(13.00 hodin)
(pokračuje Jakob)

Nicméně na rozdíl od předřečníka souhlasím výjimečně se stanoviskem paní ministryně, Ministerstva financí. Pozměňovací návrh C2, který má snížit sazbu DPH u některých potravin, by měl dopad do rozpočtu 8,5 miliardy, což z dnešního hlediska stavu našich veřejných financí by byla další z tvrdých ran. Takže prosím, podpořme primárně naše podnikatele. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych rád upozornil na dohodu poslaneckých klubů, že tento bod doprojednáme, a teprve potom bude obědová pauza. Takže rozhlédnu se po sále. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, takže já rozpravu... tak ještě, prosím. Ano, předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane místopředsedo, ale s námi nikdo tuto dohodu neprojednával. To znamená, já si beru na hodinu přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jasně. To i bez té přestávky, pane předsedo, stejně to musí být po nějakém konsenzu, takže... (Předsedající se odmlčí.) (Hlasy z pléna.) Moment, tak já vám dám tedy ještě jednou prostor.

 

Poslanec Jan Bartošek: Dobře. Svůj návrh na přestávku beru zpět s tím, že se bude jednat do 14 hodin, ale v případě, že se má jednat o dohodu poslaneckých klubů, musí být dohoda skutečně se všemi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou, není dohoda do 14 hodin, dohoda je doprojednat tento bod a potom bych dal hodinu a půl pauzu, kterou zaokrouhlím nějak kulatě.

Takže já tedy končím rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nemáte zájem, takže já zagonguji. (Zvuk gongu.)

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a při hlasování k nim sdělil stanovisko. Jenom bych ještě dodal, že jsem měl informaci, že to byla dohoda všech poslaneckých klubů, takže jenom za sebe to uvádím na pravou míru, že jsem tady nic neřešil o své vůli. Takže prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já bych vás tedy ve stručnosti seznámil s hlasovací procedurou, a o co se jedná, budu říkat až při vlastním hlasování.

To znamená, měl by se hlasovat jako první bod B1, který je stejný jako F2, to znamená, když se neschválí B1, nebude se hlasovat ani F2.

Druhý by se hlasoval B2.1, ale ten se bude hlasovat akorát v případě, že se schválí B1. Stejně tak se bude hlasovat B2.2 akorát v případě, když se schválí B1.

Dále se bude hlasovat F2, F1, E, C1, D, C2.

Potom rozpočtový výbor - A1, A2, A3.

A potom hlasování o návrhu zákona jako celku.

Prosím, dejte hlasovat o proceduře, pokud není protinávrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jasně. Slyšel jsem nějaké ťuknutí, ale asi jsem se přeslechl.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 281, přihlášeno 169 poslanců, pro 146, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Tak, už mi to funguje. Zahajuji hlasování pozměňovacího návrhu B1 pana kolegy Vojtěcha Munzara a je to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 2 miliony korun českých.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru je negativní.) Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Já vás odhlásím všechny. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Sálem se ozývá ťukání.) Tak ještě jednou odhlašuji, přihlaste se. (Ťukání neustává.) Tak je to v pořádku? Pořád někdo ťuká. Já už nevím, kdo ťuká jen tak nebo to myslí vážně. V pořádku, jo? Dobře. Prosím, pane zpravodaji... Takže my už stanoviska máme. (Sálem se opět ozývá ťukání.) Tak, prosím vás, kdo má ještě problém? Nebo je to opravdu problém? Ano, ano, pan poslanec Vlastimil Válek. Takže já znovu ještě tedy odhlásím a přihlaste se znovu. Už je to v pořádku? (Poslanec Benda se z prostoru ministerských míst dotazuje na faktickou poznámku.) Ale já tady faktickou poznámku nemám pana poslance Válka. Všichni jsou přihlášeni? Ano, neslyším žádný protestní hlas.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 282, přihlášeno 158 poslanců, pro 66, proti 16. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: To znamená, že pozměňovací návrhy pana Vojtěcha Munzara B1 a B2.2 jsou nehlasovatelné, že se přímo vázaly k pozměňovacímu návrhu B1. F2 není hlasovatelný nebo se nebude hlasovat, protože vlastně se hlasovalo B1, to samé, takže následuje pozměňovací návrh F1 pana Mariana Jurečky a je to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 1,5 milionu korun českých. Stanovisko výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 283, přihlášeno 159 poslanců, pro 67, proti 18. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Pozměňovací návrh pod písmenem E pana Jana Hrnčíře a je to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 1 200 000 korun českých. Stanovisko výboru - negativní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 284, přihlášeno 159 poslanců, pro 68, proti 12. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Dále pozměňovací návrh C1 pana kolegy Václava Votavy a je to snížení minimální hodnoty zboží, u jehož vývozu může fyzická osoba ze třetí země požadovat vrácení DPH, na 1 000 korun českých. Stanovisko výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 285, přihlášeno 160 poslanců, pro 75, proti 4. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Následuje pozměňovací návrh pana kolegy Jana Skopečka pod písmenem D a je to vypuštění povinnosti prodávajícího vystavit pro zahraniční fyzickou osobu formulář VAT free.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko výboru? (Negativní.) Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 286, přihlášeno 159 poslanců, pro 48, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem C2 pana kolegy Václava Votavy a je to snížení sazby DPH u některých základních potravin z 15 % na 10 %. Nesouhlasné stanovisko výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP