(Jednání pokračovalo v 9.21 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 13, tisk 603, 12, tisk 390, 60, tisk 965, 18, tisk 944, a 524, Informace k situaci v ocelářském průmyslu. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu, zákony - druhé čtení. Odpoledne bychom se věnovali bodu 527, což jsou ústní interpelace. Vzhledem k tomu, že body 16, 17, 38, 58, 103 a 327 byly projednány na mimořádné 101. schůzi včera, nebudou již součástí schváleného pořadu, můžete si je škrtnout, o tomto se nehlasuje.

Mám zde ještě nějaké dodatečné omluvy. Omlouvá se pan ministr Petr Arenberger dnes z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Omlouvá se ministr kultury Lubomír Zaorálek z naléhavých pracovních důvodů ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.

Teď je prostor na případná vystoupení k pořadu schůze. Pan poslanec Luzar - poprosím všechny přítomné o klid, zaujměte svá místa, vyslechneme si návrh ke změně pořadu. Pane místopředsedo, jste nadán přednostním právem, předpokládám, takže vám nebudu měřit čas. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, původně jsem chtěl vystoupit s žádostí o předřazení aktuálního programu - bod 524, týkající se Liberty Ostrava. Dovolte mi ale drobnou připomínku, která se opakuje již třetí čtvrtek. Máme tady sice teď pana ministra Brabce, já mu za to děkuji, ale ani jeden z bodů, který máme dneska na programu, se netýká životního prostředí, a přivítal bych tedy, kdyby odpovědní resortní ministři, kterých u projednávání těchto by měli být přítomni, zde byli. Já nevím, jak máme zahajovat body, ať bych předřadil, nebo ne, k panu ministru průmyslu a obchodu nebo k sociálním věcem, zdravotním a dalším, když tady zodpovědný ministr není. To si máme tady jako poslanci mezi sebou ty návrhy jakoby jenom diskutovat a projednávat? Nevím, jestli pan ministr Brabec je pověřen k těmto bodům sociálním nějak vystoupit, popřípadě nějak na ně reagovat, ale bojím se, že ne. Bojím se oprávněně.

Čili já si, pane předsedo, dovolím tady otevřeně jménem klubu KSČM protestovat proti přístupu vlády k čtvrtečním jednáním Sněmovny a pevně věřím, že se přidají i ostatní politické kluby, protože to považuji za nedůstojné této Sněmovny, že nemůžeme projednávat ani návrhy zákonů, které máme pevně zařazené, a jsme zde vlastně svým způsobem rukojmí vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže návrh na předřazení nezazněl, byla to pouze připomínka. Pan poslanec Benešík k pořadu schůze. Pan Benešík má dnes přednostní právo. Vždycky je dobré to předsedajícím říct předem, než se začne řízení.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Omlouvám se, mám úplně stejnou připomínku. Ty body jsou pevně zařazené. My jsme dneska ráno měli evropský výbor, na který z jednacího řádu chodí premiér, protože před Evropskou radou samozřejmě nebyl, nebyl ani připojený, takže pokud je toto Poslanecká sněmovna, která má v této těžké situaci pro Českou republiku řešit věci, tak tady potřebujeme odpovídající zastoupení vlády. A já si myslím, že každý ví, že ve čtvrtek jsou interpelace nebo že jsou pevně zařazené body, tak si podle toho upravím program. Nikdo nevyžaduje, aby tady seděla celá vláda, ale ti ministři, kteří mají v gesci ty body, které jsou pevně zařazeny, tak snad si udělají čas na Poslaneckou sněmovnu! Na volené zástupce lidu! To jsou důležité a vážné věci. Takže já si myslím, že je opravdu nedůstojné, když je pevně zařazený bod, když o tom ministr dlouho ví, aby nepřišel na jednání vlády, když je to jeho práce. Na jednání Poslanecké sněmovny, omlouvám se.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan poslanec Černohorský. Předpokládám - také má přednostní právo? (Souhlas.) Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já se asi nebudu po kolezích opakovat, připojím se tedy k protestu pana Luzara. Ale chtěl bych navrhnout i případnou změnu programu. Já jsem chtěl požádat zítra o předřazení bodu číslo 391, sněmovní tisk 956, střet zájmů, jestli by toto třetí čtení šlo zařadit za již pevně zařazené body těch třetích čtení, co jsou zítra.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Válková k pořadu schůze.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedo. Nemám přednostní právo, k pořadu schůze, jenom pro uklidnění některých kolegů. Třeba ten první bod pevně zařazený, jak víte, stále o tom hovořím, ta šestsettrojka, odškodnění nezákonných sterilizací, tak o tom ví velmi dobře i pan ministr a vlastně celá vláda, protože to jsou mezinárodní závazky, které dlouhodobě česká vláda porušu-, pardon, Česká republika porušuje, a chceme to napravit. Je to souhlas napříč politickým spektrem. Takže tady si v tomto případě - neříkám ty další - myslím, že s odpuštěním je celkem jedno, jaký ministr, který nese odpovědnost za vládu, a tím pádem Českou republiku, tady chybí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, máte nějaký návrh k pořadu? Prosím, vystupovat pouze k pořadu schůze v této části, když nemáte přednostní právo, nemohu vám dávat slovo. Pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já bych velice rád, aby to nesklouzlo, jak tady paní kolegyně, vaším prostřednictvím, říká, k něčemu, že sice o tom ví, ale může hovořit. Ale pokud nemá oficiální pověření k tomu bodu, tak samozřejmě je to sice hezké, že zde je, ale k tomu bodu, byť by o něm možná něco věděl, hovořit nemůže, protože není pověřen vládou, aby zastupoval zájmy vlády vůči tomuto zákonu, a proto ho ani projednávat nemůžeme. Já bych tedy rád, pane předsedo, jestli byste nám řekl, jaký bude další postup. To znamená, přijdou ministři? Jste schopen zabezpečit aktuální ministry k jednání k jednotlivým bodům? A potom si můžeme vzít přestávku do té doby, než přijedou? Nebo tedy máme dnešní dopolední jednání ukončit tím, že zodpovědní ministři tady nejsou?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tedy odpovím na dotaz. Samozřejmě budeme postupovat v souladu s jednacím řádem, otevřeme postupně bod a zjistíme, zda jsou dány podmínky pro projednání. Jako příklad mohu uvést bod 13, je to poslanecký návrh. Jednací řád nestanoví povinnost toho, který by asi měl být co nejvíce resortní, aby zde byl přítomen. On je povinen být přítomen a předkládat, když je navrhovatelem, takže my například ten bod 13 můžeme projednat. Jestliže máme navrhovatele, máme zpravodaje a je zde aspoň nějaký člen vlády, tak můžeme pokračovat.

 

Poslanec Leo Luzar: Výborně. Děkuji, pane předsedo, ale samozřejmě bych se rád také dotázal, jak je to s ostatními ministry, protože my jsme teď tady řešili v přísálí jednání dalších bodů, uvažovali jsme právě o zařazení nebo předřazení aktuálních bodů, a nemáme se na koho obrátit. Čili já bych tady znovu zopakoval to, k čemu jsem již vyzýval minulý čtvrtek a předminulý čtvrtek, abyste opravdu vešel v kontakt s panem premiérem a umožnil poslancům ve čtvrtky vystupovat k jednotlivým ministrům, které považují za důležité, aby zde byli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem s panem premiérem o tomhle naposled mluvil včera osobně, když byl tady ve Sněmovně. S přednostním právem pan předseda Gazdík. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP