(15.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Co je ta druhá směrnice? Ta se nazývá o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Jde o směrnici dotýkající se mimo jiné dohodářů. Bude tam třeba upravit, a zase se domnívám, to bude velice široká debata, dohodu o provedení práce i o pracovní činnosti. Tam jsou navrhovány jako řešení takzvané referenční hodiny či dny, ale už to není praktičtěji rozvedeno. Tam se zdá, že ministerstvo nemá zatím ani představu, jak by to chtělo implementovat, ale přitom zdůrazňuje, kolik dalších ministerstev a kolik sociálních partnerů je potřeba k tomu sezvat a domluvit se s nimi. Opět je tam stejná lhůta - srpen 2022 pro finální řešení.

Takže vážená paní ministryně, jak připravujete konkrétně implementaci těchto dvou směrnic, když v nabízejícím se tisku 625 ani není zatím navrženo prodloužení té podpůrné doby podpůrčí u otcovské? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Nyní svou interpelaci na ministra obrany Lubomíra Metnara přednese pan poslanec Radek Koten. Připraví se pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, dámy a pánové, v souvislosti s kauzou Vrbětice mám několik poměrně důležitých otázek.

Za prvé, proč Ministerstvo obrany pronajalo muniční sklady soukromým firmám?

Za druhé, za jakou cenu tehdy prodalo Ministerstvo obrany soukromým firmám munici, tehdy jako pro armádu nepotřebnou?

(Za třetí) Jaký byl důvod pro to, aby byl obchod s municí přenechán soukromým subjektům, takzvaným obchodníkům? Proč stát sám nevykonává tuto obchodní činnost?

(Za čtvrté) Jaká je současná praxe ve střežení skladů munice a muničních objektů nacházejících se mimo vojenské útvary v současnosti? Zda je tedy dnes střeží Armáda České republiky, nebo zda je to i nadále po těchto excesech zajišťováno jinými subjekty?

Případ Vrbětice na samém jeho začátku vznikl asi proto, že uvedené subjekty nebo uvedené objekty nebyly střeženy vojskem tak, jak to bylo běžné v předchozích letech, a historicky to střežila tehdy ještě Československá lidová armáda, nyní by to tedy měla střežit Armáda České republiky. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní má slovo se svojí interpelací pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený nepřítomný pane ministře zdravotnictví, dovolte mi, abych vám položil otázku, a požádal o odpověď, která se týká postupného návratu do normálu v oblasti školství. Na základě rozhodnutí vlády a vašeho ministerstva dochází k postupnému návratu žáků i do mateřských škol. Nicméně v tuto chvíli zůstávají stále uzavřeny lesní mateřské školy a taktéž se vaše opatření vůbec nedotýkají dětských skupin.

Chci se tedy zeptat, zda a z jakého důvodu případně byly opomenuty tyto instituce jako lesní mateřské školy a dětské skupiny? Z jakého důvodu například, pokud byla docházka v mateřských školách omezena na děti předškolního věku, toto pravidlo není aplikováno i v dětských skupinách? Chci upozornit, že řada rodičů je závislá právě na službě dětských skupin a opatření, která jsou zdůvodňována špatnou epidemickou situací, tady skutečně nedávají logiku. Dětské skupiny z principu jsou omezeny do 15 dětí, do 15 osob, proto nevidím jediný důvod, proč by tímto způsobem dětské skupiny měly být poškozovány.

Chci také připomenout, že uzavření dětských skupin znamená velké i provozní a finanční problémy pro dětské skupiny, které se tak dostaly do situací, kdy jsou bez příjmu a hrozí, že budou muset ukončit svoji činnost, svůj provoz. Děkuji za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Válek.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený nepřítomný pane ministře průmyslu a obchodu, dovolte mi, abych se dotázal na situaci, která momentálně probíhá na Ostravsku, a to je situace v podniku OKD. Byl dokončen převod tohoto podniku ze správy Priska spadající pod Ministerstvo financí pod podnik DIAMO, jehož správu máte na starosti vy.

Zajímalo by mě, jaký je osud momentálně v rámci společnosti OKD. Z jedné strany máme informace o tom, že dochází k výraznému útlumu, z druhé strany vnímáme potřebu černého uhlí těženého ve společnosti OKD čím dál více. Ptám se: Má už společnost OKD vyčíslen odbyt svého produktu v případě výrazných útlumů? Jedná společnost OKD se svými odběrateli, aby zabezpečila topnou sezonu roku 2021? Znovu upozorňuji na to, že černé uhlí je na Ostravsku ze 70 % důležité pro vytápění tisíců a tisíců domácností. Nejsme schopni v Moravskoslezském kraji přejít na jiná alternativní paliva, vše je směřováno k černému uhlí. Zde již nehovořím o centrálním zásobování teplem. OKD je strategický podnik, a pokud chceme utlumit těžbu uhlí, musíme mít alternativu. Plyn v Moravskoslezském kraji nepřipadá v úvahu, protože není doveden do tohoto kraje v dostatečné kapacitě.

Pane ministře Havlíčku, OKD je plně ve vaší kompetenci, je také na vaší zodpovědnosti, abyste se vyrovnal s tím, že překotný útlum konce OKD, který schválila vláda o prázdninách, je opravdu na zvážení, jakým postupem chcete zabezpečit teplo do domácností Moravskoslezského kraje. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně. Nyní je na řadě se svojí interpelací pan poslanec Válek, přednese interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí, ale pan Válek tu momentálně není, tak tedy další vystoupí pan poslanec Adamec. Bude interpelovat pana ministra Karla Havlíčka ve věci registrace pilotů. Následující interpelace číslo 26 pana Jaroslava Holíka - pan poslanec přišel tuto svoji interpelaci odhlásit. Tak, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený nepřítomný pane ministře průmyslu a dopravy, já se na vás obracím se stejným nebo podobným problémem jako na ministra vnitra.

Jedná se o registraci pilotů takzvaných bezpilotních prostředků nad váhu 250 gramů. Je naprosto správné, že ta registrace probíhá. Myslím si, že problematika dronů je nám všem jasná. Nicméně registrace se týká i leteckých modelářů a problém je, že když se chcete zaregistrovat, musíte se přihlásit na webové stránky Úřadu pro civilní letectví, a najednou se tam z ničeho nic objevila elektronická identita. Předtím to šlo se zaregistrovat zcela běžně, běžným způsobem jako na každý jiný web. Teď tam chcete elektronickou identitu, která víceméně znemožňuje přihlášení běžným fyzickým osobám.

Já se ptám, proč tomu tak je, protože i když modelářské kluby mají možnost dvouleté výjimky, tak řada modelářů není takto organizovaná, chtějí si udělat tu registraci sami na sebe a vzhledem k tomu, že většina modelářů je dneska středního a staršího věku, tak prostě tu elektronickou identifikaci nezvládnou. Ptám se, proč to tak je, protože jsme všichni fyzické osoby a jako fyzické osoby nemusíme mít v současné době elektronickou identitu. Prosím, abyste mi na toto odpověděl, případně učinil nápravu tak, aby se letečtí modeláři mohli bez problému zaregistrovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní tedy pan poslanec Radek Koten bude interpelovat ministra vnitra Jana Hamáčka. Připraví se pan poslanec Blaha.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře Hamáčku, dámy a pánové, rozmáhá se nám tu takový nešvar. V souvislosti s vyšetřováním výbuchu muničního skladu ve Vrběticích bych měl několik otázek k explozi v muničním skladu policie v Bílině v Chudeřicích, a to z úterý 15. září 2020. Tento sklad, který byl ve vlastnictví Policie České republiky, byl potenciální hrozbou. Vše bylo v pořádku až do té doby, než uskladněný materiál skončil v plamenech. Následná exploze si vyžádala evakuaci areálu a uzavření příjezdů do města. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP