(Jednání pokračovalo v 9.57 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, (Gong.) počet přihlášených se nám přiblížil k potřebnému kvoru, takže vás znovu svolávám do sálu a žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Jednání jsme přerušili před hlasováním o přerušení interpelace pro nedostatečné kvorum. Já tedy dám nějaký čas, abychom se přihlásili. Ještě dva... (Chvilku čeká.) Tak. Zatím to nevypadá, že by se nám kvorum dařilo naplnit, nicméně stále přicházejí poslanci, takže je opět vyzvu, aby se přihlásili svými identifikačními kartami. Pořád nám chybí dva... Takže mně asi nezbývá nic jiného než v tuhle chvíli přerušit jednání Sněmovny pro její zjevnou neusnášeníschopnost jak z důvodu nepřítomnosti dostatečného počtu... Ještě přišli? Uvidíme. 66, ještě jeden... Tak 67, děkuji. Poslanecká sněmovna dosáhla své usnášeníschopnosti.

 

Naše jednání jsme přerušili ve chvíli, kdy bylo navrženo přerušit projednávání interpelace poslance Mariana Jurečky na ministryni Marii Benešovou pod sněmovním tiskem 1188. Já věřím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení? Ano, toto přerušení je do přítomnosti paní ministryně, ať to jasně zazní. Já vám děkuji.

Hlasování číslo 213, bylo přihlášeno 67 poslanců a poslankyň, pro 55, proti nikdo. Takže tuto interpelaci jsme přerušili do přítomnosti paní ministryně.

 

Já vám děkuji. Konstatuji, že pro dnešní den jsme ukončili projednávání písemných interpelací poslanců. Mně nezbývá než do budoucna vyzvat k lepší organizaci práce Sněmovny i vlády, tak abychom mohli něco projednávat. V tuto chvíli máme zařazeny další body na 11 hodin, kdy mám také nějaké přihlášky ke změně pořadu, tak tam již máme zařazenu jednu smlouvu a poté čtyři zprávy. Mám též příslib, že v 11 hodin by již měli být přítomni nějací ministři, a někteří dokonce nejsou od začátku, mají nastaveny omluvenky tak, aby tu byli. Takže budeme věřit, že se nám podaří pokračovat v jednání v 11 hodin. A já, než přeruším ještě, tak dám slovo panu poslanci Luzarovi. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane řídící, dámy a pánové. Tato situace se opakuje docela pravidelně ve čtvrtky dopoledne, kdy máme problém s účastí ministrů. Já to považuji za docela vážný problém, a jelikož jsem si všiml, že ač to není právním zvykem České republiky, tak pan premiér Babiš rád používá takzvané vytýkací dopisy. Tak já bych rád, aby předseda Sněmovny jeden takovýto vytýkací dopis panu ministerskému předsedovi zaslal, ať si udělá pořádek ve vládě a vždy v 9 hodin někdo z ministrů tady je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám informaci, že se něco takového již připravuje. Pan předseda Válek se ještě hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Nebývá to běžné, ale já se ke kolegovi Luzarovi vaším prostřednictvím plně připojuji a navrhnu to na grémiu, abychom toto řešili, protože toto opravdu je nedůstojné. My jsme jako opozice vyzvali vládu k demisi, ale takhle důsledně jsme to nemysleli. My jsme mysleli, že i když bude v demisi, což pravděpodobně se stalo, akorát to neoznámila vedení Sněmovny, tak že přece jenom sem bude chodit, a ne že odejde do ilegality. To jsme takhle úplně si nemysleli. Jediná omluva by byla, kdyby s transparenty stávkovali před ruským velvyslanectvím pod vedením pana prezidenta, ale to je nepravděpodobné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych tedy přerušil jednání Poslanecké sněmovny do 11 hodin, kdy budeme pokračovat v naší řádné schůzi. Já vám děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP