(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Ještě jsem byl upozorněn, že jsem se v zápalu přehmátl a jednu interpelaci jsem neotevřel. Ještě je zde interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše od pana poslance Mikuláše Ferjenčíka ve věci 2 000 miliard peněz našich občanů z lithia. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 770. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Není možné pokračovat v rozpravě.

Já vám všem přítomným děkuji. Byla taková dohoda, že budeme pokračovat podle schválených bodů, ale vyhlásí se krátká přestávka. Já si myslím, že 10 minut by mohlo být odpovídající. Pokračovali bychom v 9.21 dle schváleného pořadu schůze.

 

(Jednání bylo přerušeno v 9.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP