(9.10 hodin)

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych se rád vyjádřil k tomuto návrhu. Pokládám ten návrh za skutečně nerozumný pro zdravotní pojištění, protože cizinci, kteří jsou tady - bavíme se asi nejvíce o cizincích, kteří tady pracují - tak přijedou, pracují a jsou ve skutečnosti většinou zdraví. Financují zdravotní pojištění, mnoho z něj nečerpají. Jsou tady nějakou dobu, často požádají o občanství, o trvalý pobyt, to se jim podaří, a když jsou staří, tak jdou do státního zdravotního pojištění a čerpají zdravotní péči.

To znamená, tyto návrhy - já si musím ponechat přesvědčení, že tady jde skutečně o nepřípustný monopol - bohužel ještě budou prohlubovat to, že naše veřejné zdravotní pojištění v letech, kdy přispívají, nečerpají, jsou u komerčních pojišťoven, a u jedné, a když potom čerpají zdravotní péči, tak jsou ve veřejném zdravotním pojištění, což je prostě pro veřejné zdravotní pojištění velmi nevýhodné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Jana Krutáková z dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Karla Maříková od 18 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný dnes od 9 do konce jednání z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Lenka Kozlová ze zdravotních důvodů z dnešního jednání a omlouvá se paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová z pracovních důvodů dnes do 14.30.

Pan poslanec Kopřiva je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Žáček.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já bych se chtěl vyjádřil především k pozměňovacímu návrhu, který jsme dávali dohromady s panem kolegou Třešňákem, a je tedy zaveden v systému pod jeho jménem, a s panem kolegou Čižinským, ale konzultovali jsme to i s ministerstvem a s úřadem veřejného ochránce práv. Oba tyto subjekty daly kladné stanovisko na ten pozměňovací návrh. Je to pod číslem 7803.

Řešíme tam zdravotní pojištění dětí, nezletilých cizinců, kteří momentálně nemají bohužel přístup k systému veřejného zdravotního pojištění. Na tuto nesrovnalost dlouhodobě upozorňují různé lidskoprávní organizace, ale právě i Úřad veřejného ochránce práv. Já bych nyní s dovolením odcitoval pasáže z dopisu od ombudsmana Stanislava Křečka, který jste všichni obdrželi do svých datových nebo e-mailových schránek, kde se právě vyjadřuje a žádá Poslaneckou sněmovnu o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. I podle něj tak přináší řešení dlouhodobě neuspokojivého nastavení zdravotního pojištění dětí cizinců, kteří tady mají dlouhodobý pobyt na území naší republiky. Ty děti jsou nyní bohužel vyloučeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou odkázány na systém komerčního zdravotního pojištění cizinců, o kterém už tady byla řeč, a ten v praxi působí problémy jak těm samotným dětem, tak jejich rodičům cizincům, tak i poskytovatelům zdravotní péče, a je proto dlouhodobě kritizován.

Pojistné podmínky komerčních pojišťoven obsahují velké množství výluk, pojistných limitů a dalších prvků, které způsobují, že část zdravotní péče tyto pojišťovny neproplácejí. Komerční pojišťovny zároveň nemají zákonnou povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, takže řada cizinců, kteří jsou nemocní - což, když se narodí novorozené dítě s nějakým zdravotním problémem, tak je potom samozřejmě strašně špatně pojistitelné a skutečně ti rodiče, na které přijde takováto řekněme rodinná osobní katastrofa z ničeho nic, tak jsou potom nuceni mnohdy platit desetitisíce či statisíce za poporodní péči u novorozenců. Takže ti novorozenci často nemají šanci zdravotní pojištění vůbec získat, rodiče pak mají problém to uhradit, výdaje jdou na vrub poskytovatele zdravotní péče a jsme přesvědčeni, že ve výsledku to zatěžuje zdravotní systém více, než kdyby měli přístup k systému veřejného pojištění.

Na nepříznivé dopady stávajícího řešení těchto dětí cizinců s dlouhodobým pobytem tak dlouhodobě upozorňuje -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Jestli něco probíráte, běžte to probírat ven ze sálu. Panu poslanci je stěží rozumět. (Zvoní.)

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji, pane předsedající. Jak zmiňuje pan ombudsman Křeček, tak na to upozorňovali i jeho předchůdci včetně pana Otakara Motejla v úřadu veřejného ochránce práv, kteří už mimo jiné také od roku 2011 opakovaně podávali Poslanecké sněmovně konkrétní legislativní doporučení, aby se děti cizinců zahrnuly do veřejného zdravotního pojištění.

"Systém veřejného zdravotního pojištění je jako jediný schopen garantovat pojistné jak potřebné zdravotní péče poskytované cizincům, tak jistotu bezproblémového proplácení zdravotní péče poskytované těm zařízením. Zahrnutí dětí s dlouhodobým pobytem na území České republiky do veřejného zdravotního pojištění by přitom nejenže nezvýšilo náklady systému veřejného zdravotního pojištění, ale naopak by pro tento systém bylo ekonomicky výhodné, jak vyplývá rovněž z kalkulace uvedené v odůvodnění k příslušnému pozměňovacímu návrhu. " Citoval jsem nyní ombudsmana Stanislava Křečka, který nám poslal toto vyjádření.

Chtěl bych poděkovat a vzkázat poděkování i od kolegů Třešňáka a Čižinského Ministerstvu zdravotnictví za kladné stanovisko. Jen ještě doplním, že tuto změnu dlouhodobě podporuje například etická komise Ministerstva zdravotnictví. Tolik k našemu návrhu.

Dovolím si ještě krátké stanovisko k tomu návrhu jako celku. Samozřejmě souhlasíme s tím, že je potřeba implementovat změny související s brexitem a také směrnici ETIAS. To je asi bez výhrad a bez diskuse, na to prostě legislativně zareagovat musíme. Také kvitujeme, že tam je ambice vyjasnit a narovnat práva blízkých osob českých občanů nebo občanů EU, takže se tam zavádí status oprávněné osoby, například pro nesezdané partnery nebo jiné osoby, závislé třeba na výživě nebo péči mimo manžele a děti. Můžeme se bavit - máme tam nějaké výhrady k tomu, jak je ten status upravený, že například po dobu řízení o žádosti bude moci rodinný příslušník pobývat na území České republiky pouze do okamžiku oznámení o rozhodnutí v prvním stupni, nikoliv už po dobu odvolání, čili to zase může zkomplikovat život blízkým osobám lidí, kteří tady legálně žijí.

Dále je tam sporná nemožnost pobývat na území bez víza v případě, že oprávněná osoba pobývá na území s evropským nebo českým občanem a vypršela jí platnost krátkodobého víza. Sám jsem zaznamenal od občanů nebo rezidentů, od expatů, problémy s tím, že často tam nastane nějaký byrokratický zádrhel, třeba přiznaně i jejich vinou, že nedoloží nějaký formulář včas. Myslím si, že není úplně potřeba zavádět systém, který je přinutí třeba vycestovat zpátky do jejich země původu a celý ten proces absolvovat znovu. Myslím si, že by ten systém v tomhle mohl být přívětivější. Je tady samozřejmě prostor pro nějakou další elektronizaci, aby žadatelé, kteří už tady žijí, platí tady daně, mají čistý trestní rejstřík a žádají třeba o prodloužení trvalého nebo dlouhodobého pobytu, tak aby nemuseli nosit stohy papírů na úřad, ale to už je spíše drobnost.

Předpokládám, že tady ještě možná proběhne nějaká diskuse k pozměňovacímu návrhu kolegy a kolegyně Janulíka a Adámkové k tomu, zda se zavádí monopol pojišťovny VZP, a. s., na poskytování komerčního pojištění. Děkuji panu kolegovi, že tady přednesl argumenty na podporu, nicméně vím, že se na garančním výboru řešil ještě dopis předsedy antimonopolního úřadu a byly tam nějaké nejasnosti, zda antimonopolní úřad je s tímto pozměňovacím návrhem v pohodě, jestli ho podporuje, nebo ne. Takže pokud by bylo ještě možné slyšet ten argument, tak budeme jenom rádi a určitě jsme ještě otevřeni diskusi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP