(20.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Dávám protinávrh proceduře. Poprosím, aby můj návrh byl hlasován jako první, protože tak jak vnímám atmosféru v Poslanecké sněmovně, je velká pravděpodobnost, že bychom to mohli schválit. Tak bych chtěl poprosit, aby tento návrh byl hlasován jako první, i vzhledem k času. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane zpravodaji, takže nás ještě jednou seznamte s pořadím hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já s tím v zásadě nemám problém. Budeme tedy nejdřív hlasovat o protinavržené proceduře. Nicméně konstatuji, že nejsem v tuto chvíli schopen úplně identifikovat, která jednotlivá usnesení se vylučují s nějakými jinými usneseními, takže prostě necháme hlasovat všechna, pokud někdo nechce nějak podrobně se tímto zabývat v každém případě. (V sále je hlučno.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jasně, no, tak všichni rozumíme tomu návrhu procedury, o kterém budeme hlasovat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já ještě to zopakuji. Nejdříve tedy protinávrh procedury, která by byla v pořadí: Rakušan, Bartošek, Luzar, Volný. To je protinávrh. (Poslanec Bartošek má námitky mimo mikrofon.) Takže protinávrh je: Bartošek, Rakušan, Luzar, Volný. Ano. Původní návrh je: Rakušan, Luzar, Bartošek, Volný. Takže nejdříve protinávrh procedury, prosím. (Předsedající: Dobře.) To znamená: Bartošek, Rakušan, Luzar, Volný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti? (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Hlasování pořadové číslo 170, přihlášeno 105 poslanců, pro 66, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Tak prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže já teď budu načítat jednotlivé návrhy. Nejdříve tedy začínáme návrhy pana poslance Bartoška. Bod I zní: "Poslanecká sněmovna za prvé odsuzuje..." (Žádosti z pléna o odhlášení.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže odhlášení. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Tak prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě jednou: "Poslanecká sněmovna I. odsuzuje teroristické útoky speciálních jednotek ruské vojenské zpravodajské služby organizované na území České republiky vedoucí k násilné smrti českých občanů, k rozsáhlému zničení soukromého majetku a veřejných hodnot včetně devastace okolí muničních skladů, které považuje za nepřijatelné porušení svrchovanosti České republiky, mezinárodního práva a akt nepřátelství a agrese."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 171, přihlášeno 102 poslanců, pro 78, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Druhý bod: "Poslanecká sněmovna II. vyslovuje poděkování Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Bezpečnostní informační službě, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenskému zpravodajství, Policii České republiky a Nejvyššímu státnímu zastupitelství a všem, kteří se podíleli na ztotožňování činnosti příslušníků GRU na území České republiky."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Hluk v sále trvá.)

Hlasování pořadové číslo 172, přihlášeno 103 poslanců, pro 83, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. "Poslanecká sněmovna III. souhlasí s vyhoštěním 18 diplomatů Ruské federace."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 173, přihlášeno 102 poslanců, pro 80, proti 7. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A teď se přesouváme ke čtvrté části, která se skládá z jednotlivých podbodů, takže to vždycky budu číst po těch podbodech: "Poslanecká sněmovna IV. vyzývá vládu, aby 1. zásadně odmítla toto nepřijatelné vměšování Ruské federace do suverenity České republiky vyjádřením tohoto protestu příslušným ruským vládním orgánům a přijetím veškerých opatření ke snížení rizika provedení dalších operací ruských speciálních jednotek a zajištění ochrany národní bezpečnosti naší země."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 174, přihlášeno 102 poslanců, pro 78, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bod IV.2: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby adekvátně reagovala na kroky Ruské federace, nově nastavila vztahy s Ruskou federací a zásadně omezila počet zastoupení na ambasádě Ruské federace podle principu reciprocity."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 175, přihlášeno 102 poslanců, pro 81, proti 5. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bod IV.3: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby neumožnila vstup žádným aktérům z Ruské federace, a to ani případným konsorciím nebo strukturálním obchodním spojencům, do připravované stavby jaderné elektrárny nebo jiných prvků kritické infrastruktury ČR."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 176, přihlášeno 101 poslanců, pro 76, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bod IV.4: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby ve spolupráci se spojenci v EU a NATO nastavila koordinované ekonomické sankce vůči Ruské federaci a dalším navázaným nestátním aktérům, kteří působí proti zájmům a svrchovanosti České republiky. Jedná se o jasný signál toho, že Česká republika bude aktivně postupovat proti nepřátelským snahám o destabilizaci či podkopávání demokratických hodnot, na kterých naše republika stojí. Tyto sankce budou vedeny proti všem právnickým a fyzickým osobám podporujícím aktivity ruských zpravodajských služeb na našem území, a to včetně kybernetického prostoru."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 177, přihlášeno 100 poslanců, pro 42, proti 3. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bod IV.5, tedy: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby požadovala po Ruské federaci vyvození odpovědnosti za útok na sklad ve Vrběticích a zároveň po ruské straně vyžadovala finanční náhradu a odškodnění za oběti, materiální školy a likvidační práce po útoku."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 178, přihlášeno 101 poslanců, pro 81, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bod IV.6: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby na jednání Severoatlantické rady bez zbytečného odkladu požádala spojenecké země NATO o společné veřejné vyjádření podpory České republice a vyzvala je ke koordinovaným krokům v reakci na odhalení, že za výbuchy ve Vrběticích je odpovědná Ruská federace. ČR by měla spojence vyzvat zejména ke koordinovanému vypovídání ruských diplomatů a zpravodajců, podobně jako tomu bylo v roce 2018 po pokusu o vraždu Sergeje Skripala."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 179, přihlášeno 102 poslanců, pro 81, proti 7. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP