(11.20 hodin)
(pokračuje Profant)

Můj druhý návrh souvisí s digitalizací, o které jsem tu mluvil minule, a jedná se o prohození N9 až N22 a D1 až D2. Jo, je to zase jenom o tom, která z těch dvojic návrhů se bude hlasovat první. Tak to jsou dvě změny, které navrhuji, snad je to srozumitelné a nebudu to tady dále zdržovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl kolega Ondřej Profant. Pane zpravodaji, akceptujete pozměňovací návrhy k proceduře, nebo je máme nechat hlasovat?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se, teď jsem vám nerozuměl, pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jestli je akceptujete, anebo jestli je budeme... (Poslanec Kolovratník: Ne, nesouhlasím s nimi.) Nesouhlasíte. Takže nejdříve budeme hlasovat o změně, kterou navrhuje do procedury pan poslanec Ondřej Profant. A pokud bude odsouhlasena, bude zapracována do procedury. Pokud nebude schválena, tak budeme hlasovat o proceduře původně navržené. Ano? Pan kolega Pikal ještě. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já do toho nerad takhle vstupuji, jenom jsem zaznamenal, že jsou to dvě různé změny, a očekávám, že k nim ale může být případně různý názor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já je nechám každou zvlášť. V každém případě, ano, ta se týká každé jiné části zákona a v každém případě to nechám hlasovat zvlášť. První změna, ta se týká bodu N, jestli jsem to dobře zaznamenal, ano. Pan kolega Profant ještě jednou, abychom... je to složitá procedura na více než 60 kroků, takže musíme si dát pozor.

 

Poslanec Ondřej Profant: První návrh se týkal bodu X1 až X18, aby nebyly nehlasovatelné s pozměňovacím návrhem A.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře.

Čili rozhodneme v hlasování číslo 54, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 54, 178 přítomných, 60 pro, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh je otázka digitalizace.

 

Poslanec Ondřej Profant: Přesně tak, je to otázka digitalizace. Navrhujeme, aby se nejdříve hlasovaly body N9 až N22 a potom až D1 a D2. Teď je to tam přesně obráceně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, všichni rozumíme proceduře.

Zahájil jsem hlasování číslo 55. Ptám se, kdo je pro tuto změnu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 55, 178 přítomných, 61 pro, 102 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat procedurou původně navrženou zpravodajem, do které byly zapracovány pozměňovací návrhy, které probíhaly na výboru.

Rozhodneme v hlasování číslo 56. Kdo souhlasí s navrženou procedurou, kterou přednesl zpravodaj? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 56, 178 přítomných, 129 pro, 15 proti. Procedura byla schválena.

 

Můžeme začít podle procedury hlasovat, a to jsou legislativně technické úpravy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, potvrzuji. První prosím hlasování o legislativně technických úpravách. V rozpravě byly navrženy tři. Jedna panem poslancem Kalousem k bodu F42, zpřesnění u mobilních domků. Druhá je moje, O4 až O4, zpřesnění u transparentnosti stavební zprávy. A třetí legislativně technická, Marek Výborný v jeho bodu G4 až G5, také legtech týkající se vyvlastnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili stanovisko paní ministryně k legislativně technickým? (Souhlas.) Ano.

Zahájil jsem hlasování číslo 57. Kdo je pro legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 57, 178 přítomných, 177 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní se musíme vypořádat s vazbami u komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, písmeno A, první krok, hlasování o tomto návrhu. Je to tedy komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru tak, jak jsme s ním pracovali pod číslem 1008/7. Stanovisko garančního výboru kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 58 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 58, 178 přítomných, 113 pro, 57 proti. Návrh byl přijat. Druhý krok?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Konstatuji - protože byl přijat tento návrh, jsou návrhy R129 až R132 nehlasovatelné a také X1 až X8 jsou nehlasovatelné. Tím pádem se nebudeme zabývat už ani tím původním vládním návrhem podle tisku 1008/0, který je také nehlasovatelný.

Nyní prosím další krok, pozměňovací návrhy R1 až R128, je to dílčí návrh nebo jiný způsob úpravy institucí v podání Martina Kupky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan kolega Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: (Poslanec hovoří mimo mikrofon: Potřebovali bychom kontrolu hlasování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kontrola hlasování. Pan kolega Marek Benda, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, já se moc omlouvám. Nezpochybňuji hlasování, jenom chci říct, že jsem chtěl hlasovat ne a přemáčkl jsem se a mám na sjetině ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom tady jsem chtěl hlasovat ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan kolega Skopeček, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Úplně to samé se mi stalo, chtěl jsem hlasovat ne, mám na sjetině ano. Nezpochybňuji hlasování, jen pro zápis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to je protokol. Budeme tedy pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, ještě jednou. Nyní tedy prosím hlasování o návrhu R1 až R128. Je to jiná dílčí úprava institucí navržená Martinem Kupkou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Garanční výbor - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 59. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 59, 178 přítomných, 63 pro, 105 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh, který je ve vazbě na písmeno A, je G1 až G3, Marek Výborný, nová povinnost schvalování územních studií. Garanční výbor - negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 60. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 60, 178 přítomných, 60 pro, 102 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP