(11.00 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

To, co je důležité, my jsme ho začali projednávat 5. listopadu a víte, že jsme se domluvili - myslím, že to byl dobrý vstřícný krok mezi oběma tábory - na tom, že ty lhůty byly velmi dlouhé. Měli jsme lhůtu 100 dnů na projednání ve výborech před druhým čtením, postupovali jsme opravdu pozvolna během zimních i jarních měsíců a klíčový moment byl 12. únor, kdy hospodářský výbor vydal komplexní pozměňovací návrh, vedený skupinou poslanců pod mým jménem, tisk 1008/7, na který jsme pak začali chystat další pozměňovací návrhy.

Když jsem si je procházel, čeká nás za malou chvíli v obou tiscích zhruba 95 hlasovacích kroků, my se v řadě bodů, v řadě dílčích pozměňovacích návrhů, shodneme. Řada z nich míří ke zrychlení procesu vydávání územních plánů, územněplánovací dokumentace, ke zkracování nebo nastavení pevných lhůt, ke zjednodušování procesu. Dílčí shoda je určitě dobrá. Pravdou zůstává to, že neshoda je na tom klíčovém, na tom zásadním, na té institucionální změně. Myslím, že už by bylo zbytečné argumenty znovu opakovat, znovu se k nim vracet. Při obhajobě tisku 1008/7, celé té filozofie, jsem vycházel především z toho, že oponentní návrh skupiny poslanců s Martinem Kupkou v čele, když byl posouzen Pavlem Černým, advokátem Frank Boldu, tak říkal ty prvky, o kterých my mluvíme a se kterými počítáme, prvky integrace, zachování sjednocení všech postupů, že by tady byly problematické, ne-li nemožné. I proto tedy věříme cestě, o které mluvila paní ministryně.

Snad mi odpustíte, byť jsem v roli zpravodaje, ještě jednu větu k filozofii územního plánování samostatného. Od začátku, od listopadu jsem tady říkal, že chci bojovat za to, aby vydání stavebního povolení bylo technické, rychlé, svižné, profesionální, ale naproti tomu právě na posílení principu subsidiarity, rozhodování zezdola, že by obce a kraje měly mít možnost si územní plány vytvářet samy, tedy aby je nedělal úředník, ten, kdo je pověřený, ale aby rozhodnutí, která mnohdy mohou být i odvážná, politická, na úrovni samosprávy, aby mohla být opravdu konána samosprávou.

V jednom komentáři jsem zaznamenal hezké přirovnání, že stavební zákon určitě má mouchy, není dokonalý. Někdy jsou to světy, které zkrátka nejde sladit dohromady tak, aby byli spokojeni všichni, ale že zkrátka převažuje přínos, ty velké přínosy, kterým věřím, a že ty mouchy jsou tak malé, že je dokážeme nějakým způsobem vyřešit.

Poslední věta v mém vystoupení. Pan poslanec Výborný hovořil o koalici stavebního zákona, tak mu za to chci poděkovat. Rád jsem s hrdostí v čele koalice stavebního zákona. Při hlasování budu optimistou. Jenom vás poprosím, kolegyně, kolegové, o pečlivost a pozornost. Věřím, že v proceduře žádnou chybu neudělám. Jak jsem řekl, čeká nás 95 hlasovacích kroků. Dohodli jsme se i s kolegy z opozice na několika změnách v pořadí proti tomu, jak to bylo navrženo z garančního hospodářského výboru, řeknu v tom smyslu nebo ve snaze vyjít vstříc kolegům, aby některé opoziční návrhy, které jsou v rozporu v nehlasovatelnosti s jinými, aby byly hlasovány jako první. Až budeme v podrobné rozpravě, tak vás jako zpravodaj přesně detailně s těmi změnami - jsou to čtyři změny - seznámím, a pokud nebude žádná námitka, tak bychom mohli hlasovat v upraveném znění proti původnímu návrhu hospodářského výboru, ale to řeknu až v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji. Kolega Bartoš tady není, takže se nemůže vyjádřit jako zpravodaj v závěrečném slovu. Kolega Feri tady také není, takže to máme bez stanovisek. V tom případě budeme pokračovat a já vyzvu zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil se způsobem projednávání a s návrhem.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže, rozprava, pane předsedající, k oběma tiskům byla sloučena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Malý moment, pane zpravodaji. Ještě s přednostním právem místopředseda klubu ODS, po dohodě s předsedou, který odchází, Zbyňkem Stanjurou, stanovisko klubu před hlasováním. Jak kolega Kolovratník signalizoval, bude o tom kolega Kupka hovořit, o té proceduře. Prosím, pan poslanec Kupka.

Upozorňuji poslanecké kluby, že to je vystoupení před hlasováním o proceduře hlasování. Pan kolega Kupka má slovo, jakmile se situace ve Sněmovně uklidní.

 

Poslanec Martin Kupka: První poznámka k proceduře. Našli jsme tady shodu proto, aby dostaly prostor oponentní návrhy, ale oponentní, které míří stejným směrem, které logicky, když bude přijat jeden, nemůže být přijat ten druhý. Tady pokládáme za důležité, aby opravdu mohlo v Poslanecké sněmovně dojít k hlasování o obou.

Jenom krátká poznámka za klub ODS k vystoupení paní ministryně a k tomu, co zaznělo z úst pana kolegy Kolovratníka. No, to přirovnání k teroristickému útoku na stavební právo v České republice se symbolikou 11. září je v tomto případě opravdu příznačné. To opravdu může ve výsledku připomínat s nadsázkou teroristický útok na stavební právo a na projednávání stavebních záměrů v České republice. Ano, v některých věcech se opravdu shodujeme. I nám jde o to, aby stavební řízení v České republice probíhala rychle, předvídatelně, jasně, aby bylo možné využít k jejich zvládnutí digitální prostředky, ale zároveň aby se nevzdalovala od lidí, aby vždycky byla příležitost pro drobného stavebníka přijít se poradit s příslušným úředníkem. A to ta podoba nového megastavebního úřadu opravdu nepřináší.

Ano, shodujeme se v tom, že vznikne Nejvyšší stavební úřad, který vlastně vznikne transformací současné sekce Ministerstva pro místní rozvoj. Tady by to nemělo znamenat žádné navýšení úředníků. Shodujeme se v tom, že má vzniknout speciální stavební úřad. Tady se bavíme maximálně o desítkách, ale ten zásadní problém jsou tisíce, respektive více než 13 000 úředníků, kteří by nově přešli do režimu zákona o státní službě.

Já bych chtěl využít příležitosti, kdy je tu i pan premiér, protože dával opakovaně najevo, že nedopustí, aby se v České republice zvýšil počet úředníků v režimu zákona o státní službě byť jen o jednoho člověka. Tady - a je to průkazné - dojde k tomu, že by Česká republika měla nový megastavební úřad o více než nových 13 000 úřednících v režimu zákona o státní službě.

Tak to je a nejde to popřít. Bude jich více než 13 000, protože to je počet, který vyžaduje - a tak jich bude 12 000? - ale v každém případě je to obrovské číslo, které zatíží českou veřejnou správu a přinese další byrokracii. Prosím, o tom budeme v následujících minutách hlasovat a berte to v potaz. Místo příslibu zrychlení se tady opravdu reálně nabízí ohrožení zastavení stavebních řízení v České republice. Nechceme Otesánka v podobě nového stavebního úřadu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě než se budeme věnovat proceduře a vyzvu zpravodaje, konstatuji, že končíme sloučenou rozpravu k tisku 10081009 a vracíme se k projednávání procedurálnímu, k samotnému stavebnímu zákonu podle tisku 1008.

 

325.
Vládní návrh stavebního zákona
/sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení

Pan zpravodaj mě bude sledovat, protože předtím než se budeme zabývat pozměňovacími návrhy se musíme nejdříve vypořádat s návrhy, které se hlasují před zahájením projednávání pozměňovacích návrhů, a to je návrh, abychom opakovali druhé čtení, který padl 13. dubna, a potom je tady návrh na zamítnutí.

Já doufám, že jednotlivé poslanecké kluby už zajistily účast, vzhledem k tomu, že zasedaly výbory, a můžeme tedy tyto procedurální, ale i faktické rozhodující kroky projednat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP