(18.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zároveň jsme mluvili o tom, že dneska, v době globálních platforem, dochází k tomu, že právě ty globální platformy velice vytlačují roli veřejnoprávních médií. Mimochodem, Evropská vysílací unie sdružuje nejenom veřejnoprávní televize a rádia, ale také soukromá, a říkají, že právě je tady hrozba, že ty globální platformy, jak oslabují roli třeba těchto veřejnoprávních médií, tak vlastně v něčem i podlamují identitu společenství, kterým ta veřejnoprávní média slouží, a tudíž mít silné veřejnoprávní médium je dneska i součást budování společenství a jeho identity. Takže i to mi bylo řečeno - jeden z dobrých důvodů a silných důvodů, aby si Česká republika podržela takovou úroveň veřejnoprávních médií nebo veřejnoprávní České televize, jako má v současné době. A já věřím, že i v této Sněmovně se pravděpodobně můžeme shodnout na tom, že potřebujeme stabilní televizi právě proto, co jsme zažili teď v té době koronavirové, kdy skutečně Česká televize zřejmě sehrála mimořádnou roli v informování a v tom, jak se vytvářeno vědomí o tom, co se děje a co je třeba si předat jako informace.

Zároveň samozřejmě dnes žijeme v době, kdy si myslím, že podobné médium můžeme potřebovat také z důvodů bezpečnostních. Ta doba je poměrně dost neklidná a nejenom koronavirus a epidemie, ale mohou být i jiné důvody, proč potřebujeme podobné veřejnoprávní médium a média pro to, abychom i podobné krize, které se bohužel mohou opakovat v jiné podobě, zvládli.

Takže já jsem byl přesvědčen, že najdeme důvody pro to, aby byla stabilní Česká televize, a že je to náš společný zájem. Stejně si proto myslím, že by si Česká televize zasloužila i takovou radu, která jí v tomhle bude pomáhat a v tomhle ji podrží, v téhle roli vůči veřejnosti právě pro ty kritické doby, které mohou přijít, což nemůžeme vyloučit.

Debaty s paní prezidentkou a s panem ředitelem se účastnila také evropská komisařka Věra Jourová, která má na starosti, pokud vím, také média, a ta mě znepokojila tím, že mi řekla, že ví, že mezi kandidáty, kteří se hlásí a kteří jsou nominovaní do té volby, je například jeden, který jí vyhrožoval veřejnou popravou za její postoj k nošení zbraní nebo usnadnění nošení zbraní. Řekla mi, že to je něco, co je podle ní velice za hranou, co se týče osob, které by měly být voleny do takového orgánu, a já bych s ní v tom souhlasil. Pokud někdo takovýmto způsobem vyhrožuje, tak se domnívám, že takový typ lidí nemá co dělat v podobné instituci, a bral bych to vážně. Dokonce pokud je tam více takových, tak jsem přesvědčen, že pak taková rada nebude schopna sloužit v tom, co jsem řekl, jako rada, která je připravena podržet Českou televizi ve chvíli, kdy budeme třeba mimořádně silně právě podobné médium potřebovat a která by jí pomáhala se stabilizovat, spíše než naopak. Takže já jsem přesvědčen, že v české radě potřebujeme ne ty, kteří vyhrožují, ale ty, kteří jsou připraveni tam kvalitně pracovat.

Samozřejmě respektuji Sněmovnu jako místo, kde se odehrávají volby, které jsou suverénní, a proto samozřejmě nemá smysl, abych si stěžoval, že se tady do užšího výběru nedostaly postavy, které jsem já sám volil, jako pan Jaromír Volek nebo Petr Pospíchal, ale to je můj osobní problém, že jsem s těmito volbami neuspěl. Ale jde mi o to, abychom skutečně do té rady se snažili volit a dostat ty, kteří jí budou pomáhat, aby Česká televize zvládala tyhle role, o kterých mluvím, a funkce, o kterých mluvím, a které by měla být připravena zvládnout i do budoucnosti. A právě proto, že bych byl rád, aby se tam nedostali ti, kteří, jak jsem říkal, jsou schopni spíš vyhrožovat než v tomhle pomáhat, tak se také připojuji k tomu, aby ta volba byla veřejná. Já si také myslím, že v této situaci je velmi důležité, abychom udělali maximum pro to, aby Česká televize si udržela tu pozici, kterou dneska v Evropě má. Já si pořád myslím, že to je pro Českou republiku výhoda, že má tak silnou veřejnoprávní instituci, jako je česká veřejnoprávní televize, protože mám možnost trochu srovnat a vím, že to je ve střední Evropě už docela vzácnost.

Takže já vás jednak prosím o to, abyste dobře zvážili, koho do Rady České televize dneska budeme volit, a zároveň se přimlouvám za veřejnou volbu, protože situace je kolem toho, jak vidíte, poměrně velmi napjatá.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Prosím, faktická poznámka.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já jsem chtěl s faktickou poznámkou. Já jsem se strašně vyděsil. Díval jsem se na program schůze, my máme volit členy Rady České televize a já jsem se ze slov pana ministra vylekal z toho, že máme hlasovat o zrušení České televize. Já nerozumím tomu, co tady vlastně říkal, protože my jsme tady připraveni volit členy Rady České televize v souladu se zákonem, lidi, kteří prošli volebním výborem, a já jsem teď slyšel, že máme v zásadě volit lidi, kteří jdou zrušit Českou televizi. Pane ministře, to je taková poplašná zpráva.

Pane ministře, já vás mám hodně rád, známe se strašně dlouho, ale to byla velmi poplašná zpráva, kterou jste tady říkal, že poslanci tím, že budou někoho volit, by chtěli zrušit Českou televizi. My nechceme zrušit Českou televizi, já nikoho z poslanců neslyšel, že by chtěl dneska volbou Rady České televize rušit Českou televizi. To jsem chtěl jenom takovou poznámku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Alena Gajdůšková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tak já to přeložím. Pan ministr Zaorálek hovořil za nás sociální demokraty v tom smyslu, že potřebujeme média veřejné služby, potřebujeme... (Hlasy ze sálu.) Tak za mne, sociální demokratku - že potřebujeme média veřejné služby, potřebujeme nezávislá média veřejné služby, protože to je jedna ze základních podmínek demokratického státu. A tak je to zakotveno i v mezinárodních úmluvách, například Rady Evropy.

Já se také přimlouvám za veřejnou volbu, i když si velmi a velmi vzpomínám, jaký zázrak pro nás byl v devadesátém roce, kdy jsme mohli volit v personálních věcech tajně. Ale dnes a ve vztahu k mediálním radám se skutečně přimlouvám - a říkala jsem to už minule - že je dobře, abychom volili veřejně, protože my volíme nominanty. Je to trošku jiná volba, než když volíme lidi ze svého středu. Prosím, zamysleme se nad tím a udělejme všechno pro to, aby mediální rady byly takové, které budou podporovat úlohu médií veřejných služeb. Potřebujeme je a budeme je potřebovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr Zaorálek.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já bych chtěl reagovat na Jardu Foldynu. Snad mohu vyslovit jeho jméno? Mohu, mohu vyslovit. Já jsem ale opravdu ani nenaznačoval nic o rušení České televize, protože myslím, že to ani není něco, co je tématem. Tady jde o něco jiného. Já žiji v Ostravě, Ostrava je nedaleko Polska, občas si pustím polskou veřejnoprávní televizi a mohu vám říci, že je to prostě nesrovnatelně slabší, než když porovnám úroveň a rozsah České televize. Já vím velmi dobře, že může mít leckdo z vás výhrady, a myslím si, že to je legitimní. Můžeme mít různé výhrady vůči České televizi a různým částem jejího vysílání a myslím, že dokonce i k té debatě to je věc, která je otevřená a možná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP