(10.00 hodin)
(pokračuje Válek)

Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit, jsou pozměňovací návrhy týkající se dětí cizinců. Ti cizinci jsou tady řádně pojištěni, mají tady řádné komerční pojištění, a bohužel dítě se buďto narodí předčasně, anebo má nějaký zdravotní problém. A než se ho podaří standardně pojistit, tak je určitá perioda, ve které to dítě nemusí být pojištěno. To se cyklicky děje. Zase: konkrétní nemocnice, konkrétní zdravotní případ, který jsem si kompletně nastudoval, kde už došlo k rozhodnutí soudu. Rozhodnutí soudu v tomto případě bylo, že nemocnice nemůže vymáhat tyto peníze od rodičů, protože je selhání státu, že neumožňuje tomu dítěti, aby bylo pojištěno, byť to rodiče chtěli.

To znamená, tento pozměňovací návrh považuji za velmi solidní a kvalitní, protože řeší problém zdravotnických zařízení, kde se tyto děti mají rodit, že prostě legislativa je napsaná tak nešťastně, že je tam určitý interval, kdy rodiče jsou pojištěni, chtějí pojistit dítě, které ještě není narozené, ale technicky to nejde, a tento pozměňovací návrh toto řeší. Navíc v tom rozhodnutí soudu - které bych vám mohl zase číst, kdybych tady chtěl hodinu mluvit, ale nechci - tak tam je jasně řečeno, že systém zdravotního pojištění v České republice si tyto náklady může dovolit, protože nejsou tak vysoké. Takže stejně ať chceme, nebo nechceme, ta zdravotnická zařízení by v tomto případě byla v situaci, kdy nemohou ty peníze vymáhat od rodičů. Jsou to dva problémy, které spolu nesouvisí.

Ten druhý problém týkající se dětí si myslím, že je velmi správný, koneckonců tady kolega, prostřednictvím pana předsedajícího, Čižinský citoval našeho kolegu, a tam se jednalo o situaci dvou výzkumníků, asi ji znáte, kdy se dělala sbírka ve výzkumném ústavu na tu rodinu, protože oni dlužili zdravotnickému zařízení nějakého půldruhého milionu. Byla to velmi nepříjemná kauza. Obesílali nás ve všech fakultách a obesílali nás v CEITECu, v ICRC a prosili o pomoc. Ta sbírka byla poměrně rozsáhlá. Tady to je jedna věc. A za klub TOP 09 musím říct, že toto rozhodně podpoříme.

U toho druhého pozměňovacího návrhu je to z mého pohledu velmi komplikované, protože neřeší problém cizinců, kteří prostě nejsou pojištěni a nepojistí se. A znovu opakuji, prosím buď ministra vnitra, nebo ministra zdravotnictví, aby řekli zdravotnickým zařízením - určitě budou rády přímo řízené organizace, pokud se to od pana ministra zdravotnictví dozvědí - jak tedy v této unikátní situaci, kdy máme tento zákon otevřený, hodlají vyřešit to, že do nemocnice přijde cizinec, není pojištěný, nemocnice mu musí poskytnout komplexní péči v akutním stavu, ta může být velmi drahá a tu péči jí nikdo neuhradí. Z mého pohledu: dobře, nejsou pojištěni, tak buďto ať to hradí rozpočet Ministerstva financí, anebo ať je na to fond na Ministerstvu zdravotnictví a hradí se to z toho fondu, ale nechápu, proč by to mělo být hrazeno ze solidárního zdravotního pojištění, které hradí všichni pojištěnci, a nechápu, proč by to měla platit ta nemocnice, která dělá jenom práci, kterou po ní stát chce. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Mám tady faktickou poznámku od pana poslance Pavla Žáčka.

 

Poslanec Pavel Žáček: Ještě jednou děkuji za slovo. Dovolil bych si vám odcitovat ze stanoviska Ministerstva financí k tomuto pozměněnému návrhu obou ctěných kolegů. V tomto stanovisku Ministerstva financí, které je tedy totálně negativní, tak se konstatuje, že tato změna zákona navrhuje zavést monopol pojišťovny VZP, a. s., na poskytování komplexního zdravotního pojištění cizinců, a to na dobu pěti let, a tak dále a tak dále. Již v našem předchozím stanovisku bylo namítáno, že přijetí takové úpravy by bylo jednoznačně nedovolenou státní podporou podle čl. 107 a následující SFEU, a tak dále a tak dále. Dále je zde opora už i ze stanoviska ÚOHSu, který s tím také nesouhlasí. Na konci tohoto stanoviska, poměrně zdrcujícího pro tento návrh, je, že by došlo, je záminkou k likvidaci využívání systémů vytvořených z veřejného zdravotního pojištění soukromou pojišťovnou a k jednoznačnému zvýhodnění pojišťovny VZP, a. s., a omezení, či dokonce vyloučení její konkurence v dané oblasti soukromého pojištění. Závěr Ministerstva financí, prosím, závěr Ministerstva financí: proto nadále považujeme návrh i pozměněný za nepřijatelný a doporučujeme jeho zamítnutí. Děkuji. (Řečník mluvil extrémně rychle.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem ani nestačil zapnout čas, ale vy jste to zvládl výborně v limitu, pane poslanče. Pan poslanec Leo Luzar - faktická poznámka.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Zůstal tu nějaký mobil. Teď nevím, jestli... (Reakce v pravé části sálu.) Á, děkuji. (Poslanec Válek si jde pro svůj mobil.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já vám samozřejmě pustím limit znovu, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Vaším prostřednictvím, právě ke kolegovi Válkovi, chtěl bych reagovat na jeho projev. Bavíme se o cizincích, bavíme se ale o cizincích mimo Evropskou unii. Evropská unie je v tomto pohledu mimo. Tito cizinci sem nepřicházejí jenom tak, že si ten cizinec řekne: Já chci být v České republice, a zmizí tady. Ti cizinci sem přijíždějí hlavně pracovat. A vy říkáte, jak budou platit pojištění? Já se ptám: ti, co je sem pozvali, co je využívají na otrockou práci za minimální mzdu, ne-li ještě někdy hůře, ti by měli být ti, kteří za ně povinně budou platit. A jediný problém tady v této povinnosti platit, je, že vy jim musíte nyní nabídnout, kterou pojišťovnu by chtěli. A oni mnohdy nevědí. Neznají systém práva v České republice. A to je ten základní problém. Když bude jedna pojišťovna, ten zaměstnavatel, který využívá tu jejich otrockou práci, bude moc dobře vědět a už se nebude moci vymlouvat a bude muset je povinně pojistit. A tím se vyhneme těmto problémům v rámci pojištění. Neustále zapomínáme, že se bavíme o lidech, kteří tady hlavně přišli za prací, jsou to občané druhé kategorie, bez diskuse. Nepatří do kategorie evropských občanů a mají nějaké povinnosti, ale bohužel taky naši zaměstnavatelé je mnohdy zneužívají a využívají, a toto jsou důsledky. Čili postavme se k tomu čelem a umožněme těmto lidem, a měli bychom se bavit hlavně o těchto lidech, aby za to, že v této republice pracují, měli také odpovídající zdravotní pojištění. K tomu tento návrh dle mého názoru směřuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do rozpravy pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, jenom velmi krátce. Myslím si, že sice opakování jest matkou moudrosti, ale kvalit pana předpředřečníka, pana ctěného kolegy Válka, se asi nikdy nedoberu. Takže krátce.

KSČM vždycky podporovala a usilovala o zefektivnění způsobu zdravotního pojištění, zefektivnění celého systému, proto ostatně také navrhovala ono slučování pojišťoven, které bylo součástí našich podmínek tolerance vlády Andreje Babiše. A jeho nesplnění nebo ani ne příprava toho systému, vedla k našemu vypovězení té smlouvy.

Nicméně návrh pana kolegy Janulíka a paní kolegyně Adámkové vede podle našeho názoru velmi správným směrem. Řeší to, co říkal pan kolega Luzar, řeší částečně i ty záležitosti, které primárně mají vést k tomu, aby odlehčily zdravotnickým zařízením od zbytečných nákladů, zbytečných dluhů, které na nich leží díky tomu, že ošetřují nepojištěné lidi odkudkoli. Takže KSČM vedle toho, že podpoří tento zákon, tak ale tento pozměňovací návrh pana kolegy Janulíka a paní kolegyně Adámkové z věcných důvodů velmi vřele podpoříme. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mám zde ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Válka. Telefon nechal pan kolega radši v lavici. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Jistota je jistota. Alzheimer je strašná choroba.

Já bych si v životě netroufl diskutovat a debatovat - co jsem já, abych tvrdil, že mám pravdu? - s předřečníky o tom, jestli ten pozměňovací návrh vyřeší, nebo nevyřeší cizince, kteří pobývají na území České republiky, vyžadují nebo potřebují akutní péči, a přitom nejsou pojištěni. Pokud vyřeší, bude jenom dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP