(16.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Nejde však o záležitost turistickou. Vyčlenění pouze 600 milionů korun z evropských zdrojů považuji za velké podcenění problematiky cyklodopravy. Dokazuje to výrazně vyšší alokace zdrojů do této oblasti, například na Slovensku ve výši 100 milionů eur. A to vůbec nezmiňuji vysokou podporu tohoto druhu dopravy v Německu či dalších západoevropských státech. Města, obce a kraje mají přitom připraveny stovky projektů cyklostezek v řádech miliard korun, kraje připravují koncepce, ale na nebezpečné silnice vyjíždějí tisíce cyklistů již nyní. Nemyslíte si, že Ministerstvo dopravy by na tuto situaci mělo reagovat koncepčně, systematicky a využívat pro ni zejména externí, například evropské zdroje? Považujete vyčleněné prostředky za dostatečné? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas! Děkuji. Děkuji za přesné dodržení času. Nyní by měl interpelovat pan poslanec Kaňkovský, ale nevidím ho v sále, takže ta interpelace propadá, a prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat nepřítomného ministra Arenbergera ve věci testů na školách. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Toto je opravdu nedůstojné projednávání interpelací. Je to nedůstojné jak nás, tak vlády. Je škoda, že si vláda třeba nenaplánovala jednání až po skončení interpelací nebo v čas před interpelacemi. Ono totiž ptát se prázdné židle na nějaké aktuální -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já bych vás měl přece jenom volat k věci.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já se k tomu dostanu. Ano, chci se tedy zeptat pana ministra, který tady není přítomen, na to, že máme - kdy jsme v druhém týdnu, kdy byla rotační výuka prvních stupňů základních škol, to znamená, dvě skupiny už jsou otestovány a zatím dosavadní výsledky ukazují velmi malou pozitivitu - velmi malý záchyt pozitivních dětí, tak mě zajímá u pana ministra, jak si tyto výsledky vykládá, proč tomu tak je. Mě osobně napadly dvě varianty. Buď jsou testy špatné, a pak si kladu otázku, proč vláda koupila takové testy, jsou třeba málo citlivé, nebo je skutečně takto malá pozitivita u školních dětí, a pak si samozřejmě kladu otázku, proč dále trvat na rotační výuce a nepustit rychleji další děti a druhé ročníky do škol a celé to urychlit. Já se chci na to zeptat. Mě to opravdu velmi zajímá, protože mám samozřejmě dva kluky - jeden v prvním ročníku základní školy, druhého v druhém ročníku základní školy a vidím všechny ty negativní dopady, které ta dlouhá nepřítomnost ve škole na ně má, tak mě skutečně zajímá, kdy pro ně už budou otevřené školy v nějakém normálnějším režimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Procházkovou, která bude interpelovat opět pana ministra Arenbergera ve věci samoplátců v lázních. Prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Vážený pane ministře Arenbergere, opakovaně jsem se dotazovala, kdy bude povoleno přijímat postcovidové samoplátce do lázní. V tomto okamžiku, kdy české lázně jsou zdravotnickým zařízením a jiná zdravotnická zařízení a nejenom soukromá již přijímají plánované pacienty k výkonům bez omezení, je zcela nepochopitelné, že nemohou české lázně přijímat tyto pacienty samoplátce. Zdravotnická zařízení soukromého sektoru operují celou dobu bez omezení. Jaký je rozdíl mezi samoplátci a těmito na poukaz? Lázně jsou zdravotnická zařízení, plně dodržují hygienická opatření, některá dokonce testují. Uzavření jsem chápala v době omezení pohybu mezi okresy, ale nyní k tomu nevidím jediný důvod. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Maříkovou, která bude interpelovat pana vicepremiéra Hamáčka ve věci přebalování testů. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, na internetu jsme mohli vidět reportáž webu Info.cz, kdy na okraji Prahy vedle tržnice SAPA v dílně plné vietnamských dělníků dochází k přebalování testů na covid LEPU MEDICAL. Zaměstnanci reportérovi tvrdili, že pracují pro společnost GOOD MASK, která má továrnu vedle. Tato společnost dodává státu antigenní testy na covid do škol. Jak je možné, že dochází k rozbalování originálních balení a jejich přebalování? Řeší toto policie? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Výborného, aby interpeloval pana ministra Plagu ve věci revize RVP a dopad na školy v době koronaviru. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře školství, rád bych otevřel téma revize rámcových vzdělávacích programů. Vaším rozhodnutím byla první část té takzvané malé revize rámcových vzdělávacích programů schválena na konci měsíce ledna tohoto roku v době vrcholící koronavirové krize s tím, že školy by ji měly začít realizovat od 1. září školního roku 2021/2022. Nechci v žádném případě rozporovat nutnost revize rámcových vzdělávacích programů, nakonec i KDU-ČSL na to opakovaně upozorňovala, že je potřeba na těchto věcech pracovat, nicméně přijetí nebo schválení vašeho prvního kroku v této věci je poněkud zvláštní. Jednak tedy proběhlo bez předchozí nějaké hlubší odborné debaty, která byla zastavena v roce 2020, a v roce 2021 v zásadě z ničeho nic zčistajasna jste přikročil k ukončení a k oznámení té první malé revize rámcových vzdělávacích programů. Považuji toto za ne úplně šťastný krok. Jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli vrátit k odborné debatě s jednotlivými oborovými skupinami. Mohu také hovořit o výhradách ze strany řady institucí včetně například pedagogických fakult a chtěl bych také požádat o to, aby v době, kdy učitelé jsou pod náporem situace COVID-19, nedostávali ještě ne úplně jednoduchý domácí úkol na letní prázdniny, a to přepracovávat rámcové vzdělávací programy do podoby školních vzdělávacích programů. Považuji to za nefér vůči učitelům, vůči pedagogům a chci vás poprosit, abyste účinnost náběhu té první vlny odložil o jeden školní rok, do 1. září 2022. Děkuji za vaši reakci a za vaše vyhovění a odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Kotena, který bude interpelovat pana ministra Arenbergera ve věci protilátky versus očkování. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře zdravotnictví, dámy a pánové, myslím si, že po více než roce by mělo Ministerstvo zdravotnictví s odborníky stanovit limitní hranici protilátek IGG, se kterou bude občan považován za imunního vůči viru SARS-CoV-2. Doporučení odborníků zatím je 20 UA/mililitr. Dále je nutné stanovit, že osoby splňující tuto hodnotu nebudou od testu protilátek podrobovány dalším zbytečným omezením a nebudou nuceny ke zbytečnému očkování.

Dále je nutné zveřejnit informace o příznakových reinfekcích ze statistik. Zdůvodněte mi prosím, proč jsou podrobováni lidé s protilátkami cyklickému testování. Podle odborníků je nejvyšší čas rozpracovat další metody na stanovování takzvané buněčné imunity tak, aby bylo možné do budoucna lépe vyhodnotit imunitu jedince a populace jako celku. Pracoviště na takový výzkum máme například ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, vedené paní docentkou RNDr. Irenou Koutnou, Ph.D. Byl bych tedy rád, aby Ministerstvo zdravotnictví připravilo koncepci dalších výzkumů v této oblasti, a byl bych rád, kdybyste mi v této souvislosti poskytl nějaké informace. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní bude interpelovat pan poslanec Luzar pana vicepremiéra Havlíčka ve věci Temelín za Dukovany. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP