(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 287, přihlášeno 159 poslanců, pro 40, proti 3. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Následuje blok pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru a je to pod písmenem A1. Je to úprava přechodových ustanovení. Souhlasné stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 288, přihlášeno 161 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Pod písmenem A2 je pozměňovací návrh, který se týká doplnění přechodového ustanovení pro způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši pro provozovatele vysílání ze zákona. Stanovisko výboru je pozitivní, kladné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 289, přihlášeno 161 poslanců, pro 80, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Má být ještě usnesení A3, pane zpravodaji? Má být pozměňovák A3?

 

Poslanec Jan Volný: Potom je to A3 a je to změna základní účinnosti. Rozpočtový výbor podporuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 290, přihlášeno 161 poslanců, pro 137, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, jsou to všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Jan Volný: Ano, všechny pozměňovací návrhy byly odhlasovány, proto můžeme hlasovat o návrhu zákona jako... pardon.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak pan poslanec Kaňkovský, prosím, k hlasování.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, jenom k hlasování číslo 282. Hlasoval jsem pro, v záznamu mám "zdržel se". Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji. Přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá dnes mezi 13. hodinou a 14.30 z pracovních důvodů.

 

O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 867, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 291, přihlášeno 161 poslanců, pro 113, proti 18. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přeruším tedy jednání Poslanecké sněmovny na polední pauzu. Máme 13.14, takže bychom se tady sešli ve 14.45, pauza hodina a půl. A připomínám, že neprodleně proběhne zasedání organizačního výboru. Přeji dobrou chuť!

 

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP