(18.10 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Jak tady správně poznamenal pan předseda volební komise, budeme muset se potom na závěr vypořádat s návrhem na hlasování návrhu na tajnou volbu. Pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den. Já bych chtěl procedurálně navrhnout, protože očekávám dlouhou diskusi k tomuto bodu, abychom tento bod přerušili do doby, dokud nebudou odvoleny body 396 a 397, abychom měli na to klid. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá, takže je to další procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat, a to je, abychom přerušili tento bod do doprojednání bodu 396 a 397.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 183 přihlášeno 164 poslanců, pro 59, proti 93. Návrh byl zamítnut.

 

Přečtu omluvu. Pan poslanec Vlastimil Válek se omlouvá dnes mezi 18 hodinami a 18.45 z důvodů pracovních. Rozprava... Prosím, pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, v pondělí se tady na Malostranském náměstí konal happening na podporu České televize, kdy se házel záchranný kruh od SOS Česká televize, a já jsem slíbil, že přednesu otevřený dopis, který podepsali zástupci happeningu vám všem a adresovali ho vám všem poslancům, kteří budete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí za chvíli rozhodovat o členech Rady České televize: "Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, naše milá Sněmovno, jsme znepokojeni situací v Radě České televize. Zítra, 25. 5. 2021, se chystáte zvolit čtyři nové členy Rady České televize. Z vyjádření vybraných kandidátů -"

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám Poslaneckou sněmovnu o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já jenom tady pro kolegu. Samozřejmě čtu dopis, který byl směrován na předpokládané datum volby, kde bylo 25. - úterý, ale dnes máme středu, ano, jak došlo ke změně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Prosím, zkuste pokračovat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: "Z vyjádření vybraných kandidátů před volebním výborem i z jejich CV lze očekávat, že posílí hlasovací většinu v Radě ČT, která usiluje o odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a o likvidaci kritických pořadů Otázky Václava Moravce, Reportéři ČT, 168 hodin a dalších.

Od loňského února jste přes varování odborné veřejnosti a posléze i Senátu zvolili do Rady ČT řadu osobností, které předem vyjadřovaly otevřené nepřátelství současnému vedení České televize, nebo dokonce zpochybňovaly veřejnoprávní podstatu ČT vůbec. Jaký je výsledek vaší volby? Otřesná úroveň komunikace uvnitř Rady ČT, permanentní skandály, které dělají ostudu radě, ale také vám a jejím volitelům. Ostudu, na niž reagují už mezinárodní novinářské a mediální organizace slovutných jmen včetně britské BBC. Ostudu takovou, že již i biskupská konference ústy arcibiskupa Jana Graubnera dává ruce pryč od své nominantky Hany Lipovské a vyzývá ji k odstoupení.

Členové Rady ČT mají být ze zákona nezávislí na politických stranách, naopak mají reprezentovat pestrost zájmů a názorových proudů veřejnosti. Jaká je skutečnost? Většina ve volebním výboru i ve Sněmovně postupně vybírá kandidáty, kteří nereprezentují tuto pestrost veřejnosti, ale specifické zájmy hlasovací většiny. Výsledkem je, že složení Rady ČT už naprosto není apolitické. Je vrcholně politické a poměr sil zde neodpovídá ani poměru zastoupení stran ve Sněmovně. Vlastně by bylo spravedlivější, kdyby v Radě ČT seděli rovnou zástupci politických stran. Stejný problém se pochopitelně týká i dvou dalších veřejnoprávních institucí - Českého rozhlasu a ČTK.

Co nám vadí? Neveřejná jednání rady bez záznamu, dokonce s vyloučením některých členů. My jsme veřejnost, Rada ČT zastupuje nás. Vměšování rady do personálních a programových záležitostí ČT. Zjevný střet zájmů některých radních. Urážky novinářek a novinářů členy Rady ČT. Pokud si skutečně přejete uprostřed předvolební kampaně odvolat ředitele nejvlivnějšího média v zemi a provést další radikální zásahy do vysílání ČT, udělejte to, prosím, otevřeně, s plnou politickou zodpovědností, nikoliv skrytě, prostřednictvím formálně nezávislé rady. Bude to férovější vůči občanům, kteří vás zvolili a kteří rozhodnou o vašem osudu v nadcházejících volbách. My však věříme, že považujete nezávislost veřejnoprávních médií za nedotknutelnou součást demokratického zřízení naší republiky.

Proto Vás žádáme, abyste volbu nových radních, nových členů Rady ČT, odložili za horizont parlamentních voleb. Žádáme, abyste odvolali z Rady ČT členy, kteří tam byli vybráni v rozporu se zákonem o ČT, a odvolali také ty, kteří zákon porušují svým působením v radě.

Za Společně to dáme: Eva Lee, Praha, Iva Šlitrová Fendrychová, Hradec Králové, Kateřina Šírová, Praha, Lucie Javůrková, Černilov, Ondřej Bednář, Karlovy Vary, Radka Hübnerová, Hradec Králové, Veronika Jiravová, Kostelec nad Černými lesy, Veronika Vendlová, Kněžmost, Zuzana Böhmová, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav."

Tento dopis připodepsalo množství lidí, kteří se toho happeningu účastnili, které tedy již číst nebudu, ale je to doopravdy obsáhlý papír, a který tady rád předám i vám ostatním, pokud byste se chtěli na tento otevřený dopis podívat.

Kromě toho bych chtěl přečíst i další dopis bývalých členů Rady ČT, který by také měl zaznít, aby se dostal k veřejnosti: "Vážené dámy, vážení pánové, se znepokojením sledujeme jednání současné Rady České televize. Jako její bývalý členové dobře známe zákony a další normy -"

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším. Omlouvám se, ale míra hluku přesáhla už jakékoliv možné i nemožné. Já vás poprosím, abychom se ztišili, abychom v klidu mohli doprojednat tento volební bod, aby pan poslanec mohl hovořit v důstojném prostředí. Já vám děkuji. Pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: "... které vymezují, čemu se Rada ČT musí, může a nesmí věnovat, jakým způsobem musí, může a nesmí jednat: zákon 483/1991 Sb., o České televizi, jednací řád Rady ČT, Kodex ČT a další dokumenty. Současná Rada ČT tato pravidla opakovaně ignoruje a porušuje, ať už úmyslně, či z nevědomosti, která však její členy neomlouvá. Nesmí se přece stát, aby do výroční zprávy o činnosti České televize, předkládané Poslanecké sněmovně, vědomě zařadila nepravdivé údaje. Nemůže předsedovi dozorčí komise, kterou sama před pouhými několika měsíci jmenovala, vyhrožovat odvoláním jen proto, že nález kontroly provedené komisí nedokládá nezákonné jednání generálního ředitele ČT. Není důvod, aby se její členové nechali na jednání na půdě ČT teatrálně doprovázet policejní ochrankou a zdůvodňovat to obavou o vlastní život. Členové Rady ČT pochopitelně mají na činnost České televize nejrůznější názory, ale nemohou s generálním ředitelem ČT jednat způsobem, který nelze pojmenovat jinak než šikanou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP