(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme pokračovat bodem

 

527.
Ústní interpelace

určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po skončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Jako prvnímu dávám slovo poslanci Stanislavu Blahovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, připraví se poslankyně Karla Maříková.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený nepřítomný pane premiére, moje interpelace se týká výbuchu ve Vrběticích. Shrňme si fakta. Na našem území operovali špičkově vycvičení tajní agenti ruské služby GRU. Do naší země přicestovali pod falešnými identitami jako obchodníci se sportovní výživou Tádžikistánu a Moldávie.

Navzdory tomu už o pár dní později požádali o povolení vstupu do muničních skladů ve Vrběticích, a to pod novou falešnou identitou, tentokrát jako obchodníci se zbraněmi. Sklady si v té době podle všeho pronajímala soukromá společnost Imex Group. Do skladu jim bylo vydáno povolení ke vstupu, a to na celých pět dní od 13. do 17. října. Do skladu podle všeho vstoupili za jediným účelem, nastražit zde rozbušku a zasáhnout tak do obchodování se zbraněmi, které na našem území probíhalo.

Pane premiére, to jsou velmi, ale velmi závažné informace, které už několik dní hýbou životem v této zemi. Jak je možné, že když už stát pronajímá muniční sklady, si podle všeho absolutně není schopný pohlídat jejich bezpečnost? A jak je možné, že se u nás takto tajně a ilegálně obchoduje se zbraněmi? Víte, Vrbětice jsou u nás ve Zlínském kraji. Lidé mi psali, že když začaly sklady vybuchovat, praskaly jim tabulky v oknech, viděli dým, oheň, slyšeli výbuchy. Tlaková vlna srazila na zem jejich děti, které si hrály venku. Nevěděli, co se děje, a v panice prchali ze svých domovů.

To jsou velmi silné příběhy, a mě proto zajímá: Kolik je v Česku takových muničních skladů, které stát pronajímá? Máte vůbec přehled o tom, co se v nich skladuje a kdo je navštěvuje? Prověřuje se identita těchto lidí? Jak jsou sklady zabezpečené a pracujete na zvýšení jejich bezpečnosti?

Celá věc má ještě jednu rovinu. Lidé z Vrbětic a okolí nikdy nebyli odškodněni za to, že roky nemohli na své pozemky, které stát čistil od rozprášené munice. Tato akce nás všechny daňové poplatníky stála navíc více jak 250 milionů korun. Odškodníte tyto lidi? A budete chtít po ruském státu finanční kompenzaci? (Předsedající: Váš čas.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Prosím paní poslankyni Karlu Maříkovou, připraví se pan poslanec Martínek.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane nepřítomný premiére, já budu velmi stručná, a doufám, že o to vyčerpávající bude vaše písemná odpověď. V souvislosti s kauzou Vrbětice by mě zajímalo, zda je v naší zemi možné legální skladování a obchodování se zbraněmi pro cizí státní příslušníky. Pokud ano, kdo má za povinnost zajišťovat ostrahu takového objektu, kdo k tomu dává povolení a kdo nese zodpovědnost za případné výjimečné události v případě exploze takových skladů.

Jak je možné, že sklady se zbraněmi nemají zabezpečení jako například elektrárny nebo strategické podniky, které mají řešení obrany proti možným teroristickým útokům? Proč ne tedy sklady se zbraněmi? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další interpelaci na předsedu vlády přednese pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážený pane nepřítomný premiére, Česká republika je nadále členem Mezinárodní investiční banky - MIB, která byla v roce 1970 založena vládami členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci - RVHP. Česká republika je také členem Mezinárodní banky hospodářské spolupráce - MBHS, založené vládami RVHP v roce 1963. V období 2007 až 2011 se banka připravovala na sloučení s MIB do jedné regionální rozvojové banky. Po ukončení neúspěšného procesu transformace bylo rozhodnuto, že se obě instituce budou reorganizovat samostatně. V roce 2015 se jednalo o možné likvidaci MBHS, k čemuž měla mandát i Česká republika. Akcionáři se však nakonec dohodli, že banka bude zachována a budou vytyčeny nové strategické cíle. Majoritním akcionářem banky je s necelými 52 % Ruská federace.

Ministerstvo financí v roce 2014 vypracovalo analýzu o přínosu členství pro Českou republiku v obou institucích. Z analýzy vyplývá doporučení v Mezinárodní investiční bance setrvat a z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce vystoupit. Senátní bezpečnostní výbor ve svém usnesení ze dne 18. září 2019 vyzval vládu, aby při jednání v Mezinárodní investiční bance - MIB odmítla další navyšování jejího kapitálu, připravila kroky v souladu s českým mezinárodním právem nezbytné pro vystoupení ČR z MIB, v souladu s vládní politikou dokončila kroky vedoucí k vystoupení ČR z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci - MBHS a vyjednala dohodu o vypořádání závazků plynoucích ze členství v této instituci.

S ohledem na uvedené a vztahy s Ruskou federací se vás, pane premiére, ptám: Jak postupuje Ministerstvo financí ve svých krocích k ukončení členství ČR Mezinárodní bance hospodářské spolupráce? Jedná vláda s ohledem na usnesení senátního bezpečnostního výboru? Jaké výhody má ČR z členství (Předsedající: Váš čas, pane poslanče.) v těchto organizacích? Zvažuje ČR také ukončení z členství v Mezinárodní investiční bance? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, aby přednesla svou interpelaci, připraví se pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, máme ještě vládu? A mohli bychom její členy vidět v Poslanecké sněmovně v průběhu čtvrtka, kdy probíhají interpelace? Myslím, že skandální míra účasti nebo spíše neúčasti vás a členů vaší vlády na interpelacích zklamala všechny, kdo k vám ještě stále chovají větší než nulová očekávání.

Někteří mí kolegové to zde aktivně kritizovali již dopoledne při svých vystoupeních. Já vám chci dát ale ještě šanci, ačkoliv ex post a písemně, a vysvětlit, zdali má prázdnotou zející vládní lavice nějaké přijatelné vysvětlení. Opravdu má v současné chvíli celá vláda, do jednoho ministra, tak důležité pracovní úkoly, které nejenže nesnesou odkladu, ale ani jste o nich nevěděli dříve, abyste nás informovali? Přece víte, celá léta, že interpelace se konají ve čtvrtek, a můžete tomu tedy program přizpůsobit.

Interpelace jsou nepostradatelným právem poslance klást veřejně otázky členům vlády a obdržet na ně odpověď. A vy nás svou dlouhodobou absencí na tomto právu poškozujete a uměle protahujete dobu, po kterou musíme čekat na odpovědi. Na odpovědi, které leckdy míří na aktuální problémy, jež je třeba řešit hned. A bylo by možné je řešit, kdybyste jim vy a další členové vlády věnovali pozornost, protože to je vaše povinnost jako členů vlády. Povinnost, kterou dlouhodobě ignorujete.

Vážený pane premiére, bude tato hra na schovávanou pokračovat až do konce volebního období? Nebo si uděláte ve vládě pořádek a účast členů vlády na interpelacích zajistíte? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Odpověď obdržíte písemnou formou. Svou interpelaci nyní přednese pan poslanec Leo Luzar a připraví se pan poslanec Radek Koten.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, budu rád, když budete moci informovat tuto ctěnou Sněmovnu o vyjednávání a informacích, které se týkají hutí Liberty Ostrava. V úterý tohoto týdne, měla být projednána na bodu týkající se situace v tomto podniku informace, jak vypadá situace v tomto jednom z největších hutních závodů České republiky. Z médií ale vím informaci, že jste se zúčastnil spolu s ministrem průmyslu a obchodu jednání s vedením této firmy.

Bohužel, v médiích již se neobjevila informace o výsledku tohoto jednání. Proto budu velice rád, když v této formě, aspoň písemně, nás budete jako Sněmovnu informovat o tom, co se dohodlo a jaká je situace v tomto hutním podniku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP