(17.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

A jedná se o zásluhy o zbraňovou legislativu. Jedná se o vedoucí oddělení na Ministerstvu vnitra, tedy aktivní státní úřednici.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 345, přihlášeno 153 poslanců, pro 86, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud jsem to dobře sledoval, tak by to měly být všechny návrhy na státní vyznamenání, takže teď bychom měli hlasovat o návrhu jako celku. Věřím, že před sebou máte usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Mám, přečtu ho: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů, které tvoří přílohu tohoto usnesení."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 346, přihlášeno 153 poslanců, pro 145, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Usnesení bylo schváleno, ještě máme doprovodná usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, ještě je zde doprovodné usnesení o třech bodech, které jsem předložil jako sněmovní dokument 8563. Všechny kluby ho obdržely, nevím, jestli je potřeba ho znovu předčítat. (Předsedající: Ne.) Myslím si, že ne. Takže bych poprosil o hlasování o tomto doprovodném usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájím hlasování o doprovodném usnesení.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 347, přihlášeno 152 poslanců, pro 123, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu místopředsedovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Děkuji všem navrhovatelům a děkuji všem kolegům z podvýboru za spolupráci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, a to je bod

 

53.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka,
Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 965/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová. (Momentálně není přítomna v sále, chvíli se čeká.) Už je tady, pět vteřin, je tady za rohem. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Chtěla bych poprosit, než dojde paní poslankyně Valachová, nemůžeme předřadit bod s číslem 46, který bychom projednali? Je to druhé čtení. Doufám, že nebude žádný problém s ním, tak abychom zvládli ještě, než bude červenec, tak abychom zvládli ještě čtení třetí. Máme tam nějaké lhůty. Prosím, procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je to procedurální návrh, nechám o něm hlasovat. Pan předseda.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, ale myslím si, že předřadit nelze. To je změna programu a to bychom se museli usnést, že jsou tady mimořádné okolnosti. Paní poslankyně (Valachová) už tu je. Šlo přerušit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně Valachová už tady je, takže mimořádné okolnosti nenastaly. Poprosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, vážený pane ministře, omlouvám se za doběhnutí na pultík. A stručně: žádám Sněmovnu o podporu naší společné poslanecké iniciativy, jejímž cílem je vytvořit podmínky jednacího řádu a volebního zákona na to, aby klouzavý mandát, změna ústavy, byly funkční v praxi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 965/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru pan poslanec Blažek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Budu stručný. Ústavně-právní výbor 13. května na svém zasedání doporučil tento zákon schválit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Nikdo se nehlásí ani elektronicky, ani z místa. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, nikoho nemám přihlášeného. Prosím pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné pozměňovací návrhy a je potřeba ten zákon uzavřít, spojit s dalším návrhem, který se týká novely ústavy, který už máme ve třetím čtení, a bylo by vhodné provést třetí čtení ve variabilním týdnu, protože nás čeká ještě projednání v Senátu, tak jestli nejsou námitky proti tomu, tak bych navrhl zkrátit tu lhůtu na 7 dní, abychom to mohli projednat ve variabilním týdnu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nechám hlasovat o zkrácení lhůty na 7 dnů, zagongoval jsem.

 

Budeme hlasovat o zkrácení lhůty na 7 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 348, přihlášeno 151 poslanců, pro 112, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto bodu.

 

V tuto chvíli se přesuneme k dalšímu bodu, a to je

 

46.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod,
ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
/sněmovní tisk 895/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele - mám tady senátora Zdeňka Hrabu nebo senátora Václava Lásku. Dobrý den, pane senátore. Poprosím vás, abyste uvedl tento materiál. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Zdeněk Hraba: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, budu velmi stručný. Při projednávání v obou dvou výborech byl senátní návrh zákona podpořen beze změny. Nebyly avizovány žádné pozměňovací návrhy. To znamená, že by zákon č. 2 z roku 1993 mohl a měl být doplněn ve svém čl. 6 odst. 4 o větu, že právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP