(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak a máme 18.00. Máme tady pevně zařazené volební body. První je

 

393.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobrý večer, kolegyně, kolegové. Dnes tu jsem opět u mikrofonu Sněmovny, teď tedy v roli předsedy volební komise. První bod bude velmi rychlý. Návrh na změny ve složení orgánů vypisuje volební komise standardně každou schůzi. Do dnešního dne, respektive do včerejška, kdy byla lhůta pro podání návrhu, jsme neobdrželi žádný, takže prosím o ukončení tohoto bodu, nemáme o čem hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, dobře, děkuji. Takže tímto ukončuji projednávání tohoto bodu a postoupíme k bodu

 

394.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k ekologické katastrofě na řece Bečvě

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak zde už máme o čem hlasovat. Připomenu, že 21. dubna Sněmovna rozhodla svým usnesením číslo 1624, že zřizuje vyšetřovací komisi Sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Následně standardně volební komise vyhlásila lhůtu a projednala návrhy jednotlivých klubů, projednala je 4. května svým usnesením číslo 191.

Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím stanovila, že tato komise bude devítičlenná, zastoupená paritně vždy po jednom zástupci každého poslaneckého klubu. Ti zástupci jsou následující - podle abecedy: Blaha Stanislav za ODS, Elfmark František za Piráty, Gajdůšková Alena za sociální demokracii, Gazdík Petr za STAN, Holík Jaroslav za SPD, Jurečka Marian za KDU-ČSL, Pekarová Markéta za TOP 09, Pěnčíková Marie za KSČM a Strýček Jiří za hnutí ANO. To je první bod usnesení volební komise číslo 191 ze dne 4. května.

Za druhé volební komise navrhuje v tomto případě veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení. A teď důležitá věc - musím pro stenozáznam přečíst: "Podle čl. 5 bod 1 volebního řádu Sněmovny rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud by Sněmovna ustavení nepotvrdila, musely by kluby podle čl. 5 bod 7 předložit volební komisi nové návrhy." Nelze tedy tuto kandidátku v tuto chvíli už jakýmkoli způsobem měnit, můžeme ji buď celou přijmout, anebo celou nepřijmout.

Řekl jsem, že Sněmovna rozhodla, že volba bude paritně, je tedy devět jmen, za každý klub jedno. Pokud by byla shoda a souhlasili jste - většinou takto postupujeme u naplňování komisí - tak bych navrhl, aby hlasování proběhlo jedno, to znamená en bloc hlasování o návrhu komise jako celku. Nyní prosím, pane předsedo, o otevření rozpravy a následně o hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky a ani z místa, tudíž rozpravu končím. Pane předsedo volební komise, o čem budeme hlasovat?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím hlasování veřejnou volbou o naplnění vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě v počtu devíti členů tak, jak jsem je před malou chvílí přečetl, v souladu s usnesením volební komise.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže budeme hlasovat o zřízení a naplnění této volební komise tak, jak bylo předneseno.

Zahájil jsem hlaso- (Ozývá se klepání.) Tak dobře, já vás odhlásím všechny. Ukončím hlasování (180), považuji ho za zmatečné.

 

Slyším klepání, nemusíte klepat všichni najednou. Odhlásil jsem vás všechny, přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami.

 

Tak jsem zahájil hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 181, přihlášeno 141 poslanců, pro 136, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže končím projednávání tohoto bodu.

 

A přistoupíme k projednávání bodu

 

395.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 13. dubna 2021 na 98. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen v rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník, a případně ho požádám o vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já úvodní vystoupení musím dát, protože od toho dubna se stala jedna věc. 3. května obdržel volební výbor dopis od pana Jiřího Grunda, který odstoupil z osobních důvodů z volby do Rady České televize. Ten jsme postoupili všem členům výboru i volební komise. Následně komise přijala návazné usnesení per rollam číslo 188. Volební komise vzala na vědomí toto odstoupení a následně tuto informaci předala volebnímu mediálnímu výboru. Ten se sešel 11. května na své 28. schůzi, kde v tajné volbě dovolil - doplnil tedy tu kandidátku o jednoho chybějícího kandidáta - tak, aby sem, Sněmovně byl předložen návrh odpovídající počtu trojnásobku neobsazených míst, tedy počtu 12 kandidátů, ze kterých bychom měli volit. Volební výbor na to přijal usnesení číslo 112.

Volební komise následně musela také přijmout své usnesení per rollam číslo 192, které vám rychle přečtu pro stenozáznam - a to je to, co vám nyní postupuje: "Volební komise konstatuje, že volební výbor 11. května provedl tajnou volbu na místo uvolněné rezignací a zvolil pana Michaela Manna. Původní usnesení volební komise číslo 184 k návrhu na volbu členů Rady České televize tak po rezignaci pana Jiřího Grunda ze dne 3. května pozbývá platnosti. Volební komise dále pověřuje předsedu, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu s těmito návrhy." Přečtu je pro stenozáznam tak, jak jsou vám předloženy k dnešnímu dni: "Návrhy kandidátů na volbu čtyř členů Rady České televize podle usnesení číslo 112 volebního výboru, a to - v abecedním pořadí: Petr Brozda, Pavel Černocký, Pavel Černý, Jefim Fištejn, Jiří Kratochvíl, Jaroslav Kravka, Michael Mann, Karel Novák, Zdeněk Pernes, Milada Richterová, Daniel Váňa a Radek Žádník."

Za druhé v usnesení je konstatováno, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební výbor i volební komise navrhují tajnou volbu.

Za třetí, případně zvoleným členům započne šestileté funkční období nejdříve dnem 31. května.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu, a připomenu, že o návrhu volební komise i volebního výboru na tajnou volbu musíme rozhodnout hlasováním, jestli s tím souhlasíme, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji, pane předsedo. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. S přednostním právem se mi hlásí tady pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych měl jednoduchý procedurální návrh. Vzhledem k tomu, že jsme si na volební body vyhradili čas až do zítřejších 9 hodin, tak si myslím, že není kam spěchat a mohli bychom tu zbývající hodinu využít k projednání zbylých návrhů zákonů, které jsme například zařadili pevně na ten čas. Takže já navrhuji přerušení volebního bloku do 19 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže je to procedurální návrh, o kterém já samozřejmě nechám hlasovat, a ten zní: přerušení volebního bodu do 19. hodiny. (Šum v plénu.) Volebního bloku samozřejmě, do 19. hodiny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 182, přihlášeno 158 poslanců, pro 59, proti 80. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP