(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

V tom případě, protože jde o návrh zamítnutý Senátem a senátor Láska se omlouvá, není tady, my to můžeme projednat i mimo účast Senátu, a vzhledem k tomu, že máme ukončenou rozpravu, bez vystoupení ministra vnitra tedy nelze v rozpravě pokračovat, přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Opět opakuji, že jde o návrh zamítnutý Senátem a pro toto hlasování je zapotřebí 101 hlasů.

 

Přistoupíme k hlasování a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, podle sněmovního tisku 1111/2."

Zahájil jsem hlasování číslo 208 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 208, z přítomných 161 poslance pro 79, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Posečkám na kontrolu hlasování. Hlásí se pan kolega Jan Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, kolegové, kolegyně, já bych chtěl jenom podotknout, že v hlasování číslo 207 jsem hlasoval pro, na sjetině mám "zdržel se". Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale to je minulé hlasování, k minulému zákonu, dobře. Nyní tedy, jestli je kontrola hlasování číslo 208? Pokud není, tak musím konstatovat, že návrh zákona nebyl přijat.

 

Pokračujeme bodem číslo

 

9.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 503/5/ - vrácený Senátem

Pan předseda Chvojka se hlásí. (Poslanec Plzák sděluje mimo mikrofon předsedajícímu, že nebylo gongováno, že neslyšeli.) Aha, s tím já nic nenadělám. Pan kolega Chvojka se hlásí. (Neklid a hluk v jednacím sále přetrvává.)

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si chtěl jménem poslaneckého klubu ČSSD vzít pauzu do 17.30. Děkuji. (Výkřiky z pléna v levé části jednacího sálu: Ideální, skvělé!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, v tom případě vyhlašuji přestávku na poradu klubu sociální demokracie do 17.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP