(20.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poslední, IV.7: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v rámci NATO byla vytvořena iniciativa, která se začne aktivně zabývat snížením vlivu Ruské federace v rámci členských států NATO a EU a zintenzivnila boj s dezinformacemi."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přihlášeno je 102 poslanců, pro 76, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Králíček prosím k hlasování.

 

Poslanec Robert Králíček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl sdělit pouze, že u hlasování 171 jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane zpravodaji, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím se přesouváme k druhé sadě návrhů, tedy návrh pana poslance Rakušana: "Poslanecká sněmovna I. vyzývá vládu České republiky, a) aby požádala o solidaritu a koordinovanou akci států EU a NATO."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 181, přihlášeno je 101 poslanců, pro 25, proti 6. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dále: "Poslanecká sněmovna I. vyzývá vládu České republiky, b) aby požádala o svolání summitu EU."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přihlášeno je 101 poslanců, pro 18, proti 8. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. "Poslanecká sněmovna I. vyzývá vládu České republiky, c) aby snížila počet ruských diplomatů na úroveň diplomatů České republiky v Rusku."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 183, přihlášeno je 101 poslanců, pro 27, proti 7. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další návrh: "Poslanecká sněmovna II. konstatuje, že poskytnuté odškodnění pozůstalým, vlastníkům, dotčeným obcím a jejich občanům, ať náhrada škody skutečné, ušlého zisku, či zadostiučinění za výbuchy, byla dosud zcela nedostačující, zejména z důvodu nezjištěného viníka."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno je 100 poslanců, pro 34, proti 1. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. "III. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby poskytla součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám, případně zodpovědnému státu."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 185, přihlášeno je 102 poslanců, pro 57, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další bod: "Poslanecká sněmovna IV. vyzývá vládu České republiky, a) aby zabezpečila plnohodnotný pyrotechnický průzkum a zabezpečení zasaženého území."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přihlášeno je 102 poslanců, pro 45, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další bod: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby vzhledem k úmrtí dvou občanů České republiky postupovala Česká republika podle článku 33 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, to jest po vyšetření věci oznámila Evropskému soudu pro lidská práva skutečnost o případném porušení úmluvy vysokou smluvní stranou, Ruskou federací."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přihlášeno je 101 poslanců, pro 23, proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. "Poslanecká sněmovna V. požaduje po vládě České republiky písemné vysvětlení, jak je možné, že ve skladech v těsné blízkosti několika obcí byla skladována nebezpečné munice, která ohrozila životy občanů přilehlých obcí."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 188, přihlášeno je 101 poslanců, pro 30 proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se dostáváme k třetí sadě, tedy pana poslance Luzara: "I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá jakékoliv násilné činy cizích zpravodajských služeb na území jiných států bez rozdílu jako metodu nedůstojnou politice 21. století."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno je 100 poslanců, pro 24, proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: "II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zásadně odmítá jakékoliv aktivity zahraničních zpravodajských služeb na území České republiky, požaduje vyšetření a také potrestání viníků výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014, ať se jedná o občany České republiky, či občany Ruské federace nebo jiných států."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přihlášeno je 101 poslanců, pro 31, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. "III. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby odškodnila postižené občany Vrbětic a následně vymáhala škodu po vinících."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 191, přihlášeno je 101 poslanců, pro 38, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. "IV. Poslanecká sněmovna trvá na zveřejnění informací o cílové zemi určení zbraní a munice z vybuchlých skladů. Zároveň žádá o objasnění informací rozporných od oficiálních zdrojů, které uvádí Imex Group, s. r. o., a bulharského obchodníka se zbraněmi."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 192, přihlášeno je 99 poslanců, pro 19, proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Dřív, než vám dám slovo, tak jednací den končí ve 21 hodin, ale na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů, se může Sněmovna usnést jinak. Chci se zeptat, kolik toho máte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ještě jeden celý a -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže jsou tady dva kluby, které tedy navrhují pokračovat? Které to jsou, řekněte to na mikrofon. Tak to řekněte na mikrofon, prosím vás, někdo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nějaký zástupce klubu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Protože já bych se nerad tady dostal do nějaké situace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP