(14.40 hodin)
(pokračuje Luzar)

Zdůrazňuji, že se jedná o jednoho z největších zaměstnavatelů regionu, že se jedná o firmu, která je dotčená restrukturalizací a problémy hutnictví a hornictví Moravskoslezského kraje a zdůrazňuji, že pokud by tyto problémy měly přerůst v nějaké vážnější ekonomické situaci, tak jsou tady ohroženy desítky a stovky zaměstnanců Liberty Ostrava. Tato společnost, pokud mám informace od odborářů této společnosti, je ve stávkové pohotovosti a očekává jasné vysvětlení svých dotazů. Proto bych byl velice rád, abyste na tyto otázky odpověděl a abyste nás jako Sněmovnu informoval o výsledku jednání s vedením společnosti Liberty Ostrava. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Svou interpelaci na předsedu vlády přednese pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný premiére, dámy a pánové, ve včerejším tisku jsem zachytil písemné výhrůžky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a představte si to, na adresu serveru Novinky.cz, že jim budou dávat jakési pokuty za reklamu na léčebný přípravek Ivermectin, který je ve světě a nyní i u nás experimentálně používán na léčbu COVID-19. Velice mě překvapuje, že informativní zpravodajské články paní ředitelka označuje za placenou reklamu a zneužívá svého postavení k výhrůžkám na adresu médií. Myslím si, že právě nyní nastal čas, abyste, pane premiére, přehodnotil jako předseda vlády, zda ve vedení státního podniku mají být lidé, kteří místo práce pro občany a pacienty této země hájí zájmy nadnárodní farmaceutické lobby a mohou být tak ve střetu zájmů. Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Poprosím, aby nyní vystoupil se svojí interpelací pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane premiére, já bych vás chtěl upozornit, že situace českého maloobchodu je po nejdelším lockdownu v Evropě naprosto kritická. Chtěl bych vás upozornit, že postup, který vláda v této věci zvolila, je protiprávní a nelegální, protože pandemický zákon neumožňuje plošné uzavření maloobchodu, takže vás žádám, abyste napravil toto své nezákonné jednání. Vyzývám vás k okamžitému otevření maloobchodu, samozřejmě za přísných protiepidemických podmínek, ale ta plošná uzávěra prostě není přiměřená, a hlavně není v souladu se schválenou legislativou, a žádám vás o navýšení kompenzací pro podnikatele tak, aby nedocházelo k likvidaci jinak zdravých firem.

Poslední otázka na závěr. Chtěl bych se vás zeptat, jestli důvod, proč takhle likvidačně přistupujete k maloobchodu, je ten, že ještě není ve vašem holdingu. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský se svou interpelací - není přítomen v sále, takže tato interpelace nebude přednesena. Poprosím paní poslankyni Richterovou a připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Mám interpelaci na nepřítomného pana premiéra, týkající se personálního zajištění rozvolňování, které naši zemi čeká. Ptám se na přípravu proto, že v minulosti mnohokrát selhala, a konkrétně i proto, že mně nebylo odpovězeno na úvazky, na počty lidí, kteří se reálně věnují zvládnutí pandemie u nás, a to ačkoliv jsem se na to už několikrát doptávala. Dám tady příklad té odpovědi. Ptala jsem se například i na odměny, jak je prostě finančně zajištěno, že se lidé mohou na plný úvazek věnovat zvládání, koordinaci pandemie. Ocituji z odpovědi: Co se týká odměny krajskému koordinátorovi očkování, je stejně jako v případech krajského koordinátora lůžkové péče symbolickou záležitostí.

Takže mě zajímá, pane premiére, opravdu se dá řídit pandemie odměnami, které jsou symbolické? Nezvažujete, že zvýšíte odměny ze symbolických na skutečné, aby se lidé mohli na plný úvazek věnovat praktickým otázkám spjatým s koordinací a zvládáním pandemie? A konečně mě zajímá, jak se třeba konkrétně připravujete na navýšení kapacity a zvládnutí trasování. Trasování bylo v minulosti takovým slabým kamenem a bude to velice důležité pro udržení pandemie pod kontrolou. I když bude stoupat proočkovanost, stále budeme ještě poměrně dlouhou dobu potřebovat trasovat. Takže jak plánujete například spolupráci se soukromým sektorem nebo jakými nástroji motivovat pozitivně, aby lidé hlásili kontakty, prostě kapacity na trasování a vše s tím související, jak se na toto připravujete? A stejně tak, jak se připravujete na to, že bude třeba ještě nějakou dobu skutečně alokovat úvazky... (Předsedající: Váš čas.), konkrétní pracovní kapacity? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo dávám panu poslanci Leo Luzarovi. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, dovolte mi, abych se vás dotázal v rámci aktuálních věcí týkajících se kauzy Vrbětice a tím, co všichni tady žijeme, informacemi, které vám jakožto předsedovi vlády jsou jistě známy. V rámci vyšetřování této kauzy a informací, které pronikly navenek, je zřejmé, že dochází k časovému prokluzu a informací, které jsou v časové ose neúplné. Akce, která Vrbětice proslavila, ač neúmyslně a velice škodlivě, se stala před sedmi lety. Akce, která neslavně proslavila Salisbury, se stala v roce 2018, to znamená čtyři roky potom. A již od té doby věděly tajné služby o tom, kdo je pod identitou, kterou britská tajná služba zveřejnila v médiích, znám, a minimálně česká tajná služba již mohla tyto informace mít a sdělit je, popřípadě jestli údaje, které vedly ve skladě ve Vrběticích k identifikaci těch, kteří se tam pohybovali, znala česká tajná služba dříve, než došlo k případu v Anglii, potom zda sdělila tyto informace spřáteleným tajným službám, aby ony mohly reagovat. Podle toho, že po útoku v Anglii tito dva agenti, kteří byli domněle podezřelí z toho, že to způsobili, mohli odjet a zmizeli ve světě, asi tato informační výměna neproběhla.

Ptám se tedy, jak jsou kontrolovány průběžně zprávy BIS, jak jsou vyhodnocovány, jak jsou úkolovány tyto tajné služby a jestli vy jako předseda vlády, popřípadě vláda jako taková, má tyto informace k dispozici, čte si v těchto zprávách a úkoluje BIS tak, aby nedocházelo tady k takovýmto chybám. A omlouvám se, považuji to za velkou chybu BIS, jelikož znala totožnost těchto lidí a tak dlouho mlčela. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně. Slovo má paní poslankyně Karla Maříková, připraví se Tomáš Martínek.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený nepřítomný pane premiére, vy jste pomohl získat 10 000 balení léku na podporu léčby OCVID-19 Ivermectin z Bulharska pro brněnskou Fakultní nemocnici u svaté Anny, která s ním má podle informací velmi dobré zkušenosti, a pacienti, již brali Ivermectin, se nedostali do vážného stavu a mohli být tak propuštěni z nemocnice dříve. Přijde mi tedy jako samozřejmost, že média o tomto léku informují veřejnost. Překvapilo mě tedy, že Státní ústav pro kontrolu léčiv hrozí deníku Právo pokutou až půl milionu korun za jeho články o léku Ivermectin. Ve výzvě z 16. dubna adresované vydavateli Právo uvádí, že "Ústav provádí v současné době šetření podnětu ve věci reklamy propagující humánní léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ivermectin, jejíž zadání, zpracování a šíření může být v rozporu se zákonem".

Pane premiére, jak se stavíte k postoji SÚKLu, který evidentně chce bránit informační činnosti? Vracíme se snad do doby, kdy budou noviny trestány za zpravodajství či názory, které se někomu nehodí? Proč SÚKL stejně nezasáhl v případě deníku Právo za pozitivně vyznívající články o velmi drahých monoklonálních protilátkách Bamlanivimab anebo léku americké společnosti Regeneron? Je to dáno vysokou cenou těchto nových léků, nebo jde o něčí zájmy? A proč neuděláme v našem státu studii na Ivermectin? Jistě by byla přínosnější než vyhozené peníze za nemocnici v Letňanech. Podle dostupných informací jste měl před rokem zájem takovou studii udělat na lék Isoprinosine. Proč z toho ale sešlo? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP