(11.30 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je písmeno S, pan poslanec Jelínek, který navrhuje přihlédnutí k poměrům osob při ukládání sankce za přestupek v tom smyslu, aby přestupek byl mírnější. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 61, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 61, 178 přítomných, 91 pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy H1 a H2, společně jedním hlasováním. Paní poslankyně Eva Fialová, která zde navrhuje vypustit požadavek zabezpečení ploch pro průmysl a zemědělství z úkolu územního plánování. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 62, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 62, 178 přítomných, 16 pro, 84 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní pozměňovací návrh H3, opět Eva Fialová, která navrhuje změnit posuzovanou územněplánovací dokumentaci z hlediska EIA. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 63, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 63, 178 přítomných, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: H4, ještě jeden návrh Evy Fialové. Tentokrát zde paní kolegyně navrhuje vypustit oplocené proluky mezi stavebními pozemky z definice zastavěných území. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 64, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 64, 178 přítomných, 39 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní jedna z těch změn, na kterých jsme se dohodli a kterou jsem avizoval, návrhy X38 ve vztahu ke Q1 až Q6. Odsouhlasili jsme, že nejdříve budeme hlasovat návrh X38. Autory jsou kolegyně Balcarová a Černohorský. Ten návrh nazýváme zelenou infrastrukturou, opatření k ochraně přírody. Stanovisko garančního výboru u X38 je bez stanoviska, nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 65, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 65, přítomno 178, pro 59, proti 98. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl zamítnut, tak se můžeme vypořádat s návrhy Q1 až Q6, týkají se také zelené infrastruktury a autory jsou společně Petr Dolínek a paní ministryně Dostálová. Definují tam nový pojem zelená infrastruktura včetně jeho využití v obsahu územních a regulačních plánů. Podle procedury ale formálně musíme tu skupinu rozdělit, takže nejdřív prosím hlasování o Q1. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 66 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 66, 178 přítomných, 167 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím zbytek tohoto pozměňovacího návrhu Q2 až Q6, je to stejná problematika, takže garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 67 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 67, 178 přítomných, 174 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Další hlasování bude o pozměňovacích návrzích O1 až O4. Jejich autorem jsem já. Byly zpracovány s Rekonstrukcí státu a zavádí prvky transparentnosti do činnosti Nejvyššího stavebního úřadu. Hospodářský výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Všechny resorty nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 68 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 68, 178 přítomných, pro 54, proti 30. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Protože nebyly přijaty tyto návrhy, můžeme hlasovat samostatně návrh K1 pana poslance Dolínka, který také řeší ochranu veřejných zájmů. Gagaranční výbor má nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 69 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 69, přítomno 178, pro 22, proti 134. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je pozměňovací návrh O5, jehož autorem jsem já. Upřesňuje nebo mění specifikaci definice silnic I. tříd, kde navrhuji, aby byly ve stejné kategorii, jako jsou dálnice, a to v kategorii vyhrazených staveb. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 70, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 70, 178 přítomných, 85 pro, proti 5. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je pod písmenem O6, i ten jsem zpracoval já. Je to výjimka z požadavků na výstavbu. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 71 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 71, přítomno 178, pro 137, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh, který byl v rozpravách hodně diskutován, O7 až O34. Je to ona samostatná působnost pro obce a kraje v územním plánování. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Stanovisko Svazu měst a obcí i resortů nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 72 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 72, z přítomných 178 pro 80, proti 13. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji. Část tohoto návrhu O18 byla totožná s N8, ten už je tudíž vypořádán a je nehlasovatelný. Protože tyto návrhy ale nebyly přijaty, tak jsou teď hlasovatelné samostatně návrhy N4 až N5. Autorem je pan poslanec Ondřej Profant, který řeší rozpory při účastech samosprávy. Stanovisko garančního výboru je negativní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP