(9.30 hodin)
(pokračuje Adámková)

Co se týče vyplacené péče, prosím pěkně, uvědomte si, že tu nezaplacenou péči platíte vy všichni, všichni naši občané, je to z veřejného zdravotního pojištění. A ve dvě hodiny v noci, mohu vás ujistit, nemám žádné, ale žádné možnosti zjistit, jaká ta pojistka je. A ten chudák cizinec mnohdy zaplatil velké peníze za to pojištění, ale on ho nemá. Takže to je tedy jedna chyba. Za druhé, ta vymahatelnost je téměř nulová, ať už od jedinců, nebo od pojišťoven.

Takže samozřejmě každý bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí. My jsme potřebovali na ten problém poukázat. Týká se všech našich zdravotníků, ale týká se i všech občanů, protože ty peníze, které se potom spotřebují - ne na platy lékařů a zdravotníků, ty nebudou zaplacené, ale na to, že se používají přístroje, medikace a podobně - tak samozřejmě platíme my všichni z našeho zdravotního pojištění. A mě sem volili občané této země a já za ně budu bojovat. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Svoboda.

Jenom, než přijde, přečtu rychle omluvy. Omlouvá se pan poslanec Patrik Nacher mez 13. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Faltýnek dnes mezi 9. a 10. hodinou. Omlouvá se paní ministryně Klára Dostálová dnes z důvodu jednání Senátu. Omlouvá se pan poslanec Ivan Jáč dnes z pracovních důvodů. Pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já jsem jistě člověk, který má zkušenosti se zahraničními nemocnými veliké, protože jsem z nemocnice, která se tím významně zabývá, a řada úrazů, traumat i jiných onemocnění přichází k nám do nemocnice. My tady chceme řešit něco, co skutečně tak trochu existuje, ale řešíme to úplně chybným způsobem. V celém světě, když jste někde pojištěn a stane se vám to, že si na lyžích ve Francii zlomíte nohu, tak vás odvezou do nemocnice a tam vás donutí zaplatit kauci s tím, že pokud to proplatí pojišťovna, celé se vám to vrátí.

My to řešíme tak, že chceme vytvořit monopol, který bude diktovat cenu a který bude ve všech... Tak, jak to říkal kolega Žáček, můj návrh prošel vývojem. Na začátku jsem byl jiného názoru a teď jsem naprosto přesvědčen, že to je chybný krok, že to je špatné řešení, že to máme řešit tak, že ta nemocnice má oprávnění v případě neznalosti pojistitele vybrat zálohu a pak to všechno pokračuje normálně. To si myslím, že je správné řešení.

A těch studentů se to týká mimořádně. Oni si tu samozřejmě nechtějí lámat nohy a chtějí tu studovat, ale sem tam si ji zlomí, a jsou ze světa, který je připraven na to, že zdravotnictví něco stojí, jsou ochotni to akceptovat a také vyžadují, aby měli možnost výběru, kterou mají na celém světě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Kasal, připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se, vaším prostřednictvím, obrátím na pana poslance Žáčka. Já jsem ho také velice bedlivě poslouchal a opravdu mě to zaujalo. Ale to jste říkal něco, co je možná napsáno ideálně, ale tak to vůbec nefunguje, opravdu to tak nefunguje. A jestliže tady chcete něco takového říkat, tak by mělo být vždycky - protože se bavíme o zákonech - tak by to mělo být přesně, protože i jedno písmenko rozhoduje. Vy jste tady řekl, že to bude monopol VZP. Byl bych rád, abyste si to opravil, protože se jedná o dceřinou společnost PVZP a je to úplně jiný subjekt než Všeobecná zdravotní pojišťovna, která plní všechny, má všechny normy jak od České národní banky, tak od všeho ostatního. Tak si to opravte nejdřív.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je pan poslanec Birke, připraví se s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Procházková.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám řekl pohled nelékaře, člověka, který nemá zkušenosti s ošetřováním cizinců nebo lidí s pobytem na území České republiky, ale abych vám řekl zkušenost starosty, který, když se podnikatel rozhodne, že vám přivede do města zahraniční pracovníky - a já budu mluvit o jednom národu, který zásadně odmítá se jakýmkoliv způsobem - nejenom naučit svoje děti, aby chodily do školy - jsou to Mongolové, kteří přijdou k lékaři, naučili se jedno jediné slovo a to je mast. Mast, to mně říkají lékaři. Vůbec nevíme, jestli jsou pojištěni, vůbec nikdo jim nerozumí, zásadně nevědí, co vlastně jim mají předepsat, je to velmi komplikované. To znamená, souhlasím tady s kolegy. Myslím, že pan kolega Žáček, vaším prostřednictvím, pane předsedající, je úplně mimo realitu a já se přiznám, že - říkám nejsem lékař, ale dívám se na to jako starosta - vůbec ani nevím, kde ti lidi bydlí, vůbec ani nevím, jestli mi hradí odpady, ale to už se pak dostáváme samozřejmě do jiné debaty.

Ale znova říkám - když se mě zeptá občan České republiky, který řádně platí zdravotní pojištění a říká: Jaký je rozdíl mezi mnou a tím Mongolem? A já mu musím bohužel říci, že vlastně žádný, protože všichni máme nějaká práva na to, abychom dostali ošetření. Takže ono to souvisí s tím pozměňovacím návrhem, pane kolego z Pirátů, aby tady všichni mohli rodit, samozřejmě cizinci, na území České republiky. Já si myslím, že ti lidé neměli zdravotní pojištění nebo respektive zdravotní dohled celý život, porodí tady nedej bože nemocné dítě. Jenom chci říci, že jsem si nechal spočítat, kolik stál můj pobyt v nemocnici po covidu. No, to jsou statisíce. A já musím říci, že v případě, pokud se operuje takhle řekněme nemocné zahraniční dítě, tak to stojí miliony. Tak jenom abychom si to dokázali představit, a platíme to úplně všichni. Takže já mám naprosto jasno, jak budu hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Procházková, připraví se paní poslankyně Černochová. Všechno faktické poznámky.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo, pane předsedající. K mému předřečníkovi Bohoušovi Svobodovi, vaším prostřednictvím. No, já vám nepřeji, abyste si jednou sednul do záchranky a ošetřoval v půlnoci v příkopu v dešti cizince, který s vámi za prvé ani pořádně nemluví a za druhé žádný papír v ruce nemá. My ho ošetřit musíme, naše zákony to říkají, s tím nic nenaděláme, a můžu vám říct, že my v Karlovarském kraji máme s těmi cizinci opravdu velké problémy. Dostali jsme se až do situace, kdy jsme vybírali peníze od těch lidí. Ale zkuste od tohoto člověka v půlnoci v příkopu vybrat nějaké peníze! No, nevyberete. A všechno to jde na vrub komu? Nám.

Chápu, že tady je možná jeden velký problém - s tím mám samozřejmě problém i já - že by to bylo na pět let. Ano, ale někde se začít musí. VZP vždycky se změnami začínala. Vždycky to byla první pojišťovna, která všechny tyhle věci nesla na svých bedrech. Musím říct, že to nakonec vždycky skončilo dobře. Takže ano, pět let je pro mě také dlouhá doba, ale někde se začít musí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Plzák.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že jsem zcela fascinovaná tím, co tady předvádí poslanci vládní koalice. Vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom si to ujasnili. Jedná se o vládní návrh zákona. Pozměňovacím návrhem, který nebyl projednán ani na zdravotním výboru, ani na výboru pro bezpečnost, upravujete zásadním způsobem zákon o pobytu cizinců a teď tady trénujete, vy, poslanci vládní koalice, poslance, kteří k tomu mají připomínky? Tady neproběhl ani meziresort, neproběhlo meziresortní řízení, aby se příslušná ministerstva, příslušné orgány státní správy k tomu návrhu vyjádřily. A teď tady budete trénovat někoho, kdo má logické otázky, protože nechce monopol VZP? Styďte se. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Pavel Plzák: Omlouvám se, nikoho nechci trénovat. Já jsem měl opravdu faktické připomínky k tomu, co řekl kolega Žáček. A teď ještě jednu faktickou připomínku k tomu, co tady řekl pan docent Svoboda. Já si jeho názoru velmi vážím, považuji ho za odborníka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP