(9.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A fakt poprosím oba dva ministry, zkušeného, potřetí ministrem, ten by to měl znát, to není žádný nováček, či ministr vnitra jako předkladatel: proč tyto problémy neřešila vláda ve vládním návrhu? Proč je neřeší nějak inteligentně, systémově, správně? A ne tím, že si členové správní rady VZP chtějí do zákona uzákonit ekonomickou výhodu pro svou dceřinou firmu. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a poprosím pana poslance Čižinského, který je přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Rád bych promluvil o pozměňovacích návrzích E a D2. Jenom chci pro upřesnění říci, že se jedná o děti lidí s dlouhodobým pobytem. Na tyto pozměňovací návrhy přišla podpora od pana profesora Václava Hořejšího. Já tady přečtu několik vět, budu velmi krátký. On píše: "Toto téma sleduji již několik let." Určitě si všichni vzpomenete na pana profesora Hořejšího - v koronaviru, v koronakrizi byl velmi vidět a jeho rady byly velmi cenné. "Toto téma sleduji již několik let, neboť jsem v roce 2014 jako ředitel ústavu pomáhal řešit velmi smutný případ manželů Eppových. Jednalo se o australské občany, kteří byli v té době již tři roky zaměstnáni v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jejich dcera onemocněla závažným zhoubným onemocněním a i přes uzavřené komerční pojištění vznikl rodině na její léčbě dluh ve výši 3,3 milionu korun. Spoluorganizoval jsem tehdy sbírku na náklady léčení." Dámy a pánové, rád bych vás poprosil o podporu návrhu E nebo D2, který tuto problematiku řeší.

A teď si dovolím ještě zalobbovat za pozměňovací návrh D1, to je můj pozměňovací návrh, který vypouští za mě úplně zbytečné zpřísnění vůči partnerům našich občanů z třetích zemí. Prosím, zkuste se zamyslet nad tím, jestli je potřeba zpřísňovat a komplikovat život partnerům našich lidí jenom proto, že to právo Evropské unie umožňuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přihlásil se pan poslanec Válek do rozpravy, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Zdravotní pojištění a zdravotní pojištění cizinců je bezesporu problémem a já musím říct, že jsem se v té diskusi lehce ztratil. Tak ten pozměňovací návrh pana poslance Janulíka v podstatě z mého pohledu, a já jsem se ho snažil opravdu pečlivě nastudovat, konzultoval jsem ho s právníky tří fakultních nemocnic, tak ten de facto mění jedinou věc z mého pohledu, a to je, to, že to komerční - nebo dvě věci, možná tři, dvě jsou podstatné, jedna méně - to, že to komerční pojištění si ten cizinec nebude moci vybrat u více pojišťoven, ale bude si to muset vybrat u komerční sestry Všeobecné zdravotní pojišťovny. A potom mění to, že definuje rozsah toho pojištění jako komplexní pojištění. Mohl bych z toho citovat, ale nechci se tady snížit na úroveň některých kolegů, jednoho, kteří tady čtou pozměňovací zákony, aniž by číst uměli.

Rozumím tomu tím pádem tak, že ten cizinec se bude muset pojistit, tady myslím se píše nejpozději do 90 dnů, to znamená do 90 dnů po pobytu, to je změna jednoho toho paragrafu. A ta třetí změna: u komerční části Všeobecné zdravotní pojišťovny. Chápu to tak, že si nebude moct vybírat, v jaké výši to pojištění bude, v jakém rozsahu to pojištění bude, ale to pojištění bude muset být definováno komplexně. Myslím, že je tam uvedeno jako bod 8, 9, 8 až 10, v rozsahu 8 až 10. A tím pádem z mého pohledu je pravda, že to pojištění bude dražší než teď, kdy si může vybírat, v jakém rozsahu se pojistí. Já to nekritizuji, rozumím těm námitkám, že se pak může stát, že ten cizinec podcení rizika, která jsou spojena s jeho pobytem, prostě vybere si pojištění, které nekryje plně všechna rizika, a pak se to zdravotnické zařízení dostává do svízelné situace, kterou jste tady popsali. Ale prostě není pravda, že by to pojištění nebylo dražší, prostě bude dražší! Takže když tady bude řekněme opravdu ten student na Erasmus, bude tady, co já vím, pět měsíců, tím pádem se bude muset pojistit a bude to komplexní pojištění, bude to stejné komplexní pojištění, jako když sem přijede pracovat někdo do provozu, který skýtá riziko úrazu, a bude tady řekněme dva roky. To je jedna věc.

Druhá věc. Z mého pohledu to neřeší tu zásadní záležitost, a to je ta, že tady prostě je suma cizinců. Zase jsem udělal to, že jsem před několika měsíci, kdy se ty pozměňováky objevily a já jsem začal zjišťovat, jak ta situace vypadá, oslovil cestou právního oddělení Fakultní nemocnice Brno Asociaci právníků fakultních nemocnic a požádal jsem, jestli to opravdu reálně problém je, protože vím, že v brněnských fakultních nemocnicích to reálně problém je. Každý rok je několik cizinců. Naposledy to byla pacientka s poměrně závažným onkologickým onemocněním, kdy se ta remise nebo kdy se akutní projev objevil tak, že ten stav vyžadoval přes urgentní příjem hospitalizaci. Pak se přišlo, že příčina není nějaká akutní událost, ale akutní fáze onkologické choroby. Tím pádem musela být léčena. Velmi správně to tady kolegové říkali: Nemohli jsme ji propustit. Její léčba stojí řádově přes milion korun, blíží se dvěma milionům. Ta dáma je z mimo Evropské unie, v podstatě ten systém neumožňuje jiné řešení než buď to připočítat ke ztrátě té konkrétní fakultní nemocnice, nebo to vyžadovat soudní cestou od té osoby. Ale to tento pozměňovák neřeší! Prostě ta osoba, když není pojištěna, tak není pojištěna a systém ji nedonutí se pojistit! Ta konkrétní osoba sem přišla přes Polsko, pracovní povolení měla v Polsku, přes hranice se sem dostala a nic to neřeší. Pořád to vychází z toho, že ten cizinec musí být pojištěn.

To znamená, můj dotaz na ministra zdravotnictví, na ministra vnitra, připravovali ten zákon, eventuálně na předkladatele toho pozměňováku: Jak tedy chcete zajistit pomocí tohoto zákona nebo pozměňováku, aby všichni cizinci na území České republiky měli pojištění? Jak to chcete udělat a jak chcete vyřešit pomocí tohoto zákona či pozměňovacích návrhů, aby pokud se to tak neděje, aby toto nešlo jako ztráta pro to zdravotnické zařízení? Lhostejno, zda státní, nebo soukromé. To je podle mě klíčový problém. Prostě klíčový problém je, že v některých okolních zemích - typicky si dovolím jmenovat Ukrajinu - buď vůbec veřejné zdravotní pojištění není, nebo je extrémně, extrémně omezeno, a pochopitelně z logiky věci do země, kde to pojištění, kde ta péče je na vysoké úrovni, kdy je hrazena i péče, která v řadě zemí hrazena není z pojištění nebo zdarma, se ti občané snaží nějakým způsobem dostat.

Já si myslím, že řada mých kolegů ví, že existuje zdravotní turistika, že typicky pacienti s Crohnovou chorobou z některých zemí sem jezdí, protože - a kdyby tady byl profesor Špičák, tak předpokládám, že by to, prostřednictvím pana předsedajícího, potvrdil - v těchto zemích prostě není hrazena biologická léčba a další metody u těchto nemocných. Oni sem přijedou, mají akutní nález, mají ileus, mají náhlou příhodu břišní, jsou přijati a až během hospitalizace se zjistí, že je to akutní fáze Crohnovy choroby. Ale už se nedají propustit, už se musejí léčit. A nezlobte se, tento zákon ani pozměňovák toto neřeší. Zase je to na tom zdravotnickém zařízení, které prostě toto musí hradit, a jde mu to do nákladů.

Takže ano, podporuji to, co tady řada z vás řekla napříč politickým spektrem: mělo by toto být vyřešeno! Prostě není možné, aby se stát zbavoval odpovědnosti a házel to na zdravotnická zařízení, ať už státní, nebo soukromá, a ta to musela soudně vymáhat v podstatě s nulovým efektem. V loňském roce úspěšně nevymohli ani halíř! Dohromady ve čtyřech fakultních nemocnicích je to několik tisíc žalob! To nejsou kusy žalob, několik tisíc žalob, ty částky nejsou vysoké, ale v některých případech ty částky dosahují i miliony. Nejvyšší z těch částek se pohybovala kolem šesti milionů v loňském roce. To znamená, zdravotnická zařízení s tím nic nenadělají. A nezlobte se, tento pozměňovací návrh, ale ani tento zákon to neřeší. Já to teď nekritizuji, ani ten zákon, ani pozměňovací návrh, ale jenom říkám, že to prostě neřeší cizince, kteří nejsou pojištěni - za prvé. Za druhé, že místo toho, abych si mohl vybrat - neříkám, jestli je to dobře, nebo špatně, jen to definuji - místo abych si mohl vybrat, u které komerční pojišťovny se připojistím, když se pojistit chci, budu si muset vybrat jednu. A za třetí, používá termín, myslím si, že se to jmenuje komplexní pojištění komplexní zdravotní péče, a to z logiky věci samozřejmě bude znamenat, že se to pojištění bude muset zdražit. Pokud ta komerční pojišťovna, ta komerční část VZP, nebude chtít být ve ztrátě a bude chtít zisk, o kterém tady jeden z předřečníků mluvil, odvádět do VZP. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP