(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám. Provedl jsem vaše odhlášení, prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo používá náhradní kartu.

Dnes je dohodnuto mezi předsedy poslaneckých klubů, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 526 - odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že na základě dohody učiněné na grémiu bychom v případě dřívějšího ukončení tohoto bodu pokračovali ihned v dalším jednání, případně po nějaké krátké pauze.

Dnes máme 6. května a narozeniny má náš kolega Roman Kubíček a naše kolegyně Irena Blažková. (Potlesk, veselé výkřiky.) Takže všechno nejlepší.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš do 14.30, pracovní důvody, Marie Benešová do 14.30, pracovní důvody, Klára Dostálová od 11.30, pracovní důvody, Jan Hamáček, pracovní důvody, Karel Havlíček, pracovní důvody, Jakub Kulhánek do 13 hodin, pracovní důvody, Jana Maláčová z dopoledního jednání, pracovní důvody, Lubomír Metnar, zahraniční cesta, Robert Plaga, pracovní důvody, Alena Schillerová do 13 hodin, pracovní důvody, a Miroslav Toman, pracovní důvody.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

 

Já otevírám bod

 

526.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 16 odpovědí na písemné interpelace.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná." A nyní tedy přistoupíme k odpovědím na jednotlivé interpelace.

První interpelací je interpelace na předsedu vlády, který je omluven. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Před chvílí jsem četl jeho omluvu z dopoledního jednání, není možné tuto interpelaci projednávat a bude projednána v nejbližším dalším možném termínu.

Další interpelace je taktéž na předsedu vlády. Opět odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 709. Projednání bylo přerušeno Sněmovnou do přítomnosti předsedy vlády. Není možné tedy pokračovat, ta překážka neodpadla, budeme se jí zabývat příště.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády. Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Interpelace se s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 897. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Není možné ji v tuto chvíli projednat.

Další v pořadí je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1015. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Nemůžeme pokračovat v rozpravě.

Další interpelací je opět interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci kompenzace krajům. Interpelace se s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1017. I toto projednání bylo přerušeno, není možné pokračovat v tuto chvíli.

Další na řadě je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. Interpelace se s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1098. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Na řadě je interpelace poslankyně Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku v programu Antivirus. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1107. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně. Paní ministryně je taktéž omluvena, četl jsem omluvu. Ano, je tomu tak, je omluvena z dopoledního jednání. Nemůžeme pokračovat v projednání.

Paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaný OSPOD. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1115. Projednání bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně, není možné v tuto chvíli pokračovat.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jana Lipavského ve věci plánované cesty ekonomického poradce prezidenta republiky Martina Nejedlého do Moskvy. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1124. Projednávání této odpovědi bylo taktéž přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Pavla Žáčka ve věci ochrany utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1132. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, není možno pokračovat.

Paní poslankyně Olga Richterová interpelovala ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci pracovní rehabilitace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1135. Taktéž toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí.

Následuje interpelace na ministra obrany Lubomíra Metnara, který odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci podpory Českého leteckého obranného průmyslu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1140. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti ministra.

I další interpelace se týká ministra obrany. Pan ministr Lubomír Metnar odpověděl na interpelaci poslance Jana Skopečka ve věci výběrového řízení na služební místo ředitele Armádního sportovního centra DUKLA. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1154. Projednávání bylo také přerušeno do přítomnosti ministra obrany, nemůže ji nyní projednávat.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček odpověděl na interpelaci poslance Jana Farského ve věci demolice drážních objektů v Královéhradeckém kraji. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1187. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra. Pan ministr je také omluven dnes z pracovních důvodů. Není možné pokračovat v projednání.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová odpověděla na interpelaci poslance Mariana Jurečky ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1188. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně, není možné pokračovat v rozpravě.

Tak. To bylo z mé strany takové sólo. (Předsedající se radí s pracovnicí Kanceláře PS.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP