(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 104. schůze, všechny vás tu vítám.

Všechny jsem vás odhlásil, poprosím, abyste se přihlásili. Jestliže má někdo náhradní kartu, prosím o nahlášení.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a poslankyně: Dana Balcarová od 17 do 18 hodin - pracovní důvody, Martin Baxa od 14.30 - pracovní důvody, Stanislav Blaha - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák do 10 hodin - zdravotní důvody, Alena Gajdůšková od 12.30 do 16 hodin - zdravotní důvody, Ivan Jáč - pracovní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková - pracovní důvody, Vojtěch Munzar z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Vít Rakušan - pracovní důvody, Julius Špičák od 17 hodin - pracovní důvody, Petr Třešňák do 11.30 - pracovní důvody, Kateřina Valachová z dopoledního jednání ze zdravotních důvodů, Helena Válková - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody. Ještě se omlouvá Jakub Kulhánek dnes z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, to jest body 327 až 332, 334, 335, 337, 338, 339, 341, 342, 343 a 347. Dále budeme pokračovat body z bloku zákony, prvé čtení. Připomínám, že jsme na 14.30 hodin pevně zařadili body 510, 53 a 46.

Ptám se, zda si někdo přeje vystoupit k programu schůze? V tuto chvíli zde mám jednu písemnou přihlášku pana poslance Bartoně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane předsedo. Na včerejším jednání, asi shodou okolností, nám přestávky tady brané jednotlivými poslaneckými kluby nějak zabránily projednat vratku ze Senátu, zákona o pedagogických pracovnících, tak z toho důvodu bych požádal o jeho znovuzařazení na dnešní jednání, a to na odpoledne po již pevně zařazených bodech. Jen pro informaci, pan senátor je v Senátu, je připraven kdykoliv dorazit, pan ministr to také nemá daleko. Děkuji. (V sále je hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a opravdu bych vás chtěl poprosit už o klid v sále, taktak jsem slyšel pana poslance, co navrhuje. Už začal jednací den, prosím o klid. S přednostním právem pan předseda Chvojka, nebo i bez přednostního práva.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké ráno, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Bez přednostního práva, prostě v pořadí, tak jak jsem se přihlásil. Já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu číslo 59 - novela zákona veterinárního, tisk 1148, jako čtvrtý bod jednání dnes odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Rozhlížím se v sále, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Nikoho nevidím. (Gong.) Rozhodneme tedy o těch dvou návrzích, které před chvilkou zazněly. Já jsem přivolal kolegy z předsálí.

 

Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Lukáše Bartoně, o tom, aby se zákon vrácený Senátem, novela zákona o pedagogických pracovnících, zařadil dnes odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 210, přihlášeno je 138 poslanců, pro 61, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Pan předseda Chvojka navrhuje, abychom bod 159, tisk 1148, veterinární zákon, zařadili dnes jako čtvrtý bod odpoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 211, přihlášeno je 145 poslanců, pro 113, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Teď jsme se vypořádali tedy s hlasováním o pořadu schůze a budeme pokračovat dle schváleného programu. Otevírám bod

 

336.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1091/ - třetí čtení

Své místo u stolku zpravodajů už zaujal ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček. Poprosím ještě zpravodaje garančního výboru, kterým byl výbor pro bezpečnost, zpravodajem je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1091/2, který byl doručen 7. května 2021. Usnesení garančního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1091/3 a 4.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Máte slovo, pane ministře. (V sále je hluk.) Prosím o klid!

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Novela byla představena už v předchozích čteních. Jenom připomenu, že reaguje na brexit, implementuje nařízení EU, které se týká průkazu totožnosti, a v té souvislosti upravuje právní postavení vzdálenějších rodinných příslušníků občanů EU.

Dovolte mi, abych využil té možnosti a poděkoval zejména členům výboru pro bezpečnost za rychlé projednání návrhu, díky kterému je stále možné splnit lhůtu pro implementaci nařízení EU, které se týká průkazu totožnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Janulík. Máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane předsedo za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, jenom krátce. K tomuto zákonu jsem předložil pozměňovací návrh, v systému 8299. Krátce jenom, tak jak jsem ho zdůvodňoval ve druhém čtení: tento pozměňovací návrh hájí zájmy lékařů, aby za odvedenou práci, za ošetřování cizinců, dostali zaplaceno. Napravuje desítky let trvající nespravedlnost. A samozřejmě mám... vyslechl jsem si argumenty, že je to monopolizující a tak dál. Můžu vám doložit, mám tady dopis z Úřadu pro hospodářskou soutěž, který se k tomu vyjádřil, podotýkám, že kladně. Stejně tak jsem se obrátil na Českou národní banku, její písemné vyjádření pravděpodobně přijde příští týden, ale nicméně zatím neoficiálně, v nepapírové formě, můžu říct, že ani Česká národní banka s tím nemá zásadní problém. Takže proto všechny napříč prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože samozřejmě z mého pohledu, z pohledu lékaře, kdo ho nebude podporovat, tak dává přednost byznysu před lékaři a zdravotníky, kteří jsou na tom léta letoucí biti. Případné argumentace jsem schopný kdykoliv doložit a vysvětlit. Děkuji vám za podporu. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku - pan poslanec Čižinský. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP