Čtvrtek 6. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

526.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 16 odpovědí na písemné interpelace.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná." A nyní tedy přistoupíme k odpovědím na jednotlivé interpelace.

První interpelací je interpelace na předsedu vlády, který je omluven. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Před chvílí jsem četl jeho omluvu z dopoledního jednání, není možné tuto interpelaci projednávat a bude projednána v nejbližším dalším možném termínu.

Další interpelace je taktéž na předsedu vlády. Opět odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 709. Projednání bylo přerušeno Sněmovnou do přítomnosti předsedy vlády. Není možné tedy pokračovat, ta překážka neodpadla, budeme se jí zabývat příště.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády. Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Interpelace se s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 897. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Není možné ji v tuto chvíli projednat.

Další v pořadí je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1015. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Nemůžeme pokračovat v rozpravě.

Další interpelací je opět interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci kompenzace krajům. Interpelace se s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1017. I toto projednání bylo přerušeno, není možné pokračovat v tuto chvíli.

Další na řadě je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. Interpelace se s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1098. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Na řadě je interpelace poslankyně Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku v programu Antivirus. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1107. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně. Paní ministryně je taktéž omluvena, četl jsem omluvu. Ano, je tomu tak, je omluvena z dopoledního jednání. Nemůžeme pokračovat v projednání.

Paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaný OSPOD. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1115. Projednání bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně, není možné v tuto chvíli pokračovat.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jana Lipavského ve věci plánované cesty ekonomického poradce prezidenta republiky Martina Nejedlého do Moskvy. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1124. Projednávání této odpovědi bylo taktéž přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Pavla Žáčka ve věci ochrany utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1132. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, není možno pokračovat.

Paní poslankyně Olga Richterová interpelovala ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci pracovní rehabilitace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1135. Taktéž toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí.

Následuje interpelace na ministra obrany Lubomíra Metnara, který odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci podpory Českého leteckého obranného průmyslu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1140. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti ministra.

I další interpelace se týká ministra obrany. Pan ministr Lubomír Metnar odpověděl na interpelaci poslance Jana Skopečka ve věci výběrového řízení na služební místo ředitele Armádního sportovního centra DUKLA. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1154. Projednávání bylo také přerušeno do přítomnosti ministra obrany, nemůže ji nyní projednávat.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček odpověděl na interpelaci poslance Jana Farského ve věci demolice drážních objektů v Královéhradeckém kraji. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1187. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra. Pan ministr je také omluven dnes z pracovních důvodů. Není možné pokračovat v projednání.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová odpověděla na interpelaci poslance Mariana Jurečky ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1188. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně, není možné pokračovat v rozpravě.

Tak. To bylo z mé strany takové sólo. (Předsedající se radí s pracovnicí Kanceláře PS.)

Ještě jsem byl upozorněn, že jsem se v zápalu přehmátl a jednu interpelaci jsem neotevřel. Ještě je zde interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše od pana poslance Mikuláše Ferjenčíka ve věci 2 000 miliard peněz našich občanů z lithia. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 770. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Není možné pokračovat v rozpravě.

Já vám všem přítomným děkuji. Byla taková dohoda, že budeme pokračovat podle schválených bodů, ale vyhlásí se krátká přestávka. Já si myslím, že 10 minut by mohlo být odpovídající. Pokračovali bychom v 9.21 dle schváleného pořadu schůze.

 

(Jednání bylo přerušeno v 9.11 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.21 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 13, tisk 603, 12, tisk 390, 60, tisk 965, 18, tisk 944, a 524, Informace k situaci v ocelářském průmyslu. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu, zákony - druhé čtení. Odpoledne bychom se věnovali bodu 527, což jsou ústní interpelace. Vzhledem k tomu, že body 16, 17, 38, 58, 103 a 327 byly projednány na mimořádné 101. schůzi včera, nebudou již součástí schváleného pořadu, můžete si je škrtnout, o tomto se nehlasuje.

Mám zde ještě nějaké dodatečné omluvy. Omlouvá se pan ministr Petr Arenberger dnes z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Omlouvá se ministr kultury Lubomír Zaorálek z naléhavých pracovních důvodů ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.

Teď je prostor na případná vystoupení k pořadu schůze. Pan poslanec Luzar - poprosím všechny přítomné o klid, zaujměte svá místa, vyslechneme si návrh ke změně pořadu. Pane místopředsedo, jste nadán přednostním právem, předpokládám, takže vám nebudu měřit čas. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, původně jsem chtěl vystoupit s žádostí o předřazení aktuálního programu - bod 524, týkající se Liberty Ostrava. Dovolte mi ale drobnou připomínku, která se opakuje již třetí čtvrtek. Máme tady sice teď pana ministra Brabce, já mu za to děkuji, ale ani jeden z bodů, který máme dneska na programu, se netýká životního prostředí, a přivítal bych tedy, kdyby odpovědní resortní ministři, kterých u projednávání těchto by měli být přítomni, zde byli. Já nevím, jak máme zahajovat body, ať bych předřadil, nebo ne, k panu ministru průmyslu a obchodu nebo k sociálním věcem, zdravotním a dalším, když tady zodpovědný ministr není. To si máme tady jako poslanci mezi sebou ty návrhy jakoby jenom diskutovat a projednávat? Nevím, jestli pan ministr Brabec je pověřen k těmto bodům sociálním nějak vystoupit, popřípadě nějak na ně reagovat, ale bojím se, že ne. Bojím se oprávněně.

Čili já si, pane předsedo, dovolím tady otevřeně jménem klubu KSČM protestovat proti přístupu vlády k čtvrtečním jednáním Sněmovny a pevně věřím, že se přidají i ostatní politické kluby, protože to považuji za nedůstojné této Sněmovny, že nemůžeme projednávat ani návrhy zákonů, které máme pevně zařazené, a jsme zde vlastně svým způsobem rukojmí vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže návrh na předřazení nezazněl, byla to pouze připomínka. Pan poslanec Benešík k pořadu schůze. Pan Benešík má dnes přednostní právo. Vždycky je dobré to předsedajícím říct předem, než se začne řízení.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Omlouvám se, mám úplně stejnou připomínku. Ty body jsou pevně zařazené. My jsme dneska ráno měli evropský výbor, na který z jednacího řádu chodí premiér, protože před Evropskou radou samozřejmě nebyl, nebyl ani připojený, takže pokud je toto Poslanecká sněmovna, která má v této těžké situaci pro Českou republiku řešit věci, tak tady potřebujeme odpovídající zastoupení vlády. A já si myslím, že každý ví, že ve čtvrtek jsou interpelace nebo že jsou pevně zařazené body, tak si podle toho upravím program. Nikdo nevyžaduje, aby tady seděla celá vláda, ale ti ministři, kteří mají v gesci ty body, které jsou pevně zařazeny, tak snad si udělají čas na Poslaneckou sněmovnu! Na volené zástupce lidu! To jsou důležité a vážné věci. Takže já si myslím, že je opravdu nedůstojné, když je pevně zařazený bod, když o tom ministr dlouho ví, aby nepřišel na jednání vlády, když je to jeho práce. Na jednání Poslanecké sněmovny, omlouvám se.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan poslanec Černohorský. Předpokládám - také má přednostní právo? (Souhlas.) Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já se asi nebudu po kolezích opakovat, připojím se tedy k protestu pana Luzara. Ale chtěl bych navrhnout i případnou změnu programu. Já jsem chtěl požádat zítra o předřazení bodu číslo 391, sněmovní tisk 956, střet zájmů, jestli by toto třetí čtení šlo zařadit za již pevně zařazené body těch třetích čtení, co jsou zítra.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Válková k pořadu schůze.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedo. Nemám přednostní právo, k pořadu schůze, jenom pro uklidnění některých kolegů. Třeba ten první bod pevně zařazený, jak víte, stále o tom hovořím, ta šestsettrojka, odškodnění nezákonných sterilizací, tak o tom ví velmi dobře i pan ministr a vlastně celá vláda, protože to jsou mezinárodní závazky, které dlouhodobě česká vláda porušu-, pardon, Česká republika porušuje, a chceme to napravit. Je to souhlas napříč politickým spektrem. Takže tady si v tomto případě - neříkám ty další - myslím, že s odpuštěním je celkem jedno, jaký ministr, který nese odpovědnost za vládu, a tím pádem Českou republiku, tady chybí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, máte nějaký návrh k pořadu? Prosím, vystupovat pouze k pořadu schůze v této části, když nemáte přednostní právo, nemohu vám dávat slovo. Pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já bych velice rád, aby to nesklouzlo, jak tady paní kolegyně, vaším prostřednictvím, říká, k něčemu, že sice o tom ví, ale může hovořit. Ale pokud nemá oficiální pověření k tomu bodu, tak samozřejmě je to sice hezké, že zde je, ale k tomu bodu, byť by o něm možná něco věděl, hovořit nemůže, protože není pověřen vládou, aby zastupoval zájmy vlády vůči tomuto zákonu, a proto ho ani projednávat nemůžeme. Já bych tedy rád, pane předsedo, jestli byste nám řekl, jaký bude další postup. To znamená, přijdou ministři? Jste schopen zabezpečit aktuální ministry k jednání k jednotlivým bodům? A potom si můžeme vzít přestávku do té doby, než přijedou? Nebo tedy máme dnešní dopolední jednání ukončit tím, že zodpovědní ministři tady nejsou?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tedy odpovím na dotaz. Samozřejmě budeme postupovat v souladu s jednacím řádem, otevřeme postupně bod a zjistíme, zda jsou dány podmínky pro projednání. Jako příklad mohu uvést bod 13, je to poslanecký návrh. Jednací řád nestanoví povinnost toho, který by asi měl být co nejvíce resortní, aby zde byl přítomen. On je povinen být přítomen a předkládat, když je navrhovatelem, takže my například ten bod 13 můžeme projednat. Jestliže máme navrhovatele, máme zpravodaje a je zde aspoň nějaký člen vlády, tak můžeme pokračovat.

 

Poslanec Leo Luzar: Výborně. Děkuji, pane předsedo, ale samozřejmě bych se rád také dotázal, jak je to s ostatními ministry, protože my jsme teď tady řešili v přísálí jednání dalších bodů, uvažovali jsme právě o zařazení nebo předřazení aktuálních bodů, a nemáme se na koho obrátit. Čili já bych tady znovu zopakoval to, k čemu jsem již vyzýval minulý čtvrtek a předminulý čtvrtek, abyste opravdu vešel v kontakt s panem premiérem a umožnil poslancům ve čtvrtky vystupovat k jednotlivým ministrům, které považují za důležité, aby zde byli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem s panem premiérem o tomhle naposled mluvil včera osobně, když byl tady ve Sněmovně. S přednostním právem pan předseda Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, kolegyně a kolegové. Nestává se často, abych souhlasil s panem kolegou Luzarem, nicméně tady má stoprocentně pravdu. A já bych chtěl poprosit opravdu pana předsedu, aby apeloval na pana premiéra a přestal znevažovat důstojnost jednání Sněmovny. Zažíváme tu poslední dny leccos. Ale to, že sem opravdu přestali chodit ministři, to, že má tady sterilizace řešit ministr životního prostředí, při vší úctě k tomu problému to je něco, co by tak být nemělo. A prosím, neznevažujme jednání Sněmovny, a pana předsedu prosím, aby na to důrazným způsobem pana premiéra upozornil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jestliže tedy k pořadu schůze se nikdo nehlásí, tak přivolám kolegy z předsálí. (Gong.)

 

Zazněl tu pouze jeden návrh, a to pana místopředsedy Černohorského, abychom bod 391, tisk 956 - novela zákona o střetu zájmů, zařadili v pátek za již pevně zařazené body ve třetím čtení. Napevno je pouze kurzarbeit v tuto chvíli, takže by to následovalo po kurzarbeitu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 319, přihlášeno je 75 poslanců, pro 14, proti 1. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP