebylo!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na faktickou poznámku... Takže žádnou další přihlášku tady... Moment. (Hlásí se poslanec Pikal.) Budete mít ještě závěrečné slovo. Chcete teď tedy? (Ne.) Takže do podrobné rozpravy už nikoho nemám, takže končím podrobnou rozpravu a zpravodaj poslanec Vojtěch Pikal chce závěrečné slovo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Těch návrhů je hodně. Já bych tedy předtím, než se asi odebereme k té poradě, dal všem ke zvážení, jestli jim bude stačit ty jednotlivé návrhy hlasovat en bloc, nebo jestli je budou chtít po bodech. Vidím, že většina to bude asi chtít po bodech, takže to hlasování potom tím pádem bude dlouhé, nicméně já tedy podle toho zkusím připravit proceduru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já vyhlásím pauzu na žádost klubu TOP 09 pět minut a sejdeme se ve 20.43 hodin. (Hlásí se poslanec Bartošek.) Já jsem vyhlásil pauzu, ale prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane předsedo, já se omlouvám. Po dohodě, my jsme si prošli ty jednotlivé návrhy, pauza nebude potřeba, to znamená, my ji rušíme a můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže půjdeme hlasovat. Pane zpravodaji, jestli byste nás tedy provedl tím hlasováním. Tak, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Bude to možná trošku složitější, ale pokusím se navrhnout proceduru tak, aby byli všichni spokojeni. Budeme tedy hlasovat jednotlivá usnesení po jednotlivých bodech. Vždycky načtu návrh daného bodu a necháme hlasovat, přičemž bych postupoval zhruba v tom pořadí, v jakém byly načteny, ale tak, abych respektoval nějaká přání, která zde zazněla.

Takže jako první by to byl návrh pana poslance Rakušana za klub STAN a za klub Pirátů, poté návrh pana poslance Luzara za klub KSČM, potom návrh pana poslance Bartoška nebo paní poslankyně Langšádlové, jak kdo chce, asi za kluby tvořící koalici SPOLU, tedy za klub ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a nakonec návrh pana poslance Volného. Zaznamenal jsem žádost, aby všechno bylo hlasováno po bodech, takže bych k tomu tak přistupoval. Ale jestli má někdo něco k té proceduře, tak samozřejmě se můžeme o tom bavit. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP