(9.40 hodin)
(pokračuje Plzák)

Ona to tady řekla v podstatě Věra... pane kolego Svobodo, jestli můžu na chvilku... (Předsedající: Mým prostřednictvím.) Prostřednictvím pana předsedajícího... můžu? Vždyť vy tu situaci v Peci dobře znáte. A když mně tam někoho přivezou s poraněným kolenem a tak dále a má u sebe stovku na pivo, jak já se s ním mám domlouvat o nějaké kauci a něco z něj lámat? No, tak udělám to, co byste udělal i vy - ošetřím ho, ale prostě ošetřím ho na vlastní náklady, protože to třeba nikdy nedostanu zaplaceno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Čižinský, faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Jan Čižinský: Je dobře, že tady ta diskuse probíhá, protože je to... já si toho vážím, protože to je věcná diskuse nad řešením problému. Je velmi dobře, že - a patří velký dík všem zdravotníkům a celému systému - člověk, který je v příkopu o půlnoci, že dostane zdravotní ošetření. My tady teď řešíme, jak ten systém nastavit, aby veřejný zdravotní systém, zdravotnická zařízení, aby na tom netratily. Bohužel ten návrh, který je teď, vlastně přesměrovává všechny ty prostředky mimo veřejné zdravotní pojištění do komerčního pojištění. Je to pravda. (Poslanec Kasal z lavice: To už tam je.) Ano, to už tam je, ale jenom do jednoho. To už tam je.

Ve skutečnosti, pokud bychom skutečně hledali nejlepší řešení pro systém veřejného zdravotního pojištění, tak bychom měli těmto lidem veřejné zdravotní pojištění otevřít, protože ti lidé jsou většinou ve věku, kdy méně čerpají to pojištění, než platí, a bylo by to pro veřejné rozpočty, pro systém veřejného zdravotního pojištění nejlepší a i pro všechna ta zdravotnická zařízení. To, že se tady podařilo odsunout ty pracovníky, jak říkám, kteří jsou většinou mladí, zdraví, do soukromého zdravotního pojištění, je prostě špatně, takže ten návrh, který tady je, vlastně jde opačným směrem, než by měl jít, aby to bylo pro veřejné zdravotní pojištění výhodné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Bžoch dnes mezi 9.30 a 18.00 z pracovních důvodů. Faktická poznámka pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Já jsem vždycky překvapen, jak dokážeme argumentovat věcmi, které jsou skutečně výjimečné. Jen tak mimochodem, na té záchrance jsem si něco odsloužil - bohužel jenom jako sanitář, ne jako lékař, ale vím, co to je. Když tady hovoříme, jak hovořil kolega Birke, vaším prostřednictvím, o Mongolech, pane starosto, Mongolové jsou jediní, kteří vždycky všechno zaplatí. Tam není žádný problém. Je to 14 dní nebo tři neděle, co jsem operoval Mongolku, která při zjištění rakoviny se rozhodla, že nepojede do Mongolska a že si to zaplatí u nás. A tak to s nimi je vždycky. To je zvláštní skupina lidi, kteří skutečně nerozumí, jsou tady jako úplní cizinci, ale v okamžiku, kdy mají něco zaplatit, tak to zaplatí.

A to, co mně nejvíc vadí, je, že v tuto chvíli hovoříme, jak hovoří kolega Plzák o tom, jak se o ty lidi postará, jak to je na jeho náklady - to děláme všichni - ale hovoříme, v tomto okamžiku hovoříme o něčem, co je určitá lidská solidarita. Ale v tuto chvíli přecházíme na komerční pojištění, přecházíme do polohy komerčního pojištění, je to čistý kšeft a já tomu rozumím, taky bych chtěl takový kšeft mít, ale na tom principu se nic nezmění, když se toto udělá. Ti, co se nechtějí pojistit, se nepojistí, protože je k tomu tento stát nedonutí. Měl by pracovat na tom, aby se pojistit museli a bez pojistky u nás nemohli být. To je principiální řešení té věci, ne že to dáme nějaké monopolní pojišťovně, která to stejně nebude moci zajistit, protože na to nebude mít žádné páky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. (Hluk v sále.) Další faktická poznámka - pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Běhounek. A prosím o klid.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že skutečně v České republice pracuje přes 500 000 cizinců, kteří tady řádně odvádějí daně, a myslím, že je velmi nešťastné, když se k nim v rámci Parlamentu vyjadřujeme neuctivě. Myslím si, že tito lidé, díky kterým třeba funguje náš průmysl tak dobře, jak funguje, si také zaslouží nějaký základní respekt. To je jedna věc. A skutečně si nemyslím, že ve chvíli, kdy čeští občané si mohou vybrat zdravotní pojišťovnu, že cizincům bychom to měli zakazovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Běhounek - faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení ministři, ministryně, jenom taková glosa. Vy všichni mluvíte o komerčním pojištění. PVZP je dcera VZP a všechny zisky, které má, jdou zpět do VZP, to znamená do veřejného zdravotního pojištění! (zvýšeným hlasem) A to nám tady zůstane! Kdežto všechny ostatní komerční pojišťovny to na to nepoužijí! (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kasal, faktická poznámka.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se obrátím, vaším prostřednictvím, na pana poslance Čižinského. Tím, co se tady teď probírá, jsme se dotkli vůbec jistého pojištění a není moc lidí, kteří vědí, jak to navazuje. Všichni cizinci, kteří nemají trvalý a dlouhodobý pobyt, musí být mimo systém zdravotního pojištění. Tak to je nastavené zákonem. Oni si nemůžou vybrat, ale je to navázáno na to, jestli mají dlouhodobou práci, aby byli navázáni na ty systémy. Tady nemůžeme nesystémově říct, že tam tedy dáme děti cizinců, když tady budou na dva měsíce. Jak to budete dělat? To je právě to, že to je mnohem hlubší záležitost než jenom to, že budeme ty peníze vybírat od části cizinců. Proto jsou všichni cizinci 15 let mimo to základní, ten základní systém zdravotního pojištění, a i to, o čem budete mluvit ohledně novorozenců - je to fajn, ale novorozenec, když zase se budeme přesně držet práva, je 28 dnů a ty složité případy trvají třeba tři, čtyři měsíce. A zase to nebudete mít pojištěné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Čižinský přijde na řadu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mohu navázat tam, kde skončil pan poslanec Kasal. Nijak nezpochybňuji ten problém, popsal to, jak to je, a proto se to řeší pozměňovacím návrhem napsaným na koleně dvěma poslanci, kteří problém vyřeší tím, že vytvoří monopol. To není ani k smíchu, to je k pláči. Nic z toho, o čem jste mluvil, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedy, nevyřešíme tím, že dáme někomu monopol. To je směšné řešení.

Já bych chtěl vyzvat ministra zdravotnictví a ministra vnitra, aby na tyto výtky zareagovali. Vláda to nevěděla, co jste říkal, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího? (zvýšeným hlasem) Nevěděla to vláda za těch sedm a půl roku? Jak dlouho máte ministry zdravotnictví? Vy tady popíšete systém, já to nijak nezpochybňuji, ten váš popis! Vy jste vystoupil jak opoziční poslanec! Víme to dlouho, vláda s tím nedělá a moji dva milí kolegové na koleně napsali pozměňovák, kterým vyrobí monopol, a je vyřešeno! Nic z toho vyřešeno není kromě toho, že jedna privilegovaná pojišťovna, v jejíž správní radě nebo v dozorčí radě jsou poslanci, čirou náhodou ti samí, kteří to píšou, si pokouší v zákoně sjednat konkurenční výhodu vůči ostatním. Tak to prostě je!

Ten problém, o kterém tady mnozí lékaři mluví, se tím vůbec neřeší a vy se tváříte tím, že si lobbisticky protlačíte tento pozměňovací návrh lidmi, kteří sedí v orgánech VZP, že ten problém vyřeší! Tak mi řekněte, jak! (zvýšeným hlasem) Jak ty srdceryvné příběhy, o kterých tady píšete - někdo tady psal - nějaký opilec, pan starosta Birke má problém s Mongoly, bylo to vyvráceno - jak to vyřeší to, že dáte monopol jedné zdravotní pojišťovně, respektive její dceřiné společnosti? Nijak! Jenom z toho, co se vybere, chtějí mít všechno! Jinak ty problém, o kterých tady mluvili, já je nezlehčuji, žádným způsobem neřešíte! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP