(12.50 hodin)

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme poslední tedy F8 poslance Vymazala. Je to diskutované tady - trestání nedovoleného jednání pěstování rostlin konopí pro vlastní potřebu. Ne tedy jako trestný čin, ale jako přestupek by se to hodnotilo. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 279, přihlášeno 170 poslanců, pro 41, proti 75. Návrh byl zamítnut.

 

Takže, pane zpravodaji, táži se, zdali bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Z mého hlediska ano.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 864, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 280, přihlášeno 171 poslanců, pro 165, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji a panu ministrovi.

Nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu. Jedná se o

 

330.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 867/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, což je rozpočtový výbor, poslanec Jan Volný. Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 867/3, který byl doručen dne 11. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 860/4. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Nemám.) Nemáte zájem. Otevírám rozpravu, do které mám jediného přihlášeného poslance. Je to poslanec Václav Votava.

Mezitím přečtu omluvy. Pan poslanec Václav Votava. Můžete vystoupit, ale já mezitím přečtu omluvy. Je jich vícero, koukám. Takže o prodloužení omluvy žádá paní poslankyně Pekarová Adamová do 13 hodin. Pan poslanec Petr Beitl se omlouvá z jednání Sněmovny dnes ve středu 2. 6. od 14.30 do 16 hodin z pracovních důvodů. Dále se omlouvá dnes mezi 14.15 a 19. hodinou z pracovních důvodů poslankyně Marie Pěnčíková. Dále se omlouvá poslanec Jakub Janda z pracovních důvodů dnes od 14.30 do konce pracovního dne. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych si dovolil obrátit vaši pozornost ke dvěma, respektive třem pozměňovacím návrhům.

Dva, které jsem podal společně s dalšími poslanci. První takový pozměňovací návrh je pod bodem C2, který jsem podával společně s Romanem Onderkou. Týká se snížení DPH na vyjmenované základní potraviny z 15 na 10 %. Tam Ministerstvo financí nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrhem z důvodu negativního dopadu na veřejné rozpočty ve výši 8,5 %. Já bych jenom chtěl připomenout radikální snížení daně z příjmu fyzických osob na 15 %, se kterým tedy Ministerstvo financí vyjádřilo naopak souhlas a který devastuje příjmy veřejných rozpočtů ročně o 100 až 120 miliard korun, takže ten poměr 8,5 miliardy versus 120 miliard je naprosto jasný. Přitom to snížení DPH je plošné, zasáhne všechny vrstvy obyvatel bez ohledu na jejich příjmy, kdežto radikální snížení daně z příjmu fyzických osob je výhodné hlavně pro ty s vyššími příjmy.

Chtěl bych připomenout, že do roku 2007 byly všechny potraviny v České republice zdaňovány sazbou 5 % DPH. Následně pravicové vlády zvýšily zdanění potravin až na současných 15 % a my máme jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropské unii. Řada států v Evropské unii se pohybuje se sazbou pod 10 %, například Německo 7 %, Francie 5,5 %, dokonce Velká Británie má nulovou sazbu, i když už není v Evropské unii. Růst cen potravin v dnešní době - všichni registrujeme - zasahuje především nejohroženější skupiny obyvatel. Snížení DPH tedy - byť o 5 procentních bodů - má pro ně význam.

V rychlosti, druhý pozměňovací návrh jsem podával s panem kolegou Jandou. Ten se týká limitu nejnižší hodnoty zboží, kterou musí zaplatit fyzická osoba z třetích zemí u jednoho prodejce v jednom kalendářním dnu, aby vznikl nárok na vratku DPH zaplacené v ceně zboží. Ten limit se snižuje z 2 000 na 1 000 korun. Současný limit platí 15 let. Motivem toho pozměňovacího návrhu je, abychom podpořili místní řemeslníky, výtvarníky, obchodníky, jejichž obchody v důsledku pandemie byly uzavřeny. Tak jim tedy pomůžeme, že to podpoří jejich prodej.

Poslední pozměňovací návrh, který byl schválen rozpočtovým výborem, se týká prodloužení možnosti odpočtu DPH u veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu. Já jsem v podstatě tento pozměňovací návrh navrhoval a prošel již minulé volební období. Pak byla omezena jeho platnost a tento pozměňovací návrh to rozšiřuje. Chtěl bych se přimluvit za to, abyste i tento pozměňovací návrh tady schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. (O slovo se hlásí poslanec Jakob.) Ano, máme. Prosím, máte slovo. Pan poslanec Jakob.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, v tuto chvíli nastává naprosto klíčové období pro naše podnikatele. To nejhorší, co je čeká, teprve přijde. V příštích měsících se bude rozhodovat o tom, kteří přežijí a kteří nikoliv. Z tohoto důvodu bych se chtěl přimluvit za pozměňovací návrhy některých kolegů, které navrhují zvýšit limit obratu pro povinnou registraci k DPH. Domnívám se, že to je ta nejmenší drobnost, jak můžeme našim podnikatelům v tuto chvíli pomoci. Tento limit nebyl řadu let navyšován. Takže se přimlouvám za pozměňovací návrhy kolegů Jurečky, Munzara i Hrnčíře, samozřejmě ideálně s tím nejvyšším navýšením až na 2 miliony.

Tak jako kolega Votava se přikláním k podpoře pozměňovacího návrhu, který prošel rozpočtovým výborem a prodlužuje možnost odečtu daně našich veřejnoprávních médií. Diskuse o jejich financování se vede, nicméně pro jejich fungování je to nezbytné. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP