(Schůze pokračovala ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 98. schůze Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů. Bod 529, sněmovní tisk 1205 - mimořádný příspěvek zaměstnanci, zkrácené jednání, bod 499, sněmovní dokument...

Ano, takže náhradní kartu, pardon, já jsem si to vlastně nepoznamenal, jak toho mám hodně v hlavě, moment. 24, ano, děkuji. Náhradní karta 24 - paní poslankyně Kateřina Valachová.

Tak další bod je 499, sněmovní dokument 7332 - návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě, potom je bod 9, sněmovní tisk 864 - o návykových látkách, druhé čtení, potom bod 43, sněmovní tisk 992 - o veřejném zdravotním pojištění, druhé čtení, bod 91, sněmovní tisk 993 - o změně zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálových trhů, první čtení, bod 308, sněmovní tisk 1165 - školský zákon, první čtení. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony první čtení. Připomínám, že v 18 hodin máme pevně zařazené body 273, sněmovní tisk 946 - živnostenský zákon, první čtení, a bod 288, sněmovní tisk 1007 - sdílené ubytování, první čtení.

Ani se netážu, zdali někdo má návrhy na změnu schváleného pořadu schůze, protože už tady mám řadu přihlášek. Takže jako první vystoupí předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych měl návrh jménem našeho poslaneckého klubu s odkazem vlastně na zítřek, kdy jsme si tady včera odhlasovali a už jsme ten bod nestihli projednat, jednalo se o bod 528, Informace k maturitám a závěrečným zkouškám v roce 2021. Myslím si, že by bylo dobře, abychom dneska tento bod projednali.

Já bych dal, prosím pěkně, alternativní návrh, a sice zařadit tento bod 528 na dnešek na 18.30. V případě, že by neprošel, tak abychom jím začali, a byl to vlastně první bod dnešního odpoledního programu. Ale my jako hnutí ANO preferujeme napevno v 18.30, po těch dvou zákonech, které navrhuje hlavní město Praha k řešení Airbnb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako druhá vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Já jsem uplatnila písemně přednostní právo za klub České strany sociálně demokratické a byla jsem první, to vím prokazatelně. Takže poněkud nečekaně, ale beru to tak, že můj předřečník je kouzelník, přicházím jako druhá. Myslím si, že to máte v písemných přihláškách před sebou, pane předsedající.

Nicméně protože jsme vzácně ve shodě oba kluby a všichni si to užíváme, tak k těm alternativním návrhům, které načetl pan kolega Faltýnek, ačkoliv já bych za poslanecký klub sociální demokracie upřednostnila projednání tématu, které jsem zařadila já, maturity 2021, co nejdříve, to znamená beze změn, si dovolím načíst alternativní návrh, který je tedy podle mého soudu výhodnější, pokud bychom tím nezačínali, tímto tématem, a to je tedy alternativní návrh maturity 2021 zařadit pevně na 17.00.

Jenom znovu připomínám, kolegové, ten důvod, co mě k tomu vede. Mám informace aktuálně z krajů, které ukazují, že 61 % našich středních odborných škol neupravilo žádným způsobem praktické části maturit. Podotýkám, jsou to data krajů, a 43,4 % středních odborných škol neposunulo termíny. To znamená opravdu významná část praktických částí maturit bez úprav a bez posunu odstartovala 19. dubna, aniž bychom zároveň byť na jediný den za ten rok obnovili praktickou část přípravy na maturitní zkoušky. Já tu situaci pokládám za velmi závažnou, proto jsem to téma za sociální demokracii zařadila a proto činím i alternativní návrh k předchozím návrhům kolegy Faltýnka. Nicméně smířlivě dodávám, že kromě toho, že je kouzelník, tak je dobře, že jsme ve shodě, oba vládní kluby, že se chceme danou situací zabývat. A já doufám, že o tom nebudeme pouze mluvit, ale také že v rámci tohoto bodu tuto významně závažnou situaci vyřešíme. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se vám omlouvám, paní poslankyně, protože je tady fakt napsáno přednostní právo, takže já se omlouvám. Tak nyní tedy vystoupí paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, já si dovolím do programu navrhnout ještě opět malou změnu. Zopakuji trošku to, co jsem navrhovala už včera, ale samozřejmě se změnou. Navrhuji proto zařadit bod 211, sněmovní tisk 695, první čtení, je to novela zákona o nemocenském pojištění, který mění trochu parametry pro přiznání dlouhodobého ošetřovného. To je návrh, který pomůže všem rodinám, které bohužel mají ve svých řadách člověka těžce nemocného nebo bohužel až nevyléčitelně nemocného. V postcovidové situaci to může pomoci skutečně hodně nejenom těm rodinám, ale také uvolnit kapacity v nemocničních lůžkových zařízeních.

Navrhuji zařadit tento bod, tedy sněmovní tisk 695, na 5. 5., variabilní týden, po bodu 14, sněmovní tisk 652, od paní Lucie Šafránkové, jako šestý bod toho odpoledního jednání. A prosím vás... (Místopředseda Okamura: Tak ještě jednou ten bod prosím. Jenom ještě jednou ten bod, to je 511.) ... o podporu tohoto návrhu. Bod 695... (Místopředseda Okamura: Tisk 695.) Tisk 695 a byl to bod programu 211. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: 211. Ano, já jsem se přeslechl na 511. Děkuji. Takže jako bod šestý odpoledního jednání. Já se omlouvám tedy, protože tady těch zmatků je asi víc, protože pan poslanec Munzar mi zase řekl, že byl přihlášen úplně jako první dneska, takže tedy se omlouvám. Teď dám prostor vám. Pan poslanec Vojtěch Munzar. Jo, protože tady pan poslanec Munzar také říká, že byl první, tak já to tady mám nějak seřazeno, tak prosím. Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Nechci nikoho rozhodně předbíhat. Já bych chtěl, dámy a pánové, navrhnout znovuzařazení nebo předřazení bodu 345, sněmovní tisk 1126, zákon o realitním zprostředkování, jako první bod pátečního jednání 23. dubna v 9 hodin.

Jak jistě víte, a děkuji za vaši ochotu, že jste tento bod původně zařadili jako první bod třetích čtení na dnešek dopoledne, ale vzhledem k mimořádné schůzi se to neprojednalo. Tak to jenom chci v pátek zopakovat, aby to byl první bod. Garantuji, že je na tom shoda, a bude to velmi krátké jednání. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP