(21.00 hodin)

 

Poslanec Roman Onderka: Za klub sociální demokracie navrhujeme pokračovat do projednání. A zároveň kromě klubu sociální demokracie i klub hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Jestli to takto je, tak budeme pokračovat, jestli nikdo neprotestuje. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já myslím, že musíme hlasovat o tom, že prodlužujeme jednání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já to prohlasuji. Máme přesně 21 hodin, ať to ještě stihneme prohlasovat. Těsně, o pár sekund.

 

Kdo je pro? (Místopředseda Pikal: Hlasujeme o prodloužení doby jednání po 21. hodině, do projednání tohoto bodu.) Kdo je proti?

Hlasování číslo 193, přihlášeno 101 poslanců, pro 101, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Myslím, že můžeme jet dál. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Znovu k usnesení pana poslance Luzara, bod V: "Přes dlouhou dobu od události žádáme prošetření licencí u vlastníka zbraní a munice i jeho obchodních partnerů, a to jak z pohledu českého právního řádu, tak z pohledu mezinárodněprávních závazků České republiky a embarga na dodávku zbraní do oblastí válečných konfliktů."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Radek Koten k hlasování?

 

Poslanec Radek Koten: Já bych chtěl na mikrofon uvést: nezpochybňuji hlasování, ale hlasoval jsem v hlasování 191 a 192 pro, ale bohužel jsem měl na sjetině zdržel se.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže zpochybňujete, nebo ne?

 

Poslanec Radek Koten: Ne, nezpochybňuji, ale chci, aby zaznělo, že jsem hlasoval pro, ale měl jsem zdržel se.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, u obou hlasování jste byl pro, ale na sjetině bylo zdržel se. Dobře. Nezpochybňujete hlasování.

Pane zpravodaji, prosím vás, budeme pokračovat. Teď jsem to přerušil, zrovna když vy jste dovysvětlil ten bod. Tak nevím, jestli si všichni pamatujeme, o čem budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ještě jednou, klidně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ne, ne, už všichni vědí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 194, přihlášeno 101 poslanců, pro 22, proti 3. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. VI., tedy poslední bod z návrhu pana poslance Luzara: "Poslanecká sněmovna žádá o zahájení jednání s vládou Ruské federace za účelem objasnění okolností souvisejících s důvodným podezřením na účast tajných služeb Ruské federace na výbuchu ve Vrběticích."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 195, přihlášeno 101 poslanců, pro 29, proti 1. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní návrhy pana poslance Volného: "Poslanecká sněmovna I. odsuzuje teroristické útoky CIA organizované na území České republiky vedoucí k násilné smrti českých občanů, k rozsáhlému zničení soukromého majetku a veřejných hodnot, včetně devastace okolí muničních skladů, které považuje za nepřijatelné porušení svrchovanosti České republiky, mezinárodního práva a akt nepřátelství a agrese."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 196, přihlášeno 99 poslanců, pro 3, proti 48. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bod II: "Vyzývá vládu České republiky k zásadnímu odmítnutí tohoto nepřijatelného vměšování USA do suverenity České republiky, vyjádření tohoto protestu příslušným vládním orgánům USA a přijetí veškerých opatření ke snížení rizika provedení dalších operací speciálních jednotek USA a zajištění ochrany národní bezpečnosti naší země."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 197, přihlášeno 101 poslanců, pro 2, proti 57. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. "III. Vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně vyčíslila škody způsobené výbuchem v muničním skladu ve Vrběticích a vymohla jejich úhradu ze strany vlády USA."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 198, přihlášeno 101 poslanců, pro 3, proti 66. Návrh byl zamítnut.

 

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jenom k hlasování 168 (?), to bylo to předminulé, byl jsem proti, a na sjetině mám, že jsem se zdržel. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže pan poslanec Holomčík nezpochybňuje a teď tedy pan poslanec Kupka. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Já rovněž nezpochybňuji hlasování, ale hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Tak prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme pokračovat. "IV. Důrazně požaduje omluvu vlády USA za zapojení státních orgánů USA do zničení muničních skladů ve Vrběticích, finanční náhradu pro rodiny usmrcených českých občanů a náhradu za ztráty na majetku a veřejných hodnotách."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 199, přihlášeno 99 poslanců, pro 2, proti 56. Návrh byl zamítnut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Bod V: "Vyzývá vládu České republiky, aby snížila počty diplomatů USA na území České republiky o 20 a ukončila činnost nelegální rezidentury USA kryté jako kulturní centrum."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 200, přihlášeno 100 poslanců, pro 2, proti 62. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Bod VI: "Doporučuje informovat v plném rozsahu o výsledcích vyšetřování a odhalení účasti speciálních jednotek USA příslušné partnery Evropské unie a NATO."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 201, přihlášeno 100 poslanců, pro 2, proti 60. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bod VII: "Uděluje napomenutí řediteli Bezpečnostní informační služby plk. Ing. Michalu Koudelkovi, řediteli Národní centrály proti organizovanému zločinu plk. JUDr. Jiřímu Mazánkovi, jejich podřízeným, dalším zpravodajským službám ČR a jejich zahraničním partnerům a dalším orgánům činným v trestním řízení zapojeným do rusofobní kampaně."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 202, přihlášeno 100 poslanců, pro 2, proti 71. Návrh byl zamítnut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podle mě bylo o všech návrzích hlasováno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já končím tento bod Informace o událostech ve Vrběticích. Přerušuji 98. schůzi Poslanecké sněmovny do zítřka, to je do středy. Pardon, ještě předseda klubu KDU-ČSL Bartošek?

 

Poslanec Jan Bartošek: Kolegyně, kolegové, dlouho vás nezdržím, ale chci vám všem poděkovat. Usnesení se hlasovalo napříč poslaneckými kluby a poslaneckými stranami a hnutími. Já vám za to děkuji, protože jsme poslali jasný vzkaz, že jsme hrdá země, která nebude tolerovat, aby na našem území kdokoliv páchal teroristické činy v jakémkoliv zájmu. Jsme hrdá země a budeme se bránit! Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přerušuji 98. schůzi do zítřka, to je do středy 21. dubna. 98. schůze bude pokračovat 10 minut po skončení nebo přerušení 99. schůze, nejpozději však ve 14.30 hodin. Přeji vám hezký večer, dobrou noc.

 

(Schůze byla přerušena ve 21.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP