(15.50 hodin)
(pokračuje Koten)

Ptám se tedy na to, kdo nese za výbuch odpovědnost, co bylo jeho příčinou, zda a jak byl objekt střežen, protože vzhledem k tomu, že odpovědní ministři nejsou schopni zajistit a zabezpečit muniční sklady ani pět let po Vrběticích, očekával bych, že vloni, v roce 2020, pod dojmem těchto událostí mohou zvažovat dokonce i svoji rezignaci. Doufám tedy, že se v roce 2025 neobjeví jako výsledek vyšetřování dvojice Pat a Mat se zapalovačem v ruce, ovšem s krycím jménem Čuk a Gek. Děkuji vám za odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně. A nyní už standardní dvojice, interpeluje pan poslanec Blaha pana ministra Brabce.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane jediný přítomný ministře, z vašich úst tady tento týden zaznělo, co všechno v případu Bečva neděláte, jak připravujete, realizujete a tak dále a tak dále. Nezlobte se na mě, ale ve Valašském Meziříčí to vidí dost jinak. Obrátila se na mě kolegyně z Valašského Meziříčí, která to, co se realizuje a připravuje u Bečvy, popisuje diametrálně odlišně a upozorňuje na to, že slib, že se zmapují kanalizace, které ústí do Bečvy, zůstal opravdu jen slibem a neděje se nic. Víte, můžeme měřit a monitorovat, jak chceme, ale dokud nebudeme vědět, odkud ty jedy tečou, je nám to na nic. Zmapování kanalizací přece měl být první základní krok. Kam se s Bečvou posuneme, když nevíme, co a odkud do ní vtéká?

Ve Valašském Meziříčí je situace taková, že trasování každého jednoho kanalizačního systému odhadli na 800 000 korun. Ty samozřejmě v rozpočtu ani města ani okolních obcí, kterými Bečva protéká, nejsou, zvlášť po letošním krušném ruce. Chci se vás proto zeptat, pane ministře: Několikrát tady od vás zaznělo, že na vyšetření Bečvy pracujete a nedovedete si představit, že by se něco takového mělo někdy znovu opakovat. Pokud skutečně chcete nalézt viníka, zmapování kanalizací může být první logický krok. Jak už jsem řekl, město Valašské Meziříčí ani okolní obce takové prostředky ve svém rozpočtu nemají. Má otázka tedy zní, jestli může stát v této věci nějak pomoci, ať už dotačním programem, nebo podporou správců kanalizačních sítí, aby si kanalizační systémy prověřili. Jedná se hlavně o průmyslové zóny, jistě vám nemusím vysvětlovat proč. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní slovo předávám panu ministrovi.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za ten dotaz, velmi praktický. Trochu mě překvapil z toho důvodu, že oni opravdu... Já nevím, s kým jste hovořil, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, z Valašského Meziříčí, ale ono je pak nejlepší to opravdu propojit nakrátko, protože my tam docela intenzivně za prvé komunikujeme s VaK, tuším Vsetín, který tam také provádí svoje měření. Je to komunikováno mezi městem Valašské Meziříčí, mezi Vodovody a kanalizacemi, mezi Výzkumným ústavem vodohospodářským a mezi Povodím Moravy. To je totiž hodně důležité, protože to mapování výustí podle slov pana generálního ředitele Garguláka z Povodí Moravy bylo provedeno, dokonce bylo provedeno už v únoru. To je totiž práce povodí. Nejenom Povodí Moravy, ale všech povodí. A on mi říkal, že ukončili aktualizaci mapování všech výustí na řece Bečvě a že mají teď zcela aktuální informace o všech výpustích.

Samozřejmě já určitě tohle to přenesu na pana ministra zemědělství, protože to je opravdu věcí správy povodí. My jsme jako Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s výzkumnou organizací Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, se kterým spolupracujeme, nejenom domluvili, ale také na náklady výzkumného ústavu, se kterým máme smlouvu, takže financujeme částečně jejich činnost, tak oni vlastně na moji žádost již někdy od ledna nebo od února, jestli se nemýlím, od konce února, měří několikrát týdně na několika bodech na Bečvě několik výustí - výustí z Dezy, výustí z Energoaquy, výustí ze Lhotky teď nově, to je ta kanalizace, kde vzniklo i to podezření, že by se... To je myslím to nádraží, které končí, ale je tam na to napojená dešťová kanalizace z města nebo z té Lhotky, není to prostě z Valašského Meziříčí. Tak tohle to všechno provádíme, přímo ad hoc měření, které navíc provádíme náhodně, to znamená nikdo se na něj nemůže připravit, nikdo nikdy neví, kde se bude měřit a kdy se bude měřit, což si myslím, že je dneska naprosto unikátní. Troufám si říct, že dneska je Bečva nejstřeženější řeka v České republice. A teď připravujeme - shodou okolností dneska dopoledne mě pan ředitel Urban, ředitel VÚV, informoval o tom, že teď právě s městem Valašské Meziříčí, s VÚV a s Povodím Moravy pracují na tom už velmi konkrétně, kde bude instalován ten kontinuální monitoring.

Takže pokud se bavíme o výustích, tak opravdu to je čistě práce Povodí Moravy. Ale teď to neříkám z alibismu. My ty funkce máme rozdělené. A my jsme připraveni prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského - protože jako Ministerstvo životního prostředí tu kapacitu samozřejmě nemáme - spolupracovat, pokud dostaneme např. od povodí - nebo VÚV dostane od Povodí Moravy zakázku na to, že chtějí ještě hloubkový průzkum těch výustí, protože to mapování je hotové, tak samozřejmě VÚV je okamžitě připraveno ho provést. Něco podobného dělalo například pro Povodí Vltavy.

Takže určitě máte pravdu, ale tyhle věci se dějí, a teď jde akorát o to, abychom měli vždycky vyměněné ty konkrétní informace, a já v nějaké poměrně blízké době se tam zase chystám právě v souvislosti s tím kontinuálním monitoringem a jeho realizací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji. Já bych to ještě dovysvětlil. Pracuji s veřejnými informacemi. Zaznělo to na zastupitelstvu Valašského Meziříčí, kde pan starosta Stržínek nejprve slíbil, že vodoprávní úřad zmapuje ty kanalizační sítě. Jedná se o vpustě, které nejsou nikde evidovány, pořádně se neví, co je do nich napojeno, takže by se mělo zmonitorovat, které podniky, případně co všechno do té sítě vtéká. Takže pan starosta Stržínek slíbil, že vodoprávní úřad by takovýto monitoring provedl, a na minulém zastupitelstvu přišel s tou částkou, že každá takováto vpusť, pokud by se zmonitorovala, že to budou náklady kolem těch 800 000. Proto do toho jdu vyloženě konstruktivně s tím dotazem, zda v tomto nemůže případně pomoci stát, takže pokud se zkoordinuje Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem zemědělství a samozřejmě pokud je to role Povodí Moravy, tak by bylo dobré, kdyby se to provedlo, protože ono opravdu potom (Předsedající: Čas, pane poslanče.) není jasné, co všechno do toho ústí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude reagovat na doplňující dotaz, prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Určitě. Já s tím souhlasím. A já budu určitě mluvit nejpozději během příštího týdne s panem generálním ředitelem Povodí Moravy, tak se tady na tomhle tom domluvíme, protože ten krok první, co byl udělán - oni říkají: My to máme zmapované, to znamená, víme o všech výustích. Ale ten druhý krok, to jsou takzvané rodné listy těch výustí, to znamená nejenom vědět, že to tam teče v nějakém konkrétním úseku řeky, ale taky odkud to teče a v jakém stavu je třeba ten kanál. To byl zrovna případ té Lhotky. Takže určitě ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji panu ministrovi, že zde reprezentoval vládu, a posuneme se dál. Nyní paní poslankyně Kovářová bude interpelovat nepřítomného vicepremiéra Havlíčka ve věci cyklostezky, druhé kolo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, vaše vysvětlení o politické potřebě jiných priorit Národního plánu obnovy je zajímavé, ale vůbec neřeší záměr Evropské unie podpořit čistou mobilitu a potřebu vybudovat v České republice cyklistickou infrastrukturu, takovou, která zamezí nebezpečnému pohybu cyklistů na silnicích první a druhé třídy. Na kole se pohybuje alespoň občas přes 70 % obyvatel České republiky. Zásadní potřebou je vybudovat páteřní síť cyklostezek pro rychlou dopravu mezi velkými městy. Jde o síť mezinárodních a nadregionálních cyklostezek. Tuto prioritní síť by měly navrhnout v reálných trasách kraje a schválit Ministerstvo dopravy. Tato síť bude mít řádově jednotky stovek kilometrů v každém kraji. Projektovat, stavět a udržovat by tyto cyklostezky či cyklotrasy měla města, obce či sdružení obcí a kraje. Stát by jim v tom měl dotačně pomoci. Jedná se o zásadní záležitost v oblasti infrastruktury čisté mobility. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP