(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní senátorce a ptám se, jestli se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Ondřej Profant? Nemá zájem. Otevírám v tom případě rozpravu, do které ale nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa? Nikoho nevidím... No, nemohu dát jako faktickou poznámku, mohu přijmout jaksi přihlášku do rozpravy, pane kolego, protože to jenom reaguje na rozpravu, nikoliv... Pokud se hlásí kolega Kasal do rozpravy, samozřejmě mu rád udělím slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl tedy zeptat paní senátorky, když tady tak hezky řekla, jaké jsou možnosti, tak jestli Senát bral tu praxi... Nějakou dobu ta pandemie byla a neřešil to jenom stát, řešili to hejtmani, řešily to obce a další instituce, tak bych se chtěl zeptat, jestli jste si udělali nějaký průzkum, jakým způsobem to bylo řešeno a kdo tedy použil ty paragrafy, o kterých jste - a ty odstavce - o kterých jste hovořila, a jakým způsobem to tedy fungovalo. Protože tak, jak my jsme to tady zažívali, tak to určitě tak nebylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Samozřejmě paní senátorka nemusí odpovídat, ale pokud chce, tak samozřejmě může. Paní senátorka se chystá odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Adéla Šípová: Já bych chtěla jenom zopakovat, že tato novela postrádá obecnost, zaměřuje se pouze na jeden typ nákupu, a jsem přesvědčena o tom, že i ostatní zadavatelé jsou schopni se krizovým situacím přizpůsobit a mají k tomu dostatek prostředků v zákoně o zadávání veřejných zakázek už nyní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ještě než budeme pokračovat, ptám se na závěrečná slova. Pan kolega Ondráček se hlásí, ale než vám udělím slovo, konstatuji došlou omluvu paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové od 15.45 do konce jednacího dne, paní poslankyně Richterové od 15.40 z pracovních důvodů a pana poslance Bělobrádka od 16 do 17.30 z pracovních důvodů. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Nechci paní kolegyni nějakým způsobem trápit. Ono nestačí pouze říct, co si myslíme, jestli to tak jde nebo nelze, ale my vycházíme i z praxe, kterou jsme zde zažili. Já jsem členem Ústředního krizového štábu od jara loňského roku, s ředitelem Správy státních hmotných rezerv jsme byli v kontaktu poměrně často a diskutovali jsme ty problémy, takže my vycházíme z konkrétní praxe a jednali jsme s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Proto si myslím, že není fér, když zde, paní kolegyně senátorko, uvádíte o tom, že tady je nějaký rozpor s evropskou legislativou - není. Pokud byste byla přítomna na jednom ze tří výborů a jedné stálé komise v Senátu, tak byste slyšela zástupce MMR, který řekl, že rozpor s evropskou legislativou tam prostě není. To je prostě vyfabulované, to, co jste si připravili s kolegou Wagenknechtem v Senátu. Ale kolega, kolega z MMR, který na ta jednání se mnou chodil, řekl, že tam ten rozpor prostě není. Děkuji. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud není dál zájem, přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení zákona zamítnutého Senátem je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Ano, už je nastaven potřebný počet hlasů a já zagonguji. Těm, které jsem požádal, aby diskuse přenesli do předsálí, umožním, aby se usadili na svá místa.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 908/2."

Zahájil jsem hlasování číslo 205 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 205, z přítomných 163 pro 29, proti 7. Návrh byl zamítnut.

 

Takže projednávání končí. (Z lavic se ozývají nesouhlasná stanoviska.) Končí tím bod číslo 7. Tak vidím, že je zájem o kontrolu hlasování... (Poslanci se dohadují o výsledku hlasování.) Já jsem na to upozorňoval, že musíme nastavit 101, že nešlo o vrácený Senátem, ale zamítnutý Senátem... A pan kolega Kubíček se hlásí.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Stává se mi to jednou maximálně za 10 let, hlasoval jsem pro, na sjetině mám "zdržel se". Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já to respektuji, že je nesouhlas mezi elektronickým zápisem o výsledku hlasování a vůlí poslance.

 

hlasování číslo 206 dám hlasovat o návrhu na opakování tohoto hlasování.

Tedy kdo souhlasí s námitkou pana poslance Kubíčka? Zahájil jsem hlasování číslo 206. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 206, z přítomných 163 pro 145, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy v hlasování číslo 207 hlasovat znovu a já znovu odcituji návrh usnesení; 101 máme nastaveno.

 

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 908/2."

Zahájil jsem hlasování číslo 207 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 207, z přítomných 163 pro 87, proti 8. Návrh byl zamítnut. Návrh zákona nebyl přijat.

 

Děkuji panu poslanci zpravodaji, děkuji paní senátorce a končím bod číslo 7.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 8. Jde o

 

8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky
a obecní policie postihovat porušení krizových opatření
a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
/sněmovní tisk 1111/2/ - zamítnutý Senátem

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 19. ledna na 79. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a připomínám, že rozprava byla ukončena, navrhovatel i zpravodaj se vzdali závěrečných slov. Navrhovatel poté po projednání reagoval na přerušení tohoto bodu a ptám se pana ministra, jestli se hlásí s úvodním slovem. Není tomu tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP