(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Podle pořadí, jak byly návrhy předloženy podle zákona o jednacím řádu, budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana místopředsedy Pikala na opakování druhého čtení. Počet přihlášených se ustálil.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 52 a ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 52, přítomen 171 poslanec, pro 62, proti 92. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme se tedy zabývat rozhodnutím, že návrh stavebního zákona se zamítá, který byl předložen ve druhém čtení, a to v hlasování pořadové číslo 53, které jsem zahájil.

Ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu zákona? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 53, přítomno 176 poslanců, pro 62, proti 105. I tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme se tedy zabývat procedurou hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana zpravodaje Kolovratníka, aby nás provedl návrhem procedury. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh procedury, který vám předložím, vychází z usnesení hospodářského výboru č. 381 z 28. dubna.

Poté, co jsme se vypořádali s návrhy na opakování druhého čtení, návrhem na zamítnutí, budeme nejdříve hlasovat návrh legislativně technických úprav. Ty byly během rozpravy předloženy a byly tři. Těsně před hlasováním vás s nimi seznámím.

Poté se vypořádáme s pozměňovacími návrhy pod písmenem A. Ty jsou ve vazbě na skupinu návrhů Martina Kupky R129 až R132 a potom X1 až X8 kolegyně a kolegy Balcarové a Černohorského. Pokud tedy bude přijat návrh A, jsou návrhy R129 až 132 a X1 až X8 nehlasovatelné. Pokud by nebyl přijat návrh A, jsou tyto výše zmíněné hlasovatelné. Pokud nebude přijat návrh A a zároveň nebudou přijaty ani zmíněné dvě skupiny návrhů, (budeme) hlasovat o původním vládním návrhu zákona podle tisku 1008.

Další kroky jsou pozměňovací návrhy R1 až R128.

Dále návrhy G1 až G3.

Poté pozměňovací návrh S, dále pozměňovací návrhy H1 až H2, společně jedním hlasováním.

Další krok je pozměňovací návrh H3, poté pozměňovací návrh H4.

Další vazba, a to je jedna z těch čtyř upravených, o kterých jsem mluvil, je to tedy drobný rozdíl proti hospodářskému výboru, nejdříve X38. Pokud by byl přijat, je nehlasovatelný Q1. Pokud nebude přijat X38, hlasovat Q1. Dále pozměňovací návrhy Q2 až Q6. Tato skupina se týká problematiky takzvané zelené infrastruktury.

Další krok jsou pozměňovací návrhy O1 až O4, společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, návrhy O1 a O2 jsou nehlasovatelné.

K1 opačně, pokud by nebyly přijaty, hlasovat samostatně K1.

Další krok je návrh O5, poté O6, poté O7 až O34 společně jedním hlasováním. O18 je totožný s N8, proto je tento nehlasovatelný. Pokud by byl přijat O23, jsou dále nehlasovatelné N4 a N5. Opačně, pokud by nebyl přijat O23, tyto hlasovat. Pokud bude přijat návrh O30, je nehlasovatelnost u K26 a K27. Opačně, pokud by přijat nebyl O30, hlasovat tyto dva.

Další krok jsou pozměňovací návrhy O35 až 37 a 39 až 42 společně jedním hlasováním.

Další samostatná hlasování jsou K2, K3, poté K4 až K11, K12, K13 až K25 a K28 až K35 společně jedním hlasováním.

Dále K36, K37, K38 je nehlasovatelný, protože je obsažen v návrhu A.

Další vazba bude ve 25. kroku, pozměňovací návrhy D1 a D2 společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné N9 až N22 a naopak.

Další, třetí změna, o kterou mě požádali kolegové z opozice, se týká vynětí bodu F25. Je to jeden z bodů, který je součástí většího pozměňovacího návrhu kolegy Kalouse. Týká se odmítnutí námitek u plánovacích smluv. Kolegové z opozice prosili, aby byl nejdřív F25 hlasován samostatně. (Poslanec Kolovratník je kolegou ze sálu upozorněn na chybu.) Pardon, omlouvám se, F15 aby byl hlasován samostatně. A poté všechny zbývající: F1 a F2, F4 až F14, F16 až F23 společně jedním hlasováním. Teď se pro stenozáznam - řekl jsem to špatně - omlouvám. Prosím o trpělivost. Nejdřív je tam ještě vazba F25 versus F3 a poté tato změna, o které jsem mluvil. Takže 27. krok, já to pro jistotu zopakuji i pro stenozáznam. Nejdříve hlasovat F1 a F2 a F4 až F14 plus F16 až F23 společně jedním a jenom samostatně v následujícím kroku F15, jak jsme si řekli. Další série samostatných kroků: F24 jedno hlasování, 26, 27 jedno hlasování, 28, 29 a 30, 31 a 32, 33 a 34, 35, 36, 37. To vše byla písmena F.

38. krok, pozměňovací návrh B. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný F38 a opačně. Pokud by nebyl přijat B, hlasovat F38. Pokud bude přijat jeden z nich, tak je tam vazba na O38, který by byl jinak samostatně nehlasovatelný, takže ten budeme hlasovat následně.

Další krok. Návrhy F40 a 41 jedním hlasováním. Ty jsou ve vazbě na X25. Vzájemné - hlasovatelnost, nehlasovatelnost.

Další F39.

Dále vazba X19 až X24, společně jedním. Pokud bude přijat X22, jsou nehlasovatelné N1 a N2 a naopak. Pokud bude přijat X23, jsou nehlasovatelné U1 a U2 a naopak.

Další hlasování X26 až 37, dále X39 až 40.

Dále E1 a E2 společně jedním hlasováním.

Dále návrh L.

Poté G6 a G7 společně.

I1 a I2 společně.

Samostatně K39, K40, K41, F42 až 44 společně.

K42, M, G4 a G5 společně. G1 a G3 jsou nehlasovatelné. Pardon, tento krok škrtám, tady mám chybu. Takže G4 a G5 společně jedním hlasováním.

V1 a V2 společně jedním hlasováním. V3 je nehlasovatelný, pokud byl přijat návrh A.

Dále V4, C1 a C2, J1 až J3, K43, N3, N6 a N7.

Návrh W, návrhy T1 až T6, P1 až P11.

Dále V5 a V6, společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné V7 a V8. A dále V9 a V10. Pokud nebudou přijaty V5 a V6, hlasovat návrhy V7 a V8. Pokud budou přijaty V7 a V8, jsou V9 a V10 nehlasovatelné. A zde do třetice, pokud by nebyly přijaty V7 a V8, hlasovat návrhy V9 a V10.

Poslední tři kroky. V11 až V13 společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné V14 až V16. Opačně, pokud by přijaty nebyly, hlasovat 14 až 16 společně jedním.

Předposlední krok V17 až V29 společně jedním hlasováním.

Poté návrh zákona jako celek.

A pokud bude přijat pozměňovací návrh k samostatnému plánování obcí, tak ještě návrh doprovodného usnesení, které podal pan poslanec Marek Výborný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. K návrhu procedury jestli je připomínka? Je poměrně složitá. Dobře, vidím přihlášku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý den. Já bych chtěl navrhnout dvě změny procedury. Za prvé u X1 až X18 je napsáno, že jsou nehlasovatelné v případě pozměňovacího návrhu A z hospodářského výboru. Ale to není pravda. Ty návrhy jsou připraveny a je to i v jejich záhlaví již vůči tomu pozměňovacímu návrhu. Takže tady jenom prosím o to, aby tam nebyla ta nehlasovatelnost, abychom to hlasovali pak a vypořádali se s tím v hlasování. Mám to tady podrobně popsané, kdyby to někoho zajímalo, ale nechci protahovat jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP